Yoleri: Er is geen democratie meer in Turkije

  • Turkije

Gülseren Yoleri, hoofd van de afdeling Istanbul van de Mensenrechtenvereniging IHD, sprak met ANF Nieuwsagentschap over de mensenrechtenschendingen door de AKP-regering. Yoleri merkte op dat mensen doodgemarteld werden in gevangenissen en dat martelingen in detentiecentra gewoon doorgaan, zelfs in de periode dat de regering haar campagne lanceerde met de naam “nultolerantie voor marteling”. Yoleri zei dat de basishouding behouden bleef toen de regering hervormingen van de Europese Unie doorvoerde. Yoleri haalde processen tegen journalisten aan, de antiterreurwet, de MIT-wet, de voorschriften met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van staatsambtenaren, de manipulaties in het vorige constitutionele referendum, de minachting voor de grondwet en de wet. Ze zei: “Het autoritaire regime is geïnstitutionaliseerd en er is geen democratie meer in Turkije.”

Tolerantie van het internationale systeem

De mensenrechtenadvocaat merkte op dat een van de redenen voor deze wetteloosheid veroorzaakt door de AKP-regering de tolerantie van het internationale rechtssysteem jegens hen is. Yoleri wees erop dat het internationaal recht vaak een oogje dichtknijpt voor de schendingen van rechten in het nationale recht. “Deze regering heeft de wetten overtreden. Net zoals het nationale wetten heeft geschonden, heeft het ook internationale wetten afgeschaft. Het geeft niets om uitspraken van het EHRM. Het frustreert de rapporten van het CPT of sommige mensenrechtenmechanismen. De reden waarom de regering zo roekeloos kan handelen, is omdat ze niet genoeg reacties van de internationale gemeenschap heeft gezien.”

IHD en verkiezingen

In reactie op het standpunt van de IHD over de aanstaande verkiezingen van 14 mei zei Yoleri: “We hebben natuurlijk eisen, maar we zijn geen voorstander van een bepaalde partij. Wij geven de voorkeur aan partijen die mensenrechten en democratie bevorderen. We willen dat democratie en mensenrechten zegevieren in dit land. Wij willen vrede. Wij willen vrijheid. We willen een verzorgingsstaat. We willen dat de levensomstandigheden betaalbaar zijn voor iedereen die in het land woont. Daarom kunnen wij elke partij ondersteunen die belooft deze te realiseren. Wij bevoordelen geen enkele partij, want de IHD is een beweging die zich distantieert van de staat, regering en partijen, maar zoals ik al zei, wie opkomt voor mensenrechten, vrede en democratie is waardevol voor ons.”