Your silence kills-campagne publiceert nieuw rapport over chemische wapens

De campagne Your Silence Kills geeft informatie aan het internationale publiek en de media over oorlogsmisdaden gepleegd door Turkije.

Het doel is ‘om de basis te leggen voor de responsieve actie die moet volgen om verdere schendingen van de menselijke waardigheid te voorkomen. We hopen dat ons dossier hieraan kan bijdragen en ertoe kan leiden dat meer individuen en organisaties zich hierover uitspreken’, aldus de campagne.

De campagne heeft een nieuw gedetailleerd rapport uitgebracht over het Turkse gebruik van chemische wapens. De auteurs zeiden hierover het volgende: “Met ons dossier “STOP TURKSE OORLOGSMISDADEN: Rapport over het gebruik van chemische middelen door Turkije in oorlogsvoering” willen we de bevindingen van verschillende delegaties, ooggetuigenverslagen, video- en fotomateriaal beschikbaar maken voor een breed publiek.”

Het rapport is hier te downloaden

De campagne somde de eisen als volgt op:

1) We roepen de internationale media op om eindelijk verslag uit te brengen over de oorlogsmisdaden van Turkije, met name het gebruik van chemische wapens. Stilte over deze misdaden is dodelijk!

2) We roepen de OPCW-lidstaten en de Verenigde Naties op om onmiddellijk een onderzoek in te stellen om de beschuldigingen van chemische wapens tegen Turkse troepen in Zuid-Koerdistan op te helderen.

3) We steunen de oproep van de Koerdische burgermaatschappij in Europa en de campagne DefendKoerdistan voor actiedagen tegen de chemische oorlogsvoering van Turkije in Koerdistan van 30.11.-04.12.

4) Om het internationale publiek & media te informeren, maken we dossiers, documentaires en een uitgebreide bronnenverzameling.

Wanneer internationale organisaties, regeringen en media inactief blijven, is het aan u, het is aan ons om te handelen. Samen kunnen we de stilte doorbreken!