YPG-International betuigt solidariteit met mars voor politieke gevangenen in Baskenland

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

YPG-International (Volksbeschermingseenheden) heeft een verklaring van solidariteit afgegeven met de mars die zaterdag in Bilbao plaatsvond.

De verklaring luidde: “We staan achter de duizenden mensen die in Euskal Herria een protestmars liepen voor de vrijlating van Baskische politieke gevangenen die legitiem streden voor het socialisme en de bevrijding van hun land. Voor een volk dat duizenden jaren van imperialisme en onderdrukking heeft geleden, is het meer dan een terechte eis dat hun politieke gevangenen worden vrijgelaten.”

De verklaring voegde eraan toe: “De folteraars en moordenaars van de staat blijven vrij, terwijl al tientallen jaren miljoenen mensen door de straten van Euskal Herria marcheren voor een verandering in het gevangenisbeleid, zonder echt antwoord te krijgen. Het geïnstitutionaliseerde geweld van het kapitalisme en van de bezettende Spaanse en Franse staten zijn natuurlijk wijdverbreid in Euskal Herria, en het penitentiaire beleid van deze staten is er slechts een klein onderdeel van, maar het toont de volledige onverdraagzaamheid aan van deze staten jegens Euskal Herria. Het benadrukt de noodzaak van echte democratie voor het Baskische volk. Wij verklaren onze solidariteit met het Baskische volk en hun historische strijd voor vrijheid en socialisme.”