YPG: We zullen de revolutie van Rojava permanent in stand houden

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

19 juli markeert het begin van de Rojava-revolutie. Ter gelegenheid van deze historische dag heeft het Algemeen Commando van de Volksbeschermingseenheden (YPG) dinsdag een verklaring uitgegeven waarin het volgende staat:

“Op deze dag, het tiende jaar van de vrijheidsrevolutie van Rojava, vieren we in het bijzonder Rêber Apo [Abdullah Öcalan, die het basisdemocratische model heeft ontwikkeld dat in Rojava is geïmplementeerd], al onze martelaren, de mensen in de regio, onze strijders en de hele mensheid. De revolutie van de vrijheid voltooit haar tiende jaar op basis van het Apoïstische paradigma en de onbaatzuchtige inspanningen van duizenden martelaren. Het bevat dus historische lessen. Er is geen revolutie in de wereld die in de eerste tien jaar met zulke moeilijkheden te kampen heeft gehad als die in Rojava. In die zin is Rojava een uniek voorbeeld. Ook al zijn er tekortkomingen in de praktijk, hierdoor is het paradigma van vrijheid effectief geworden in alle levenssferen en heeft het alle soorten aanvallen doorstaan.

“De revolutie bewees dat het de juiste weg is”

De Rojava-revolutie heeft de mensheid meer geraakt dan ooit had kunnen worden verwacht. Dit vanwege het internationalistische karakter, dat het in de eerste jaren al had gekregen. De oorlog tegen ISIS, die culmineerde in het Kobanê-verzet, maakte een diepe indruk op de hele wereld en zette duizenden jongeren uit alle landen ertoe aan zich aan te sluiten bij de gelederen van de YPG/YPJ ( Volksbeschermingseenheden/Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden). Dit had natuurlijk niet alleen gevolgen voor de militaire sfeer. Iedereen zag dat de Rojava-revolutie de juiste oplossing en de juiste weg is in het licht van de kapitalistische moderniteit, die gebaseerd is op het scheiden van samenlevingen en vooral jonge mensen van elkaar. Tientallen internationalistische strijders zijn omgekomen in de strijd tegen de bezetting. We willen nogmaals het offer van onze martelaren eren.

“Revolutie onder leiding van vrouwen”

De revolutie van Rojava staat ongetwijfeld bekend als de revolutie van vrije vrouwen. Zoals Rêber Apo zei: ‘De revolutie van Rojava is de revolutie van vrouwen’. Dit komt omdat vrouwen door het patriarchaat van hun identiteit werden beroofd en uit alle aspecten van het leven werden verdreven. Ze werden zich bewust van de ideeën en filosofie van het Apoïsme en werden zo pioniers van de Rojava-revolutie. Ze speelden een beslissende rol in het leger en op alle andere terreinen, bouwden de strijdkrachten van de militaire vrouwen op en namen een belangrijke plaats in bij de opbouw van zelfbestuur. Vrouwen hebben de samenleving in Noord- en Oost-Syrië gevormd en ontwikkeld in termen van ecologisch, democratisch en vrouwenvrijheidsbewustzijn. Veel sociale problemen die nog steeds op de wereldagenda staan en niet kunnen worden opgelost, werden onder leiding van vrouwen opgelost met de Rojava-revolutie in Noord- en Oost-Syrië. Zo is Rojava een alternatief voor de hele wereld geworden.

“Ongekend verzet tegen Turkse staat”

Ondanks de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar zijn er nog veel problemen die in de toekomst opgelost moeten worden. Sinds het begin van de revolutie zijn onze prestaties het doelwit geweest van de Turkse bezettingsstaat en de krachten die geen vrede in de regio willen. Het volk, bestaande uit Arabieren, Koerden, Armeniërs, Syriërs, Assyriërs en Turkmenen met veel verschillende wereldbeelden, biedt uniek verzet voor de bevrijding van de door de Turkse staat en zijn huurlingen bezette gebieden en verdedigt resoluut de verworvenheden en de democratische systeem gebouwd door de mensen. We beloven dat we de overwinningsbelofte van vrijheid die we de mensen hier hebben gegeven zeker zullen nakomen en de revolutie van Rojava permanent zullen handhaven.

We feliciteren nogmaals de hele mensheid met het tienjarig bestaan van de revolutie van Rojava. We geloven dat we nog veel meer overwinningen zullen vieren met onze volkeren en voortbouwen op onze prestaties op basis van de strijd die we al jaren voeren.”