YPJ-commandant Rohilat Efrin: Bêrîtan’s lijn van verzet is onze basis

Op 25 oktober is het 31 jaar geleden dat guerrillacommandant Bêrîtan Hêvî (Gülnaz Karataş) overleed. Bêrîtan sneuvelde in de “zuidelijke oorlog” van 1992 tegen de KDP en PUK peshmerga troepen die toen voor Turkije vochten.

Bêrîtan Hêvî is een symbool van hoop en verzet geworden. De guerrillacommandant werd 31 jaar geleden omsingeld door de peshmerga (gevechtstroepen) van de KDP (regerende partij van de Barzani-clan in Iraaks-Koerdistan) en weigerde zich over te geven. In plaats daarvan verzette ze zich tot de laatste kogel, vernietigde haar wapen om te voorkomen dat het in handen van de vijand zou vallen en gooide zichzelf van een klif om niet gevangen te worden genomen. Ze werd het symbool van het vrouwenleger dat kort daarna werd opgericht. Rohilat Efrîn van het Algemeen Commando van de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (YPJ) sprak met ANF Nieuwsagentschap over de betekenis van Bêrîtan vandaag.

De YPJ-commandant wees op de erfenis van Bêrîtan en zei: “We feliciteren de vrouwen van het Midden-Oosten en de wereld met de 30e verjaardag van de oprichting van het Vrije Vrouwenleger. Net zoals het vrouwenleger in het verleden en in het heden de wil van de vrije vrouw heeft vertegenwoordigd, zal het dat ook in de toekomst blijven doen. Als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, dan zien we dat er veel aanvallen zijn geweest op de samenleving, haar wil en cultuur en op de identiteit van de vrouw. Over de hele wereld zijn veel vrouwenbewegingen en individuele vrouwen in opstand gekomen, hebben zich verzet en gevochten tegen het patriarchaat. Veel vrouwen werden gemarteld in dit verzet, honderden werden verbrand. Maar de golf van verzet en strijd van vrouwen tegen het patriarchale systeem ging door.

“Het vrouwenleger is meer dan een militaire organisatie”

In termen van de Koerdische realiteit betekent dit dat de vrijheidsbeweging, die zich organiseerde onder leiding van vrije vrouwen tegen een fascistische mentaliteit die de samenleving verstikte in een systeem van slavernij, 30 jaar geleden een vrouwenleger opbouwde. Dit proces gaat door tot op de dag van vandaag. Natuurlijk moet het vrouwenleger niet alleen gezien worden als een militaire organisatie. Een leger van vrije vrouwen betekent het creëren van onafhankelijke ideologische, organisatorische, filosofische en vrouwenstudies kennis en bewustzijn. Het is noodzakelijk om het vrouwenleger in dit licht te bekijken. In de afgelopen 30 jaar heeft het vrouwenleger onder leiding van YJA Star een diepe indruk achtergelaten op vrouwen in het Midden-Oosten en over de hele wereld. Het heeft een groot effect op vrouwen die geknecht zijn en onderworpen aan onrechtvaardige en despotische systemen. In die zin is het vrouwenleger een uiting van een tegenbeweging, een stem tegen onrecht en ongelijkheid. Het heeft wilskracht gegeven aan vrouwen die niet voor zichzelf konden opkomen, die hun rechten niet zelf konden verdedigen, die zich niet konden uitdrukken in hun eigen taal en cultuur, en in het licht van de filosofie van Rêber Apo [Abdullah Öcalan] is het ten voordele van alle vrouwen in de wereld geworden. Vrouwen over de hele wereld hebben zichzelf in deze filosofie herkend en geherdefinieerd.”

“YPJ strijdt al elf jaar in de lijn van Bêrîtan”

Rohilat Efrîn sprak over de vele internationalistische vrouwen die zich bij de YPJ hebben aangesloten en vervolgde: “De YPJ voert al elf tot twaalf jaar een grote strijd. Het is een voortzetting van de dertigjarige erfenis van het vrije vrouwenleger en haar grote verzet. We strijden al jaren tegen de houding van het ontkennen van talen en culturen van mensen, het bezetten van steden en het vertrappen van de bestaansmiddelen en waarden van mensen. Van Kobanê tot Afrin tot Serêkaniyê heeft de YPJ een grote strijd gevoerd tegen ISIS. ISIS heeft achter de schermen steun gekregen van vele internationale machten en staten. ISIS is vooral agressief geweest tegen vrouwen. De YPJ daarentegen nam een leidende positie in de strijd in. Zonder twijfel heeft de YPJ haar kracht geput uit de erfenis van 30 jaar vrouwenverzet. Veel vrouwen met verschillende identiteiten en achtergronden hebben deelgenomen aan deze strijd in Rojava. Vrouwen uit vele delen van de wereld sloten zich aan bij de gelederen van de YPJ en werden pioniers van deze geest van verzet. De YPJ heeft als leger en als beweging de meest meedogenloze duistere krachten in Rojava verslagen. Ze zijn een identiteit geworden en hebben hun stem laten horen in de wereld. Ze staan voor een cultuur van verzet. Dit verzet heeft een impact gehad op veel vrouwen en vrouwenbewegingen. Deze bewegingen treden vandaag op de voorgrond.

“De actie van Bêrîtan was een actie van vrijheid tegen de lijn van verraad”

Het verzet van kameraad Bêrîtan tegen het verraad blijft tot op vandaag effect hebben. Kameraad Bêrîtan voerde een actie van vrijheid tegen de overgave opgelegd door de verradersmentaliteit. De actie van kameraad Bêrîtan betekent het volgende voor ons: Kameraad Bêrîtan zei tegen een macht als de KDP, die al jaren de lijn van verraad volgt: “Jullie zullen je aan ons overgeven, niet wij aan jullie”. De lijn van kameraad Bêrîtan is een lijn die we ideologisch, organisatorisch, militair en in alle opzichten ten uitvoer leggen. Het is een lijn die alle vrouwen verenigt die zich verzetten tegen verraad en zich er nooit aan zullen overgeven. Net zoals Besê en Zarife zich in de geschiedenis van Koerdistan niet hebben overgegeven aan de bezetters, is kameraad Bêrîtan opgegroeid met de cultuur die zij hadden gecreëerd en heeft ze haar verzet daarop gebouwd. Ze liet duidelijk zien dat overal waar overgave en verraad worden opgelegd, er verzet moet zijn en een cultuur van nooit overgeven.

Vandaag de dag biedt de YPJ het grootste verzet tegen alle bezettingsmachten op basis van dit erfgoed. Ze heeft een cultuur, idee en filosofie ontwikkeld op basis van dit erfgoed. De YPJ zal dit standpunt in de toekomst blijven verdedigen. Maar de koers van de KDP, gebaseerd op verraad en overgave aan de lijn van verzet, gaat ook vandaag nog door. De Turkse staat valt dagelijks onze gebieden en steden aan. We hebben duizenden martelaren en zullen elke dag martelaren blijven hebben. De KDP neemt haar plaats in als collaborateur aan de zijde van deze bezettingsmacht. Ze wil een lijn van overgave verspreiden onder ons volk en onze strijdkrachten. Ze valt de prestaties van het verzet in Rojava aan. Natuurlijk moeten alle vrouwen en ons volk in Rojava een standpunt innemen tegen deze koers. De overgave die de vijand ons oplegt, betekent de uitroeiing van ons land, onze cultuur en onze waarden. De sterkste reactie en de sterkste houding tegen dit verraad is om ertegen in verzet te komen in de strijd en door aan te dringen op de juiste weg. Mensen zoals Bêrîtan zijn hiervan grote voorbeelden in onze geschiedenis. Wij als YPJ hebben ons elf jaar lang verzet en gevochten, en zelfs vandaag de dag is de lijn van verzet onze leidraad. We zijn ervan overtuigd dat met deze houding en vastberadenheid, onze mensen ook zullen volharden in de lijn van verzet.”

Bron: ANF