YPJ International: Inspireer anderen en verspreid de revolutie over de hele wereld

“YPJ International is een ruimte waar vrouwen zichzelf kunnen onderwijzen in een revolutionaire context, vrij van de controle en onderdrukking van natiestaten en bureaucratie”, zegt internationalistische strijdster Heval Dîlan in een interview.

Toen de strijd van de Volks- en Vrouwenverdedigingseenheden YPG/YPJ tegen de zogenaamde Islamitische Staat (IS) zeven of acht jaar geleden over de hele wereld werd gevolgd en de waarden waar ze voor stonden bekend werden, waren vrouwen wereldwijd niet meer te stoppen. Velen gingen naar Rojava (Autonome regio van Noord- en Oost-Syrië) en richtten later de “Internationalistische Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden” (YPJ International) op. Vandaag hebben deze noch hun belang noch hun aantrekkingskracht verloren, maar zijn ze belangrijker dan ooit gezien de huidige politieke situatie in Koerdistan. Daarom hebben de redacteuren van het “Kurdistan-rapport” een interview afgenomen met Heval Dîlan van de YPJ International.

Allereerst, wat is de YPJ International en vanuit welke behoefte is het opgericht?

De YPJ International is, zoals de naam al doet vermoeden, een internationalistische structuur binnen de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden van Rojava. We organiseren internationalistische vrijwilligers en geven hen de kans om educatieve processen in te gaan die te maken hebben met het systeem van Noord- en Oost-Syrië, democratisch confederalisme. Op deze manier maken we het voor hen mogelijk om actief deel te nemen aan de vrouwenrevolutie, maar ook om wereldwijd allianties te smeden op basis van deze filosofie en de revolutie uit te breiden.

Sinds de strijd om Kobanê in 2015 is er wereldwijd belangstelling voor de YPJ en steeds meer vrouwen hebben contact met ons opgenomen en gevraagd hoe ze ons kunnen bereiken en ook deel kunnen uitmaken van dit project. Zo zagen we gaandeweg de toenemende behoefte aan een internationalistisch bataljon binnen de YPJ. Er moet een plek worden gecreëerd die vrouwen over de hele wereld in staat stelt deel te nemen aan deze strijd. Het werd toen opgericht  n als we vandaag naar YPJ International kijken, zien we dat ze deze belangrijke plek is geworden waar vrouwen worden opgeleid door vrouwen in alle lagen van de bevolking. Zowel op ideologisch en militair vlak als natuurlijk op politiek en sociaal vlak.

Waarom is het belangrijk om als vrouwen zelfverdediging te organiseren en waarom sluiten internationalisten van over de hele wereld zich aan bij de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden van Rojava?

Elk levend organisme heeft zijn eigen afweersysteem, net zoals een roos doornen heeft om zijn schoonheid te beschermen. Vanaf het begin van het menselijk leven is zelfverdediging een taak die van nature door de samenleving wordt georganiseerd. Met de institutionalisering van het patriarchaat, kapitaalaccumulatie en de opkomst van het klassensysteem, eigende de heersende klasse zich het vermogen toe om zichzelf te verdedigen, en werden mannen en vrouwen beroofd van hun middelen tot zelfverdediging. Legers werden opgericht en in plaats van de samenleving te beschermen, werden en worden ze gebruikt als moorddadige oorlogsmachines om de volkeren van de wereld uit te buiten.

Onderdeel van het historische erfgoed van strijdende vrouwen

Als we de wapens opnemen, doen we dat tegen dit patriarchale militarisme, met als doel vrouwen en ons volk te verdedigen en niet de belangen van het kapitaal of de natiestaten. De YPJ zien zichzelf als onderdeel van het historisch erfgoed van vrouwen die hun land verdedigden tegen fascisme en bezetting of beschermde revoluties, zoals de Mujeres Libres in de Spaanse Burgeroorlog, de partizanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het nazisme vochten en de Vietnamese vrouwen die hun land verdedigden tegen de bezetting.

De Rojava-revolutie heeft een basisdemocratie opgebouwd waarin de samenleving is georganiseerd via lokale gemeenten en raden en vrouwen autonome vrouwenstructuren creëren op alle niveaus van de samenleving. Het systeem van medevoorzitters garandeert de deelname van vrouwen aan alle politieke organen, hun onderwijs is uitgebreid georganiseerd via academies en vrouwencoöperaties geven hen de kans om economisch onafhankelijk te worden. Jineolojî – de wetenschap van vrouwen – biedt een wetenschappelijke basis voor de vrouwenrevolutie zonder positivistische doctrines te reproduceren; Gerechtelijke Vrouwenraden  hebben tot doel gerechtigheid te bewerkstelligen, en met de YPJ hebben vrouwen hun eigen zelfverdedigingstroepen gevormd. Deze prestaties zijn gemaakt voor vrouwen over de hele wereld en zijn bedoeld om de ontwikkeling van echte democratieën ten goede te komen.

Turks fascisme en islamitische groeperingen zoals de Islamitische Staat vallen voortdurend de bevrijde gebieden in Noord- en Oost-Syrië aan. Ze proberen ons bevrijde land te bezetten en hun vrouwenhatende, onderdrukkende systeem op te leggen. Bovendien willen de hegemonische machten de Rojava-revolutie graag belasteren en verkopen als een project van Koerdisch separatisme, waarbij ze de oorlog die ze ons opdringen voorstellen als een conflict tussen verschillende etnische groepen. Maar de Rojava-revolutie is geen puur Koerdische revolutie. Het is gebaseerd op Abdullah Öcalan’s concept van de democratische natie, die alle religieuze, culturele en etnische groepen in de regio omvat. Dit paradigma heeft tot doel eenheid te creëren tussen de diverse volkeren van de regio. Mensen uit alle etnische gemeenschappen in Rojava zijn betrokken bij de revolutie en het opbouwen van een democratische samenleving. Omdat de Rojava-revolutie een politiek model biedt voor religieuze, culturele en etnische samenwerking, kan ze een oplossingsmodel zijn voor het hele Midden-Oosten.

De YPJ als een weg om te ontsnappen aan 5000 jaar onderdrukking

De hegemonische machten hebben van het Midden-Oosten een spelbord gemaakt waarop ze etnische groepen tegen elkaar opzetten, en de Rojava-revolutie ondermijnt dat plan en is daarom gevaarlijk voor hen. De vrijwilligers van YPJ International begrijpen het potentieel van deze revolutie en zien het als hun eigen perspectief, niet een dat beperkt is tot het Koerdische volk. De drie internationale revolutionairen Ivana Hoffmann uit Duitsland, Anna Campbell uit Engeland en Alina Sanchez uit Argentinië kwamen om in de gelederen van de YPJ. Voor ons is hun inzet het bewijs dat de vrouwen die naar Rojava kwamen, vonden wat ze zochten: een concrete manier om zichzelf te bevrijden van 5000 jaar vrouwenonderdrukking. Vrouwen van over de hele wereld vinden hier vrijheid en staan ​​daarom klaar om die te verdedigen.

Je hebt zelf de kans gehad om veel internationalisten uit verschillende landen te leren kennen. Wat is je indruk van hen? Wat wordt er besproken in de opleiding? En welke strategieën worden ontwikkeld om de aanvallen op vrouwen in het kapitalistische systeem tegen te gaan?

Hoewel onze leden uit verschillende delen van de wereld komen, hebben we een gemeenschappelijke vijand. Imperialisme, kolonialisme, oorlog en fascisme zijn existentiële bedreigingen voor vrouwen over de hele wereld. Het kapitalisme onderdrukt vrouwen dubbel: ze moeten hun inspanningen voor minder geld verkopen dan mannen en worden tegelijkertijd gedwongen om als onbetaalde arbeider verantwoordelijk te zijn voor het reproductieve werk in hun huizen. We weten dat het deze economische omstandigheden zijn die vrouwen afhankelijk maken van mannen, waardoor ze kwetsbaarder worden voor geweld. Het kapitalisme verandert alles in handelswaar. Een van de grootste industrieën ter wereld, de seksindustrie, gebruikt vrouwen als handelswaar en profiteert van hun seksuele uitbuiting. Als alles wordt teruggebracht tot alleen zijn materiële waarde, worden immateriële en ethische waarden ontkend. We zijn echter van mening dat ethische waarden essentieel zijn voor het in stand houden van sterke gemeenschappen. We moeten begrijpen dat dit systeem de betekenis van liefde zelfs zo heeft verminderd dat ‘liefde’ een legitiem excuus is geworden om vrouwen te vermoorden. Dit systeem is een aanval op het leven zelf, en we zijn niet bereid deze moorddadige machine door te laten gaan.

Op ideologisch vlak zien we liberalisme als een grote aanval op vrouwen en hun strijd. We worden verondersteld tevreden te zijn met het feit dat hij vrouwen integreert in het uitbuitingssysteem. Door vrouwelijke bazen en leidinggevenden te gebruiken als zogenaamd bewijs van vrouwenemancipatie, worden onze eisen voor bevrijding overbodig gemaakt. De invloed van het liberalisme op het feminisme voorkomt radicale strijd en verandering. Elke keuze die een vrouw maakt, wordt afgeschilderd als een ‘feministische’ keuze, en vrouwen zijn ervan overtuigd dat onderdrukking geen onderdrukking is zolang ze vrij zijn om die keuze te maken. We moeten begrijpen dat dit de materiële en historische omstandigheden waaronder vrouwen beslissingen nemen volledig ontkent. Het snijdt vrouwen af ​​van hun verhaal en doet alsof alleen het individu en het moment ertoe doen. Alles wordt gereduceerd tot individuele keuzes en we worden afgeleid van de echte oorzaak van onze problemen, namelijk het uitbuitende patriarchale systeem. We zien dat deze benadering elk kritisch debat verhindert, omdat individuele autonomie wordt gezien als iets dat nooit of nooit in twijfel kan worden getrokken. We begrijpen individualisme als iets dat het bouwen van sterke gemeenschappen in de weg staat en hebben gemerkt dat vrouwen steeds meer van elkaar geïsoleerd raken. Wanneer vrouwen van elkaar worden gescheiden, zijn ze gemakkelijker te controleren. Nog gevaarlijker is dat ze minder bereid zijn om voor elkaar op te komen.

Laat de revolutie in jezelf plaatsvinden

In de discussie die we binnen YPJ International hadden, konden we zien hoe deze strategieën de psychologie van vrouwen beïnvloeden. Als ze het systeem niet zien als de oorzaak van hun onderdrukking, denken ze dat het hun eigen schuld is als ze worden uitgebuit en geweld ervaren. We zien dat schaamte- en schuldgevoelens veelvoorkomende patronen zijn in onze biografieën. Daarom zien we liberalisme als een ideologische aanval op vrouwen. We zien dat overal ter wereld vrouwen wakker worden en het patriarchaat niet langer accepteren. Maar we zien ook met grote bezorgdheid dat het liberalisme zichzelf als oplossing aanbiedt en vrouwen ervan weerhoudt om zich in te laten met revolutionaire politiek. Daarom voelen we een dringende behoefte om voorlichting te geven over de gevaren van het liberalisme en in plaats daarvan een revolutionair verhaal te verspreiden. Een verhaal dat het systeem van onderdrukking analyseert en vrouwen in staat stelt te strijden voor hun bevrijding. YPJ International is een ruimte voor vrouwen om zichzelf te onderwijzen in een revolutionaire context, vrij van de controle en onderdrukking van natiestaten en bureaucratie. Tegen de strategie van isolement van het onderdrukkende systeem in, willen we eenheid en liefde onder vrouwen creëren. We doen educatief werk over de geschiedenis van vrouwenonderdrukking, maar ook over de geschiedenis van vrouwenvrijheid. We onderwijzen de ideologie van vrouwenbevrijding, een concept dat zijn wortels heeft in de Koerdische vrouwenbeweging en basisprincipes bevat voor zelfbevrijding van vrouwen. Wij geloven in de kracht van onderwijs en weten dat het systeem bang is voor goed opgeleide, revolutionaire vrouwen. Daarom zien we de noodzaak van vrouwen om zich te ontwikkelen op een manier die anderen inspireert en de revolutie over de hele wereld verspreidt.

Wat moet een vrouw meebrengen die met je mee wil? Dus wat zijn de vereisten om zelf lid te worden van de YPJ International? En hoe kunnen vrouwen contact met u opnemen?

YPJ International is een plek voor vrouwen die vrijheid zoeken en bereid zijn om energie en moeite te steken in het begrijpen, ontwikkelen en verdedigen van de vrouwenrevolutie. We verwachten niet dat iemand veel theorie heeft gelezen, maar we vragen mensen om open te staan ​​voor het leren en leven van waarden als collectieve zorg, mededogen en onbaatzuchtigheid in het dagelijks leven. Iedereen die wil leren en zich verder wil ontwikkelen is van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Deel uitmaken van een revolutie betekent de revolutie in jezelf laten plaatsvinden. In ons dagelijks leven gebruiken we de methode van kritiek en zelfkritiek om samen te analyseren, te leren en te groeien. Maar dit proces kost natuurlijk tijd en daarom is geduld vereist als je naar Rojava komt. Hoewel de vrouwen van Rojava al veel hebben bereikt, hebben ze nog een lange weg te gaan. Mensen moeten geen perfecte revolutie verwachten waarin alle problemen of tegenstellingen zullen worden opgelost. Om tijd te hebben om de taal te leren, de cultuur te leren kennen, militaire training te krijgen en de filosofie van de revolutie te begrijpen, moeten vrijwilligers minstens een jaar blijven. Militaire ervaring is niet vereist.

We zijn bereikbaar via e-mail (womensrevolution@protonmail.com) en op Twitter op @YPJ_volunteers. We willen benadrukken dat we vooral geïnteresseerd zijn in het versterken van onze allianties met vrouwen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika en we nodigen hen uit contact met ons op te nemen. Vanuit het hart van de vrouwenrevolutie groeten we al onze zusters die zich verzetten tegen het kapitalistisch-patriarchale systeem, en we beloven u dat we er alles aan zullen doen om de vrouwenrevolutie te verdedigen en te verspreiden.

Bedankt voor het interview. We wensen jou en YPJ International veel succes.

Heel erg bedankt.

 

Titelfoto: Şopdarên Rojê ya Çandê