YPJ: Rojava-revolutie kreeg haar ware betekenis met de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden

  • Rojava/Noord-en Oost-Syrië

Het Algemeen Commando van de Vrouwelijke Volksbeschermingseenheden (Yekîneyên Parastina Jinê-YPJ) heeft een verklaring uitgegeven ter gelegenheid van het 11e jaar van de Rojava Revolutie.

De verklaring luidt als volgt: “Het begrip van de volkeren voor de revolutie in het land van Noord- en Oost-Syrië heeft een nieuw leven gecreëerd onder leiding van vrouwen. Terwijl de regio in crisis verkeerde door het Baath-regime en het beleid van de hegemonische machten, ontstond de mogelijkheid om als volk hun eigen lot te bepalen. Op deze basis besloten we een democratisch confederalistisch systeem op te zetten. Om dit te doen, streden we en verdedigden we ons land tegen de aanvallen van de indringers en vochten we tegen het beleid van genocide. We bevrijdden onze gebieden één voor één, met onze eigen kracht en geloof in het vrije leven, zonder te vertrouwen op andere krachten.”

De YPJ vervolgde: “In alle revoluties die in de wereld hebben plaatsgevonden, zijn de belangen van volkeren en samenlevingen niet tot het einde verdedigd. Maar omdat de Noord- en Oost-Syrische revolutie gebaseerd was op een ecologische, democratische en vrije vrouwensamenleving, kreeg het fenomeen revolutie in onze landen zijn betekenis op basis van haar eigen aard. In lijn met dit principe nam de YPJ moedig de verantwoordelijkheid op zich voor de vrije toekomst van haar eigen samenleving als de dominante kracht. De opname van vrouwen in de YPJ-YPG vanaf het allereerste begin speelde een beslissende rol in de organisatie van vrouwen en volkeren, maar gaf de strijdkrachten ook een juiste route om de belangen van de volkeren te vertegenwoordigen met de juiste stijl en methoden. Natuurlijk is de YPJ een voorbeeld geworden omdat het deel uitmaakt van de strijdkrachten.”

De YPJ voegde eraan toe: “Met de Noordelijke en Oostelijke Syrische Revolutie herwonnen vrouwen opnieuw de betekenis van hun bestaan dat millennia lang was afgenomen door de dominante man. Ze voerden een niet aflatende strijd tegen allerlei invasies en aanvallen binnen het kader van de legitieme verdediging, van de organisatie van het volk tot hun onderwijs, tot de militaire ontwikkeling van vrouwen. De strijders van de YPJ verdedigden de identiteit, het bestaan, de taal, de cultuur en de vrije wil van hun eigen volk op het slagveld. Daarom kreeg de Rojava-revolutie met de YPJ haar ware betekenis.”

De YPJ “zal haar strijd voortzetten als een dominante kracht tegen alle beleid van inmenging en vernietiging tegen de vrije wil van ons volk, meedogenloos en ononderbroken” – zei de verklaring, eraan toevoegend: “We hebben deze 11 jaar van grote strijd, verzet, heldendom en zelfopofferende geest achter ons gelaten. Natuurlijk stond ons volk altijd acjhter ons op deze revolutionaire reis. Het was de eenheid van de volkeren die de revolutie mogelijk maakte. Daarom zal de geest van eenheid van de volkeren een beslissende rol spelen in de voortzetting en duurzaamheid van de Rojava Vrouwenrevolutie.

Veel van onze waardevolle commandanten en strijders hebben hun leven gegeven voor de Rojava Vrouwenrevolutie. De YPJ zal onze strijd voor het voortbestaan van de revolutie voortzetten.”