Zaak van Bloedbad station Ankara gaat naar Europees Hof voor de Rechten van de Mens

10 oktober 2015 staat in het collectieve geheugen van de vredesbeweging en de democratische oppositie in Turkije en Koerdistan gegrift als een dag van verschrikking en terreur. Terwijl de Turkse staat eenzijdig een einde maakte aan het vredesproces, het leger Koerdische steden met de grond gelijk maakte die democratische autonomie hadden uitgeroepen nadat de verkiezingen waren geannuleerd en IS zich bewapende tegen het zelfbestuur in Rojava, protesteerden talloze mensen nog steeds voor vrede. Tijdens een grote bijeenkomst die was georganiseerd door de HDP, de vakbonden KESK en DISK, de Kamer van Architecten en Ingenieurs (TMMOB) en de Turkse Medische Associatie (TTB) onder het motto “Arbeid, Democratie, Vrede”, bliezen twee IS-moordenaars zichzelf op voor het Centraal Station van Ankara, waarbij 104 mensen omkwamen en meer dan 500 anderen gewond raakten, sommigen ernstig.

Beslissing Constitutioneel Hof bevestigt straffeloosheid

Hoewel er duidelijke aanwijzingen zijn van “extreme nalatigheden” die neerkomen op directe steun voor de voorbereiding van de aanslag, zijn alle juridische stappen tegen de staatsautoriteiten in Turkije geblokkeerd. Nu heeft ook het Constitutionele Hof de rechtszaak afgewezen. Advocaat Ilke Işık zei in dit verband tegen ANF Nieuwsagentschap: “Er is een praktijk van straffeloosheid als het gaat om de verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen bij bloedbaden waarbij de staat betrokken is. Deze nieuwe beslissing van het Constitutionele Hof bevestigt dat nog eens.”

Zelfs het Ministerie van Binnenlandse Zaken moest de meest ernstige “omissies” toegeven

In een rapport van burgerinspecteurs van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd gesproken over “verwaarlozing” van de plicht van de plaatsvervangend directeur van de politie van Ankara om de veiligheid van de deelnemers aan de rally te garanderen. Zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken moest in het rapport toegeven dat de inlichtingendienst informatie had ontvangen dat Yunus Emre Alagöz, een van de aanvallers, een zelfmoordaanslag aan het voorbereiden was. Blijkbaar werd Alagöz al in de gaten gehouden. Yunus Emre Alagöz was de broer van de IS moordenaar uit Pirsûs (tr. Suruç), Şeyh Abdurrahman Alagöz, die 33 jonge activisten vermoordde die humanitaire hulp wilden brengen naar het belegerde Kobanê in juli 2015. Terwijl Koerdische activisten gevangen worden gezet voor een kritische post op sociale media, was het voorbereiden van een massamoord blijkbaar niet genoeg voor een IS jihadist.

Het rapport verwijst ook naar het gebruik van traangas tegen de overlevenden. Zelfs als het rapport ontkent dat er doden zijn gevallen door het gebruik van traangas, bevestigt het nogmaals dat de slachtoffers door de politie met traangas zijn beschoten na het bloedbad. In dit opzicht zou dit rapport een basis zijn geweest voor een rechtszaak, ondanks zijn eenzijdige partijdigheid ten gunste van de staat. Desondanks volgde het Constitutionele Hof het standpunt van de gouverneur van Ankara en het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak toe te staan tegen vertegenwoordigers van de politiedirectie van Ankara. Dit betekent dat de nationale rechtsgang is uitgeput en de weg naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) openstaat.

Constitutioneel Hof oordeelde dat de weigering om een onderzoek in te stellen “rechtmatig” was

Advocaat Ilke Işık meldt dat ze al in 2016 kennis hadden genomen van het rapport van de burgerinspecteurs en hun rechtszaak daarop hadden gebaseerd: “We hadden kennis genomen van dit rapport en op basis daarvan een rechtszaak aangespannen, waarin we om een onderzoek vroegen tegen het kantoor van de gouverneur van Ankara en de verantwoordelijke functionarissen van het politiedirectoraat. We wendden ons tot het Grondwettelijk Hof nadat onze klacht niet in behandeling was genomen. Het Grondwettelijk Hof voegde negen afzonderlijke aanklachten samen omdat ze verband hielden met het bloedbad van 10 oktober in Ankara en oordeelde dat ze allemaal ‘niet-ontvankelijk’ waren om verschillende redenen. Het Constitutionele Hof verklaarde dat het geen enkele ongrondwettelijkheid kon vinden. Sommige van deze verzoeken werden op procedurele gronden beoordeeld, terwijl andere onvoldoende gekwalificeerd werden bevonden. De verzoekers waren de families en verwanten van de overledenen, de gewonden, met andere woorden, zij die het bloedbad rechtstreeks hebben meegemaakt en die eerstegraads slachtoffers van het bloedbad zijn. Het Constitutionele Hof vindt de beslissing van het Openbaar Ministerie in Ankara om geen onderzoek in te stellen en de klacht terzijde te schuiven zonder deze zelfs maar te onderzoeken, correct. Het zegt zelfs: “U hebt de rechtsmiddelen niet uitgeput, er waren andere instanties waartoe u zich had kunnen wenden. Maar die zijn er niet, het is een definitieve beslissing. Het Openbaar Ministerie in Ankara besloot de zaak niet te behandelen en er is geen binnenlands rechtsmiddel voor, er was geen ander beroepsmechanisme. Daarom hebben we ons tot het Grondwettelijk Hof gewend.”

“We accepteren deze beslissing niet”

De advocaat veroordeelde de acties van het Grondwettelijk Hof scherp: “De verantwoordelijkheid van ambtenaren wordt duidelijk genegeerd. Dit is de kern van de betekenis van de beslissing over de verzoeken van negen verschillende aanklagers. In zijn eerdere beslissingen over vonnissen van administratieve rechtbanken heeft het Grondwettelijk Hof bevestigd dat de inhoud van het verslag van de burgerlijke inspecteurs van groot belang is en dat administratieve procedures daarom moeten worden beoordeeld op basis van dit verslag. In deze beslissing werd het verslag echter helemaal niet besproken of vermeld. Het is echter noodzakelijk om dit te herhalen: Het rapport beschrijft de informatie waarnaar de agenten van het Ankara Police Directorate niet hebben gehandeld en de acties die niet zijn ondernomen. Er staat zelfs in dat deze informatie op 14 september geheim was en dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor de bijeenkomst niet werden genomen. Het organisatiecomité werd niet op de hoogte gebracht van deze dreigings- en inlichtingeninformatie: “De ambtenaren van het veiligheidsdirectoraat van Ankara namen niet de nodige veiligheidsmaatregelen voor deze bijeenkomst en evalueerden de informatie niet. Daarom moet er een onderzoek tegen hen worden ingesteld. Dit staat in het rapport van de civiele inspecteur, dat het Constitutioneel Hof niet in zijn overwegingen heeft betrokken. Daarom is deze beslissing absoluut onaanvaardbaar. Ze hebben ons standpunt als ontoelaatbaar bestempeld; wij beschouwen deze beslissing van het Constitutionele Hof als ontoelaatbaar. Het is de beslissing om het bloedbad van 10 oktober in Ankara in de doofpot te stoppen en de verantwoordelijkheid van ambtenaren te negeren.”

“We lopen al negen jaar tegen dezelfde muren aan”

Işık benadrukte dat nu de weg naar het EHRM zou worden ingeslagen: “In feite lopen we nu al bijna negen jaar steeds weer tegen dezelfde muren op. Het 4e Hoge Strafhof in Ankara houdt zich niet bezig met de verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen. Ook de openbare ministeries in verschillende delen van het land houden zich niet met deze kwestie bezig. We hebben geklaagd bij de openbare aanklagers, maar de hoge raad van rechters en openbare aanklagers doet niets. We hebben het ministerie van Binnenlandse Zaken om documenten gevraagd, maar die hebben ze niet verstrekt. Met andere woorden, we hebben op alle niveaus van de staat gezien dat ze vastbesloten zijn om ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad van 10 oktober in Ankara nooit worden berecht. Er is besloten om de verantwoordelijken niet te vervolgen. Uiteraard zullen we na deze beslissing in beroep gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit zal onze eerste aanvraag zijn bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens met betrekking tot het bloedbad van 10 oktober in Ankara en de verantwoordelijkheden voor het bloedbad, aangezien de juridische procedure nog niet is uitgeput. Bovendien is deze beslissing natuurlijk een zeer negatief precedent dat niets te maken heeft met de verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen. In feite zijn er veel vergelijkbare vonnissen in dit land. Er bestaat een praktijk van straffeloosheid met betrekking tot de verantwoordelijkheid van overheidsfunctionarissen bij bloedbaden waarbij de staat betrokken is. Helaas kunnen we zeggen dat er nu weer zo’n uitspraak is toegevoegd door het Constitutionele Hof.”

Bron: ANF