Zaterdagmoeders opnieuw aangehouden in de 954e actieweek

  • Turkije

De ‘Zaterdagmoeders’ hebben hun actie voor hun familieleden die verdwenen zijn in staatshechtenis en de bestraffing van de daders voor de 954e week voorgezet in Istanbul. Ondanks een positieve uitspraak van het Turkse Constitutionele Hof, kreeg de groepering opnieuw geen toegang tot hun oorspronkelijke actieplaats voor de Galatasaray School aan de Istiklalstraat. Het Constitutionele Hof oordeelde dat de Zaterdagmoeders de toegang tot de Istiklalstraat niet verboden kon worden.

Het Galatasaray-plein voor de gelijknamige middelbare school in het centrale district Beyoğlu, waar de sit-in van de Zaterdamoeders zou plaatsvinden, werd sinds de vroege ochtend versperd door politiebarrières. Het Galatasaray-plein wordt beschouwd als een symbolische plek voor de strijd voor mensenrechten in Turkije.

Nadat de toegang tot het plein was geweigerd, werden de Zaterdagmoeders en mensenrechtenverdedigers, vergezeld van parlementsleden Sezgin Tanrıkulu en Ahmet Şık, afgezet door de politie, geboeid en in hechtenis genomen, terwijl journalisten met geweld werden verhinderd het optreden vast te leggen.

In 1995 gingen vrouwen in Istanbul voor het eerst de straat op om aandacht te vragen voor familieleden die waren gearresteerd en daarna verdwenen. Sinds een grootschalige aanval op de Zaterdagmoeders, die vijf jaar geleden werd bevolen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is het Galatasaray-plein verboden terrein geworden voor de Zaterdagmoeders. Maar dit gaat in tegen het recht op vrijheid van vergadering en demonstratie, oordeelde het Turkse Constitutionele Hof op 22 februari 2023, waarbij het bezwaar van het ministerie dat de Zaterdagmoeders de “handhaving van de openbare orde” bedreigden, werd afgewezen. “Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan ongewapende en vreedzame samenkomsten en demonstraties zonder voorafgaande toestemming”, zegt artikel 34 van de Turkse grondwet, wat de veiligheidsautoriteiten hebben geschonden door het krachtdadig verbieden van de acties van de Zaterdagmoeders in augustus 2018 en alle daaropvolgende. De blokkade van het plein is daarom onwettig, aldus de uitspraak van de rechtbank. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie in Istanbul negeren het vonnis en blijven hardhandig optreden tegen de Zaterdagmoeders.

Bron: ANF