Zaterdagmoeders opnieuw in hechtenis genomen in de 945e actieweek

  • Turkije

De Zaterdagmoeders zetten hun actie in Istanbul voor de 945e week voort. Zij doen dit voor hun familieleden die verdwenen zijn terwijl ze in staatshechtenis verbleven en eisen bestraffing van de daders. Ondanks een tegengestelde uitspraak van het Turkse Constitutionele Hof werd de groep opnieuw de toegang ontzegd tot hun oorspronkelijke bijeenkomstlocatie voor de Galatasaray Hogeschool aan de Istiklal-boulevard.

Het Galatasaray-plein voor de gelijknamige middelbare school in het centrale district Beyoğlu, waar de sit-in van de Zaterdagmoeders zou plaatsvinden, is sinds vroeg in de ochtend uitgebreid afgesloten met politiebarrières. ME-troepen verhinderden de groep om het plein te benaderen. Het Galatasaray-plein wordt beschouwd als een symbolische plaats voor de strijd voor mensenrechten in Turkije.

Toen de Zaterdagmoeders en hun supporters op het plein arriveerden, werden ze omringd door de politie en werden 23 mensen in hechtenis genomen. Journalisten werden gehinderd verslag te doen van het politie-optreden.

De gearresteerden zijn onder meer Gülseren Yoleri, medevoorzitter van de afdeling Istanbul van de Vereniging voor Mensenrechten (IHD), Şebnem Korur Fincancı, voorzitter van de Turkse Medische Vereniging (TTB), Mikail Kırbayır, broer van Cemil Kırbayır die ook verdween in hechtenis na de verklaring van de militaire coup van 12 september 1980, Maside Ocak, broer van Hasan Ocak die werd vermoord onder arrestatie, en Meryem Göktepe, zus van de Koerdische journalist Metin Göktepe die gemarteld werd tot de dood.

In 1995 gingen vrouwen in Istanbul voor het eerst de straat op om aandacht te vragen voor familieleden die  gearresteerd werden en vervolgens verdwenen. Sinds een grootschalige aanval op de Zaterdagmoeders bevolen door het ministerie van Binnenlandse Zaken vijf jaar geleden, is Galatasarayplein verboden gebied voor de Zaterdagmoeders. Maar dit is in strijd met het recht op vrijheid van vergadering en demonstratie, oordeelde het Turkse Constitutionele Hof op 22 februari 2023, waarbij het bezwaar van het ministerie dat de Zaterdagmoeders de “bescherming van de openbare orde” bedreigden, werd verworpen. “Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan ongewapende en vreedzame bijeenkomsten en demonstraties zonder voorafgaande toestemming,” zegt artikel 34 van de Turkse grondwet, dat de veiligheidsautoriteiten hebben geschonden door de actie van de Zaterdagmoeders in augustus 2018 en alle daaropvolgende hardhandig te verbieden. Het blokkeren van het plein is daarom ongeldig, aldus de uitspraak van de rechtbank. Het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken en de Istanbulse politie negeren het vonnis en blijven gewelddadig optreden tegen de Zaterdagmoeders.