“Ze verbrandden het levensonderhoud van 20 gezinnen”

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Spijt bedekt zijn gezicht als hij door zijn land loopt en de overgebleven as van tarwe draagt die verbrand is door het vuur van de Turkse bezettingssoldaten. Hij overdenkt de nasleep van de brand nadat hij heeft gezien hoe de vlammen het levensonderhoud van zijn familie hebben verteerd.

Hij overdenkt het lijden van zijn leven, dat werd verteerd door het vuur van de Turkse bezettingssoldaten, en heeft spijt van wat hij voor zichzelf en zijn familie van 20 gezinnen had gepland.

Faris Muhammad Ali Sayyid Salo, die 200 dunams land bezit, waarvan meer dan de helft verbrand werd door de acties van de Turkse bezettingssoldaten op zondagavond. De brand resulteerde in een enorm verlies, omdat 20 families werden getroffen, naast het verlies van de kosten die hij had gemaakt, omdat hij ongeveer 3 ton tarwe als zaad op het land had gezet, naast de kosten voor verzorging tot het oogstseizoen.

De Turkse soldaten van het bezettingsleger die aan de grens gestationeerd waren, staken op zondagavond de landbouwgronden in brand tegenover de dorpen Kharab Kort op het noordwestelijke platteland van Qamishlo en de dorpen Ta’alki en Douda op het platteland van Amuda in het kanton Jazera in de regio NE-Syrië, waardoor meer dan 800 dunum tarwe in brand werd gestoken.

Sayyid Salo, één van de boeren wiens oogst werd verbrand, verwachtte dat zijn land ongeveer 250 tot 300 zakken tarwe zou opleveren, wat betekent dat elke zak 25 zakken tarwe zou opleveren, voordat de Turkse bezettingssoldaten zijn oogst verbrandden.

Onze enige zonde is dat we buren zijn van chauvinistische huurlingen.

Volgens Salo is Sayyid Salo’s familie van 20 gezinnen voornamelijk afhankelijk van de jaarlijkse inkomsten uit dit land. Ze planden verschillende projecten na het oogsten van de tarweoogst en verdiepten zich in de landbouw om de kwaliteit van de productie te verbeteren, naast het openen van familieprojecten. De verbranding van het land veroorzaakte echter grote financiële verliezen en hun dromen en hoop werden aan diggelen geslagen.

Hij zegt met spijt: “We kunnen alleen maar zeggen: ‘Er is geen macht of kracht behalve bij God. Wat de Turkse bezetting doet, heeft niemand anders gedaan. Onze enige zonde is dat we buren zijn van een wilde, chauvinistische huurling die geen greintje menselijkheid bezit. We weten niet wat ze van ons willen en waarom ze zo’n haat en kwaadaardigheid tegen ons koesteren.”

Boeren in Noord- en Oost-Syrië maken zich steeds meer zorgen over de Turkse bezettingsstaat die hun gewassen als doelwit heeft.

Nu het oogstseizoen nadert, en om deze risico’s het hoofd te bieden, vormt het Democratisch Autonoom Bestuur jaarlijks comités om de gewassen te beschermen en zorgt het ook voor brandweerwagens om snel in te grijpen bij eventuele branden.

Boeren en waarnemers van Syrische aangelegenheden zien het in brand steken en aanvallen van oogsten door Turkse huurlingen als een hinderlaag om de bestaansmiddelen van de bevolking van Noord- en Oost-Syrië te ondermijnen, een uithongeringspolitiek en een privé-oorlog, en het vormt een reële bedreiging voor de boeren en hun vermogen om te blijven produceren en oogsten.

Bron: ANHA