Zelfbestuur: Oorlogshandelingen hebben geen gevolgen voor Ankara

  • Rojava/Noord- en Oost-Syrië

Het Democratisch Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië heeft de golf van aanvallen door Turkije op zaterdagavond veroordeeld en bekritiseerd dat de voortdurende oorlogshandelingen in de regio zonder gevolgen blijven voor de Turkse staat. Ankara voert genocidaal gemotiveerde aanvallen uit op de burgerbevolking en de infrastructuur, verklaarde het zelfbestuur zondag in een verklaring. Ze dienen om de bevolking te demoraliseren en te verdrijven en hebben tot doel de Turks-jihadistische bezettingszone uit te breiden. De internationale gemeenschap roept echter al jaren op tot straffeloosheid voor de schendingen van het internationaal recht door Turkije. Wat het Turkse regime ook doet, er is geen duidelijk standpunt van het Westen tegen de oorlogszuchtige acties van de Turkse staat.

Zaterdagavond laat heeft de Turkse luchtmacht delen van het kanton Cizîrê in het noordoostelijke puntje van Syrië aangevallen. Door het bombarderen van belangrijke energie-infrastructuur viel op veel plaatsen in Dêrik, Tirbespiyê en Çil Axa de stroom uit. “Deze aanvallen zijn een aanvulling op eerdere aanvallen en zijn vooral gericht op het creëren van instabiliteit en conflicten in de regio. We zien deze oorlogshandelingen ook als een kans voor terroristische groeperingen, vooral de zogenaamde Islamitische Staat, om zich te organiseren en aanslagen uit te voeren.”

Aanvallen belemmeren de strijd tegen terreur

Het militaire geweld van Turkije tegen het noorden en oosten van Syrië, dat in strijd is met het internationaal recht, heeft ernstige humanitaire en economische gevolgen in de regio. “We verwerpen met klem elke actie die deze situatie verder verslechtert en het lijden van de mensen verergert”, verklaarde het zelfbestuur. De voortdurende bombardementen hadden echter niet alleen negatieve gevolgen voor de autonome regio’s, maar voor heel Syrië. De oorlogszuchtige acties van Ankara zijn gericht op genocide, die alle onderdelen van de Syrische natie zou treffen. “Bovendien belemmeren ze initiatieven voor terrorismebestrijding en verergeren ze de crisis in alle richtingen.”

VN moet eindelijk in actie komen

Het Democratisch Autonoom Bestuur riep alle krachten en actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van prioritaire projecten op het gebied van stabilisatie en de strijd tegen IS in het noordoosten van Syrië op om “stelling te nemen tegen de onwettige aanvallen van de Turkse bezettingsstaat”. Het zelfbestuur deed een beroep op internationale humanitaire instellingen en burgerorganisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast moet de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) eindelijk zo snel mogelijk een speciale zitting bijeenroepen om te eisen dat er een einde komt aan de “ongerechtvaardigde aanvallen op de autonome regio en elders in Syrië”.

Foto: Rojava Informatiecentrum