Zozan Çewlîk: We zijn klaar voor 2024

  • Zuid-koerdistan

Zozan Çewlîk, commandante van het centrale hoofdkwartier van de Vrije Vrouwentroepen (YJA Star), blikte in een speciaal programma op Stêrk TV terug op de oorlog in Koerdistan en het verzet daartegen vanuit het perspectief van de vrouwelijke guerrillastrijders in 2023.

Hoe zag 2023 er achteraf gezien uit?

Voordat ik je vraag beantwoord, wil ik erop wijzen dat de YJA Star in 2023 dertig jaar bestaat. Rêber Apo [Abdullah Ocalan, -red.] heeft het grootste werk verricht van onze vijftigjarige revolutionaire mars. Bij deze gelegenheid stuur ik hem onze groeten en liefde.

Op dit moment wordt er een massale oorlog gevoerd tegen Rêber Apo op Imrali. Voor ons vrouwen staat zijn persoon voor bestaan, identiteit en vrijheid. Een leven zonder Rêber Apo is voor ons uitgesloten. De internationale campagne “Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie”, waaraan de politieke gevangenen deelnemen met een hongerstaking, staat hier ook voor. Als guerrillastrijders van de YJA Star buigen wij voor het verzet van deze kameraden.

2023 was een extreem moeilijk oorlogsjaar, dat ruwweg onder auspiciën van de Fedai werd geleid. Over het algemeen waren het vrouwen die het voortouw namen in de oorlog en in het verzet. De totale vernietigingsoorlog van de Turkse bezettingsstaat tegen onze bevrijdingsbeweging, die gevoerd wordt onder de noemer “Afbraakplan” (Tr. “Çöktürme Planı”, wat “Op de knieën dwingen” betekent: militair en politiek vernietigingsconcept tegen de Koerdische samenleving, door Ankara in 2014 naar voren gebracht tijdens het dialoogproces met Abdullah Öcalan), duurt voort op het hoogste niveau. Deze situatie duurde voort tijdens de reeks aardbevingen in februari, die grote delen van Koerdistan troffen. Ondanks deze catastrofe zijn de bezettingstroepen intensief doorgegaan met hun aanvallen. De YJA Star en HPG [Volksverdedigingskrachten, -red.] daarentegen schakelden over op passieve verdediging na een oproep van de KCK [Unie van Koerdische Gemeenschappen, -red.] voor een staakt-het-vuren in het licht van de ramp die de samenleving en de verkiezingen trof.

De stopzetting van alle militante acties duurde gedeeltelijk tot vier maanden na de verkiezingen in Turkije. Dit bood het land en de regering in Ankara eigenlijk een tastbare kans om de Koerdische kwestie op te lossen. De realiteit was echter anders en het regime zette zijn brutale aanvallen in alle delen van Koerdistan – van Şengal tot Rojava – onverstoorbaar voort. Tegelijkertijd werden verschillende arrestatiegolven uitgevoerd in het noorden en kwam de politieke vernietigingscampagne in een stroomversnelling. Tegen het vernietigingsconcept van de vijand in, begonnen wij als YJA Star het jaar met de inspiratie die we ontvingen van de voorzitter. De YJA Star maakte van 2023 een jaar van verzet met eigen kracht.

In 2023 werd de Turkse staat met duidelijk bewijs veroordeeld voor een reeks oorlogsmisdaden tegen de Koerdische vrijheidsguerrilla. Hoe hebben de acties van jullie troepen tegen deze aanvallen zich ontwikkeld?

De geschiedenis van de fascistische Turkse staat is immens rijk aan misdaden. Er is geen andere staat ter wereld met zo’n criminele geschiedenis, omdat zijn bestaan is gebaseerd op de vernietiging van samenlevingen, religies en culturen. We kennen deze realiteit maar al te goed. Het is een staat die zelfs zijn eigen soldaten verbrandt. Ondertussen werden opnieuw chemische strijdmiddelen en andere verboden wapens gebruikt tegen de guerrillastrijders. Het onuitgesproken doel was om de wil van de guerrillastrijders te breken. Maar opnieuw werd de realiteit onthuld dat de guerrilla’s die strijden volgens de lijnen van Rêber Apo niet verslagen kunnen worden. De vijand kan de wil van de guerrillastrijders niet breken. En omdat hij niet in staat is om de overwinning in zijn voordeel te beslissen, valt hij het volk aan.

Deze aanvallen manifesteren zich bijvoorbeeld in het feit dat de stoffelijke resten van onze kameraden die in de oorlog stierven in plastic containers aan hun families worden overhandigd. Onze gesneuvelden zijn heilig voor ons. Ze zijn onze waardigheid en die van de natie. Hun in dozen verpakte lichamen per post naar hun familie sturen is een aanslag op de wil van ons volk. Dit zijn ook oorlogsmisdaden.Onze families zijn op de hoogte van dit gedrag van de vijand, en ze weten dat de waardigheid van het Koerdische volk en hun verlangen naar vrijheid verborgen zit in deze dozen. En de guerrillastrijders strijden met precies dit bewustzijn. Met elk of elk slachtoffer dat we lijden, neemt onze woede en onze behoefte aan vergelding toe. De YJA Star kanaliseert deze woede in effectieve actie.

Je beschrijft de YJA Star als een kracht van vergelding. Na de dood van Leyla Sorxwîn, die deel uitmaakte van de commandoraad van uw eenheden, is de aard van de oorlog veranderd en de mate van wraak toegenomen. Hoe is deze spirit in de YJA Star ontstaan?

Ik denk met eerbied terug aan Leyla Sorxwîn, de commandanten Axîn Mûş, Hêjar Zozan, Gulçiya Gabar, Baharîn Efrîn, Hevala Dilgêş en alle andere martelaren die in 2023 het leven lieten. Op uw vraag: De Turkse bezettingsstaat probeerde de strategie uit te voeren om de guerrilla’s uit het noorden van Koerdistan te verdrijven. Het verzet van de gevallenen maakte een einde aan dit plan. Leyla Sorxwîn maakte deel uit van het verzet sinds de begindagen van de autonome vrouwenguerrilla. Ze trok de bergen in in Botan en was een van de leidende commandanten die grote dingen deed voor het guerrillaleger van de vrouwen. Haar houding was altijd een voorbeeld voor ons. Hevala Leyla was een persoonlijkheid die het verzet altijd naar een hoger niveau tilde, zowel in de oorlog als in het dagelijks leven. Toen we de revolutionaire guerrilla-operatie lanceerden die naar haar vernoemd was, werden we geconfronteerd met het feit dat er een diepe verbondenheid was met de lijn die door Leyla gecreëerd was. Alle martelaren illustreren het bestaan van deze lijn. De YJA Star is in het jaar 2023 in de voetsporen van onze commandant getreden en heeft de gevallenen gewroken.

Wat kun je zeggen over de effectieve acties van YJA Star in het jaar dat ten einde loopt?

Als YJA Star hebben we vormende acties gerealiseerd en een leidende rol gespeeld in de oorlog. De lijn van verzet werd verder versterkt door de Fedai acties van Sara, Rûken, Rojhat en Erdal. Deze acties creëerden een groot moreel en stuurden een belangrijke boodschap naar de vijand. De vijand wilde de genocide op de Koerden voltooien door de oorlog uit Turkije te halen zonder dat iemand het in de gaten zou hebben. De Fedai van Rêber Apo stond dit echter niet toe. In 2023 speelden de stereenheden van YJA een leidende rol, vooral in de oorlog aan het westelijke front van de Zap-regio. Er werden bijvoorbeeld offensieve aanvallen, invallen en gecoördineerde acties uitgevoerd.

Veel vrouwelijke pioniers werden in het bijzonder zichtbaar in de regio Şehîd Delîl. Eén van hen was Hevala Doğa. Ik herinner me haar met respect. Ze was verantwoordelijk voor de mobiele eenheden, ze vervulde haar taken zowel in de terreuroorlog als in de verzetstunnels doelgericht en effectief. Ze nam deel aan een aantal acties. De troepen van de YJA Star verdedigden zichzelf en vielen de vijand aan. Dit is belangrijk. Veel tactieken, van het gebruik van zware wapens tot sabotage, werden gekenmerkt door vrouwelijke strijders. Dit toonde de expertise van de vrouwen. Vergeleken met vorig jaar was het niveau van oorlog en verzet dit jaar veel hoger. De expertise van vrouwen in de oorlog is geavanceerder en daarom doorslaggevend. De YJA Star heeft de oorlogsvoering geïnternaliseerd. In het noorden, in Metîna, Avaşîn, Xakurke, Zap, waren het vrouwen die in de frontlinie van de oorlog stonden. In de Girê Cûdî campagne, bijvoorbeeld, drongen de vrouwelijke kameraden de vijandelijke stellingen binnen en namen de wapens van de bezetters in beslag. Dat is heel belangrijk. De YJA Star voerde in 2023 in totaal 510 acties uit.

De laatste vraag: Hoe beoordeel je 2023 en wat zijn je doelen voor 2024?

Net zoals 2023 een jaar van oorlog was, zal het komende jaar er ook een van oorlog zijn. De campagne “Vrijheid voor Öcalan en een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie” gaat door. Als YJA Star beschouwen we onszelf verantwoordelijk voor het succes van dit initiatief. Het isolement van Rêber Apo is onaanvaardbaar. Wij strijden voor het einde van het isolement en de fysieke vrijheid van onze voorzitter. We zullen nooit opgeven. We zullen elke prijs betalen die nodig is, maar we zullen hoe dan ook de vrijheid bereiken. De stijl en tactiek van de huidige fase werden bepaald door onze vrienden Rojhat en Erdal op 1 oktober in Ankara. Dit jaar zullen we strijden in de lijn van Zîlan, Sara en Rûken. Dit is de aanvalswijze van deze periode. We zullen niets anders accepteren dan succes. Het wordt een succesvol jaar voor de YJA Star. Er zullen zeker moeilijke fases zijn, die we met weerstand tegemoet zullen treden – net zoals Leyla Sorxwîn en Axîn Mûş hebben gedaan. We hebben een hoge prijs betaald op de weg naar succes, maar wat de prijs ook is, de overwinning zal van ons zijn. Op deze basis zijn we klaar voor het nieuwe jaar.