Zwitserse bank verhindert donatie voor kinderen in Koerdistan

De huidige geschenkactie van de in het Duitse Bielefeld gevestigde non-profitorganisatie “Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan e.V.” voor kinderen en jongeren in Rojava, Maxmur en Shengal, loopt nu al een paar weken.

De jaarlijkse campagne “Schenk een Lach” stelt talloze kinderen in Koerdistan in staat om via donaties tassen vol winterkleding, schoolspullen en snoep te ontvangen. De organisatie zamelt tot 15 januari donaties in, die worden doorgestuurd naar lokale winkeliers. 25 euro per tas maken het mogelijk om de kinderen in de regio vreugde te brengen, hun zorgen over de aanhoudende oorlog te laten vergeten voor een waardevol moment van vreugde, te voozien in dringende behoeften en een brug van solidariteit tussen Koerdistan en Duitsland te bouwen consolideren.

Zwitserse bank criminialiseert humanitaire hulp – “Het is een schandaal”

Mutlu Tatar, die in Zwitserland woont, wilde ook doneren aan de “Schenk een Lach”-campagne. Via de PostFinance Bank maakte hij 25 euro over op de rekening van het Bielefeld Initiative. Tatar was verrast toen hij de volgende dag het geretourneerde bedrag op zijn rekening zag staan. Enkele uren later ontving hij een brief waarin de bank uitleg gaf over de terugboeking: “Helaas kan PostFinance uw overboeking van 25 euro niet verwerken (…). PostFinance voert geen transacties uit met betrekking tot Koerdistan (zelfs als de betaling niet aan Koerdistan wordt gedaan) vanwege het risico dat de fondsen in het buitenland worden geblokkeerd. Vanwege wettelijke voorschriften is deze betaling helaas niet mogelijk bij PostFinance. Wij vragen u dan ook om deze betaling niet nogmaals te doen (…).”

Tatar is verontwaardigd over de weigering van zijn bank om zijn donatie uit te voeren vanwege de vermelding van “Koerdistan”. “Het is een schandaal. Het feit dat Zwitserland zelf humanitaire hulp aan kinderen in Koerdistan blokkeert, toont duidelijk aan wiens kant het staat in het oorlogsbeleid tegen de Koerden. Na het incident vroeg de Koerd PostFinance Bank in een telefoongesprek om commentaar op het incident. Maar hij kreeg geen informatie. “Ze zeiden dat het een vertrouwelijke zaak was.”

Het is niet het eerste schandaal waartoe de PostFinance Bank zich in de Koerdische context heeft gecommitteerd. In 2020 blokkeerde de bank de rekening van de humanitaire non-profitorganisatie “Heyva Sor a Kurdistanê” (Koerdische Rode Halve Maan )en startte een onderzoek naar enkele mensen die donaties hadden overgemaakt. Soortgelijke procedures zijn ook bekend van Credit Suisse en UBS, de grootste banken van Zwitserland, zegt Tatar.

Koerdistan is gecriminaliseerd

“Iedereen moet erkennen dat een land als Zwitserland, dat zichzelf presenteert als neutraal tegenover de wereld, verantwoordelijk is voor een schandaal van deze omvang. Het is onbegrijpelijk dat er pogingen worden ondernomen om een ​​humanitaire solidariteitsactie voor kinderen in Koerdistan te blokkeren. Dit gedrag criminaliseert niet alleen het woord ‘Koerdistan’, maar ook het Koerdische volk. De rechtvaardiging van de bank voor de verhinderde transactie was huiveringwekkend en de behandeling van de zaak vereiste een openbare discussie, zegt Tatar “Als reactie zullen mijn kringen een groter bedrag bijdragen aan de campagne. Tot nu toe was ik de enige die bij de campagne betrokken was. Maar na deze schandalige actie spraken veel van mijn vrienden zich uit om de cadeauactie te steunen.”

Emine Gözen: “We zijn verontwaardigd en eisen een verklaring”

Emine Gözen is voorzitter van het Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan e.V. Ze legt de acties van de Bern PostFinance-tak uit: “We zijn verontwaardigd. We kunnen in geen geval logisch uitleggen waarom het donatiebedrag uit Zwitserland niet op onze rekening kon worden overgemaakt. Ons initiatief is een erkende non-profitorganisatie in Duitsland en werkt volgens de geldende verenigingswet. Sinds 2016 hebben we tal van projecten in Koerdistan uitgevoerd op het gebied van onderwijs en kindersponsoring, gendergelijkheid, inclusie, scholen, universiteiten, weeshuizen, kunst, cultuur, ecologie, gezondheid en stedelijke ontwikkeling. Onze projecten moeten mensen helpen hun eigen toekomst vorm te geven. Door mensen te helpen zichzelf te helpen, willen we mensen die verstoken zijn van enig bestaansmiddel in staat stellen een fatsoenlijk leven te leiden en toekomstige generaties in staat stellen om op lange termijn deel te nemen aan een ecologisch rechtvaardige en democratische burgermaatschappij. Waarden als gelijkheid, menselijke waardigheid en vreedzaam samenleven zijn voor ons de belangrijkste oriëntatieparameters. Onze organisatie bestaat uit talloze vrijwilligers van verschillende leeftijden en geslachten en richt zich op humanitaire hulp in Koerdistan, in het bijzonder voor kinderen en gezinnen die in het bijzonder te lijden hebben onder de gevolgen van oorlog en geweld. Ons werk is zowel op internet als in de Koerdische regio’s zelf en via ons lokale werk in Bielefeld te volgen en kent veel diplomatieke, financiële en politieke solidariteit. Onze samenwerkingspartners zijn onder meer de stad Bielefeld, stichtingen, maatschappelijke organisaties, verenigingen in Duitsland en tal van universiteiten, scholen, gezondheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten in Koerdistan.”

“Turkije’s oorlog bedreigt de toekomst van de regio”

Als voorzitter van het initiatief was Gözen ter plaatse, temidden van de Turkse aanvalsoorlog tegen Rojava (Noord- en Oost-Syrië) en was hij getuige van de effecten van de oorlog uit de eerste hand. “Het was niet onze eerste reis naar de regio, maar het was een van de reizen die ons het meest raakte”, zegt de activist. De situatie ter plaatse is catastrofaal en slechts een klein deel van de talrijke oorlogsmisdaden van Turkije in Koerdistan bereikt het Duitse medialandschap, benadrukt Gözen.

“De oorlog in Turkije vormt een enorme bedreiging voor de toekomst van de regio. De mensen in Koerdistan zijn dringend afhankelijk van onze acties. We werken des te vastberadener aan onze projecten en stellen alles in het werk om het onderwerp onder de aandacht te brengen. Sinds het begin van onze giftenactie zijn we blij met de dagelijkse en genereuze donaties uit de meest uiteenlopende geledingen van de samenleving. Het feit dat de PostFinance-vestiging in Bern een donatie voor humanitaire hulp aan kinderen in Koerdistan blokkeerde omdat er geen transacties konden worden gedaan in het kader van ‘Koerdistan’, is een fatale en politiek uiterst gevaarlijke beslissing. We vragen ons af hoe de bank een dergelijke kwestie zou benaderen als het de naam van een ander land of een andere regio zou zijn en niet Koerdistan.”

Gözen vult aan: “Het feit dat het woord Koerdistan al voldoende is om een ​​overschrijving naar een Duitse rekening te voorkomen, is een directe strafbaarstelling. Het verbod en de strafbaarstelling van humanitaire hulp kan niet verenigbaar zijn met de federale grondwet van de Zwitserse Bondsstaat. We verwachten dringend een gedetailleerde en persoonlijke uitleg van de bank, evenals onthulling van de juridische achtergrond van deze actie.”

Laat je niet intimideren, toon solidariteit

Maar dit incident mag niemand intimideren om solidariteit met Koerdistan te tonen. Integendeel, zegt Gözen. “Hier zie je welke middelen tegen Koerden worden ingezet en hoe humanitaire hulp aan een samenleving die lijdt onder de oorlog in het NAVO-land Turkije wordt voorkomen. Hier worden oorlogsmisdaden verzwegen en wordt het herstelproces van een samenleving verstoord. We hopen dat met name dergelijke hindernissen de saamhorigheid en daarmee het draagvlak voor onze lopende giftenactie zullen vergroten. Nadat we onze campagne hebben beëindigd en de lokale boodschappen hebben gedaan en de kinderen in Koerdistan hebben bereikt, zullen we de blije gezichten uit de regio met het publiek delen. Iedereen kan bijdragen – laten we de kinderen in Koerdistan niet alleen laten, laten we hun stem zijn en ze samen een glimlach bezorgen!”

Initiative für Frieden und Hoffnung in Kurdistan e.V.
Sparkasse Bielefeld
IBAN: DE53 480501610025482977
BIC: SPBIDE3BXXX
Verwendungszweck: Schenke ein Lächeln (Doel: Geef een glimlach)
PayPal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=5WJXW3LAVA2T4