Zwitserse politicus Remy Pagani: De PKK is een verzetsbeweging

Rémy Pagani, parlementslid van het kanton Genève, zei dat het hypocrisie is van Europa om de PKK op de ‘terreurlijst’ te houden, en voegde eraan toe: “Deze beslissing betekent een partnerschap met Erdogans vuile oorlog tegen de Koerden.”

Rémy Pagani, voormalig burgemeester van Genève en huidig lid van het parlement van het kanton Genève, sprak met journalist Serkan Demirel voor Medya Haber.

Als politicus volgt u de Koerdische kwestie al geruime tijd op de voet. Hoe combineer je het Koerdische beleid van de Turkse staat?

Ten eerste zou ik erop wijzen dat de minderheid in Turkije eigenlijk de Turken zijn, terwijl het Koerdische volk de oprichting vormt en het Turkse proletariaat. Ondanks dit feit is de ontkenning van de Koerden een groot probleem, en toen de ontkenning van het bestaan van het Koerdische volk tot het ontstaan van een verdeelde strijd.

Zoals u weet voert de Turkse staat momenteel een oorlog tegen de PKK in Noord-Irak en tegen het Koerdische volk in Rojava. Hoe beoordeelt u de agressieve houding van Turkije ten opzichte van het Koerdische volk?

Dit standpunt van Turkije is volkomen verkeerd. Om dit uit te leggen, wil ik even teruggaan en de geschiedenis van Spanje aanhalen, namelijk het Baskisch-Catalaanse probleem. Momenteel kunnen Basken en Catalanen hun eigen taal spreken. We kunnen ook het geval van Zwitserland noemen, waar vier officiële talen zijn. Elke gemeenschap in het land is erin geslaagd samen te leven door de taal en cultuur van de andere kringen te respecteren. Hoewel het mogelijk is dat verschillende identiteiten onder gelijkheid leven, geeft de Turkse regering, die de Turkse bourgeoisie vormt, er de voorkeur aan de Koerden te bestrijden en hun taal, cultuur en identiteit te verbieden.

De Turkse staat arresteert nog steeds honderden Koerdische politici, de democratisch gekozen Koerdische afgevaardigden, en zet ze in de gevangenis. Het meest fundamentele recht van het Koerdische volk, het recht op zelfbestuur, wordt ontzegd. Dit alles is onaanvaardbaar en crimineel.

Aan de andere kant zien we een democratisch systeem geïmplementeerd door de PKK, vooral in Rojava, dat ook een voorbeeld kan zijn voor Europa. Het is heel belangrijk dat vrouwen centraal staan in dit systeem.

De Turkse staat respecteert dit democratische systeem, dat onder leiding van de Koerden wordt ingevoerd, niet en voert zijn aanvallen op het Koerdische volk op.

‘Iedereen weet van Erdoğan’s samenwerking met ISIS’

Zoals u weet, streden en versloegen de Koerden ISIS, dat een enorme bedreiging voor de wereld vormde. Toch zwijgen Europa en de NAVO liever over het plan van Turkije om vandaag Rojava binnen te vallen. Hoe beoordeelt u de houding van de internationale gemeenschap?

Voor mij vertegenwoordigt deze houding de hypocrisie van de VS, dat wil zeggen van het Westen. Het Westen had de Koerden nodig om ISIS uit te schakelen, dat ook voor zichzelf een grote bedreiging vormde. Dankzij de Koerden is deze terreurdreiging geëlimineerd. Hetzelfde Westen staat Erdogan echter toe om de Koerden aan te vallen die tegen ISIS hebben gevochten. Deze houding van het Westen is onaanvaardbaar.

Momenteel worden meer dan 10.000 jihadisten vastgehouden in gevangenissen in Rojava. Er wordt beweerd dat deze gevangenen zullen worden vrijgelaten in het geval van een Turkse bezetting van de regio. Wat zou u in deze context willen zeggen?

Ongeveer twee jaar geleden ging ik naar Noord-Irak, namelijk Iraaks Koerdistan. Ik heb gezien dat Erdogan een reeks economische overeenkomsten heeft gesloten met de regionale bestuurders, en hij steunt ook de ISIS-restanten in die regio. De relatie van Erdogan met ISIS is sowieso niet nieuw, en dat is bij iedereen bekend. In die zin beschouwt Erdogan de PKK als een obstakel tegen zichzelf. Gezien het beleid van Erdogan en zijn vuile relaties in de regio, als Turkije Rojava binnenvalt, zal het alle jihadisten daar vrijlaten. Iedereen moet zich ervan bewust zijn dat deze gedetineerde jihadisten een grote fascistische kracht vormen en gevaarlijk zijn.

Ik heb Shengal ook bezocht tijdens mijn bezoek aan de regio. De sporen van het bloedbad door ISIS zijn nog vers. De bevolking van Shengal vrezen dat er nog meer bloedbaden zullen plaatsvinden.

Dus, zien de internationale machten en gemeenschap dit gevaar niet of zijn ze zich er niet van bewust?

Erdogan blijft een vuile oorlog voeren tegen de Koerden door te profiteren van de oorlog in Oekraïne en zijn rol in deze oorlog.

Erdogan bedreigt het Westen door te zeggen: “Als u wilt dat de graancrisis wordt opgelost of als u wilt dat Zweden wordt opgenomen in de NAVO, zult u zich niet mengen in de oorlog die ik in de regio voer, vooral die tegen de Koerden, en zal het zelfs ondersteunen.

Erdogan probeert duidelijk de regio te destabiliseren en aan de macht te blijven door te profiteren van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland voor zijn eigen expansionistische beleid.

Dit alles in overweging nemend, vind ik dat Erdogan de macht onmiddellijk moet verlaten.

‘Erdoğan-regime is een dictatuur’

Waarom denk je dat de regering-Erdogan moet worden afgezet of hoe evalueer je dit regime?

Ten eerste moet ik erop wijzen dat het Erdogan-regime een puur dictatoriaal systeem is. Het is een dictatuur die elk lid van de oppositie probeert te arresteren.

Waarom zit bijvoorbeeld de voormalige burgemeester van Diyarbakır, Gültan Kışanak, in de gevangenis? Ik volgde haar proces bij de rechtbank. De gronden voor haar proces en arrestatie zijn volledig gebaseerd op haar diensten als burgemeester. Ik was ook burgemeester en heb alle misdaden begaan waarvan ze werd beschuldigd, hier in Genève. Ondanks deze ongegronde beschuldigingen zit Gültan Kışanak nog steeds in de gevangenis. Als dit geen dictatuur is, wat dan wel?

‘Erdoğan is ook een bedreiging voor Europa’

Ziet u Erdogan ook als een bedreiging voor Europa?

Ja, Erdogan is een reële bedreiging voor Europa. Hij vormt een bedreiging, vooral omdat hij Europa probeert te destabiliseren. Met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne hebben we gezien hoe Europa op de rand van een conflict kwam.

Erdogan zou nog gevaarlijkere dingen kunnen doen. Hij zou zijn strategie een ogenblik kunnen veranderen en de mensen steunen die terreur in Europa zullen verspreiden. Het is heel goed mogelijk dat hij dit doet voor zijn eigen belangen.

Wat hij momenteel doet om herverkozen te worden, is daar een indicatie van. Zo arresteert hij afgevaardigden op een manier die nog nooit in Europa is gedaan.

Zo arresteerde Spanje de Catalaanse politici die het initiatief hadden genomen tot het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum en -verklaring. Deze situatie trof heel Europa, maar de Europese landen reageerden amper.

Als NAVO-lid Turkije, namelijk Erdogan, parlementariërs arresteert, zal men denken dat dit normaal is. We moeten duidelijk zeggen dat iemand als Erdogan niet aan de macht moet komen. En we moeten actie ondernemen zodat de democratie echt wordt gerespecteerd in Turkije.

Denkt u dat de houding van de NAVO en Europa het beleid van Erdogan ondersteunt?

Erdogan slaagt erin zijn verzet tegen de destabilisering van het Midden-Oosten kenbaar te maken en steunt Israël voor zijn eigen belangen. Hij zet de ene groep tegen de andere op door middel van hypocriet beleid.

Afgezien daarvan is Erdogan een loyale bondgenoot van de NAVO. De militaire bases van de VS in Turkije tonen dit aan. Er is ook het Cyprus-probleem. Helaas slaagt Erdogan erin zijn dictatuur aan de macht te houden door hiervan te profiteren.

We weten dat Erdogan op bepaalde momenten ultranationalistische Turkse groepen mobiliseerde tegen oppositiegroepen in Europa. Zo zijn onlangs in Frankrijk drie Koerden vermoord. De Koerden beweren dat de moorden werden georganiseerd door de Turkse staat. Wat zou je hierover willen zeggen?

Ik ben zelf onder druk gezet door deze groepen. Voordat ik naar de processen van enkele vakbondsleden en politici in Turkije ging, waarschuwden Turkse consulaire ambtenaren me om niet naar Turkije te gaan. Ik ging toch. Het is een feit dat de ultranationalistische groep Grijze Wolven zich op een duistere manier gedraagt in Europa. Sommige Turkse autoriteiten steken hun band met hen niet onder stoelen of banken.

‘Erdoğan pleegt een oorlogsmisdad tegen de Koerden’

Als we teruggaan naar de oorlog van de Turkse staat in Koerdistan, heeft de PKK video’s vrijgegeven die het Turkse gebruik van chemische wapens tegen PKK-guerrilla’s bewijzen. Hoe evalueert u dit?

Ik las uit interviews in de pers dat het leger van Erdogan verboden chemische wapens gebruikte. Bovendien had ik, toen ik naar Iraaks Koerdistan ging, de gelegenheid om met Koerdische strijders te praten. Drones detecteren bijvoorbeeld alles wat leeft in het gebied en bombarderen die gebieden. Bij deze aanvallen doden ze ook burgers. Helaas hebben Koerdische strijders geen wapens om drones tegen te gaan. In die zin vormen deze aanvallen van de Turkse staat een oorlogsmisdaad.

We gingen naar Iraaks Koerdistan om deze oorlogsmisdaden van Erdogan ter plaatse te inspecteren, maar helaas lieten ze ons niet toe om naar de conflictgebieden te gaan.

‘PKK is een verzetbeweging’

Zoals u weet, houden Europa en veel landen de PKK op de lijst van “terroristische” organisaties. Hoe evalueert u dit?

Dit is een beleid met twee gezichten en dient het doel van verschillende machtskringen. De NAVO wil geen Koerdische autonome regio in Turkije, zoals in Irak. Ook willen ze niet dat de Koerden zich verenigen in hun verdeelde landen. Daarom steunen ze de oorlog van Erdogan tegen de Koerden door de PKK op de terreurlijst te houden.

Ik denk dat de PKK een verzetsbeweging is en beschouw het als zodanig. Dankzij dit verzet dat al tientallen jaren aan de gang is, werden de Koerdische gebieden in Syrië bevrijd en werd Rojava gebouwd. Tegenwoordig is in Rojava een democratisch systeem opgebouwd waarin vrouwen op de voorgrond treden.

‘Öcalans isolatie veranderd in marteling’

Zoals u weet, wordt de Koerdische leider Abdullah Öcalan lange tijd in een streng isolement gehouden. Hoe evalueer je dit?

Ik veroordeel het isolement dat is toegepast op de heer Öcalan en ik vind dat iedereen het zou moeten veroordelen. Al bijna twee jaar hebben noch zijn familie, noch zijn advocaten iets van hem vernomen. Hij wordt al jaren onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden. En met de nieuwste praktijken is het isolement van meneer Öcalan veranderd in marteling.

Eerder bezocht ik met delegaties enkele gevangenissen in Turkije. Gevangenissen in Turkije werden gebouwd als centra voor psychologische marteling. Je kunt niemand zien behalve de bewakers. Het is als de hel. Ik heb enorme gevangenissen in Colombia bezocht waar 2500 mensen worden vastgehouden, en ik kan zeggen dat die gevangenissen humaner zijn dan Turkse gevangenissen.

‘Öcalan hoort vrij te zijn’

Wat zou je willen zeggen over de rol van Öcalan bij het oplossen van de Koerdische kwestie?

Naar mijn mening zal de tijd komen dat we oplossingen vinden voor de Koerdische kwestie. Erdogan probeerde destijds de Koerdische kwestie op te lossen en er waren politieke gesprekken met Öcalan en de PKK. Toen hij echter besefte dat het vredesproces niet in zijn voordeel zou zijn, liet hij zijn verlangen naar een oplossing varen. Er is altijd een oplossing gevonden voor gewapende conflicten over de hele wereld. Ik geloof dat de tijd zal komen dat de heer Öcalan een acteur wordt om de Koerdische kwestie op te lossen.

Zou het niet heel moeilijk voor hem zijn om onder deze omstandigheden zo’n proces te leiden?

Ja absoluut. In de eerste plaats moet hij een verbinding met de buitenwereld kunnen aanknopen en moeten zijn gevangenisomstandigheden worden verbeterd. Hij zou dan moeten worden vrijgelaten om als vertegenwoordiger van de PKK een vredesproces te leiden.