AANES delegatie heeft gesprekken met parlementsleden in België

Een delegatie van het Autonoom Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) voert diplomatieke gesprekken in België.

De AANES-delegatie ontmoette dinsdag parlementslid Georges Delmon van de Belgische Humanitaire Democratische Partij en parlementsleden Aline Samin en Joris De Vriendt van de partij Vlaams Belang.

Tijdens de ontmoetingen in het Federale Parlement in Brussel vertelden AANES-vertegenwoordiger in Europa, Dr. Ebdulkerîm Omer, en de co-voorzitter van de AANES-vertegenwoordiging in België, Hozan Ahmed, over de ervaringen van het autonome bestuur.

Volgens persbureau ANHA wees Dr. Ebdulkerîm Omer op het gebrek aan vooruitzichten voor een politieke oplossing in het land en zei hij: “Er zijn op dit moment geen daadwerkelijke bewegingen om een einde te maken aan de Syrische crisis, en sommige van de pogingen die tijdens de vorige fases zijn ondernomen hebben geen resultaten opgeleverd. De partijen die beweren een oplossing te zoeken, houden bij lange na geen rekening met de ambities en aspiraties van de Syriërs.”

Omer sprak ook over de recente aanvallen van de Turkse staat op Noordoost-Syrië en zei: “Deze aanvallen waren voornamelijk gericht op vitale infrastructuur en faciliteiten, waardoor miljoenen burgers in de doelgebieden verstoken bleven van vitale diensten, naast de dood van tientallen burgers.”

Omer ging ook in op het initiatief van het Autonoom Bestuur om Syrische vluchtelingen op te vangen. Hij zei: “Dit initiatief komt voort uit nationale en humanitaire motieven en het Autonoom Bestuur heeft via haar bevestigd bereid te zijn om alle Syrische vluchtelingen op te vangen die naar haar gebieden willen komen, op voorwaarde dat deze terugkeer vrijwillig, veilig en onder auspiciën van de Verenigde Naties gebeurt.”

Over het besluit van het autonome bestuur om een aantal ISIS-leden te berechten, zei Omer: “We waren gedwongen om deze stap te nemen gezien het negeren door de internationale gemeenschap van al onze oproepen om hulp bij het oprichten van een speciale rechtbank in onze regio’s om ISIS-leden te berechten die betrokken zijn bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.”

Parlementslid Georges Delmon zei op zijn beurt: “De situatie in het Midden-Oosten stevent, volgens wat we nu zien, af op escalatie. Er zijn inderdaad complexe problemen die oprechte internationale intenties vereisen om passende oplossingen te vinden. De Syrische crisis is op haar beurt een van die crises die te kampen heeft met een reeks obstakels die verhinderen dat er een einde aan komt. Wij geloven dat elke toekomstige oplossing eerst en vooral de wil van Syriërs van alle sekten, segmenten en nationaliteiten moet respecteren.”

Over het besluit van het AANES om ISIS-leden te berechten, zei Delmon het volgende: “We begrijpen volledig dat het Autonoom Bestuur deze stap heeft genomen en het is echt verrassend dat de internationale gemeenschap haar oproepen heeft genegeerd om dit ernstige probleem op te lossen, dat een zware last vormt voor het Autonoom Bestuur die de capaciteiten van andere landen om het op te lossen te boven gaat. De aanwezigheid van dit grote aantal leden van de gevaarlijkste terroristische organisatie in de detentiecentra in Noordoost-Syrië dreigt de situatie te escaleren en het terrorisme elk moment weer te doen herleven. Als dit gebeurt, zal het de veiligheid en stabiliteit in de gebieden van de AANES treffen en opnieuw een groot veiligheidsprobleem vormen voor Europa en voor de hele wereld.”

Delmon wees ook op de humanitaire omstandigheden als gevolg van de voortdurende aanvallen op verschillende regio’s in Syrië, en zei: “We weten dat er een aanzienlijke verslechtering is van de humanitaire omstandigheden als gevolg van de oorlog die al meer dan tien jaar aan de gang is in Syrië. Het lijkt erop dat het lijden van mensen in sommige gebieden onlangs is toegenomen als gevolg van Turkse aanvallen op vitale voorzieningen. Het is triest en verontrustend dat de internationale gemeenschap zwijgt over deze duidelijke en expliciete schendingen van internationale wetten.”