Conferentie over Democratische Moderniteit in Bazel: Öcalan toont weg uit crisis

  • Zwitserland

De Academy of Democratic Modernity (Academie voor Democratische Moderniteit) – organiseert op 17-19 november een conferentie in Basel onder de titel “The Art of Freedom – Strategies for organising & collective resistance”(De kunst van vrijheid – Strategieën voor organiseren en collectief verzet).

De conferentie bespreekt uitwegen en perspectieven op oplossingen voor de groeiende crisis van de kapitalistische moderniteit en haar vele verschijningsvormen. De conferentie wil een collectieve ruimte creëren om gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren, om te proberen antwoorden te creëren, om vragen tot bloei te laten komen en voor intellectuele uitwisseling over de praktijk en concepten tussen verschillende bewegingen.

Wat zijn de fundamentele aspecten van de dringende en radicale intellectuele, morele en politieke vernieuwing van het verzet tegen het systeem? Vanuit deze vraag willen de organisatoren op deze conferentie verschillende aspecten van verzet tegen het systeem collectief bespreken. Naast het noodzakelijke theoretische debat zullen verschillende bewegingen hun ervaringen en strategieën delen om samen na te denken over het versterken van hun praktijk en gezamenlijke strijd.

De conferentie in het Democratisch Koerdisch Gemeenschapscentrum in Basel, die wordt bijgewoond door een aantal organisaties uit Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, gaat verder op de tweede dag.

De workshopdiscussies van vandaag richten zich op de problemen die ontstaan door kapitalistische moderniteit en wijzen op het paradigma van Abdullah Öcalan als uitweg uit de crises.

De workshops van vandaag voor het verdiepen van verschillende aspecten in de richting van een theoretische en praktische vernieuwing van systeemverzet omvatten “Geschiedenis en Verzet: De verborgen bloemen van de democratische moderniteit (Initiatief Verzet en Geschiedenis)”, “Vrouwenemancipatie en democratisch socialisme vanuit het perspectief van Jineolojî (Jineolojî Comité Europa)”, “Transnationale klassenstrijd in de 21e eeuw (Transnationaal Platform voor Sociale Staking)”, “Democratisch Jeugdconfederalisme: De jeugd in de strijd tegen de kapitalistische moderniteit (Youth Writing History)” en “Lokale democratie en meer dan menselijk bestuur (Vikalp Sangam, India)”.

De problemen die het kapitalisme en de natiestaatideologie met zich meebrengen staan centraal in de workshopdiscussies van vandaag, evenals de door Öcalan gepresenteerde paradigma’s van Democratisch Confederalisme en Democratische Natie. De nadruk wordt gelegd op het belang van het opbouwen en uitbreiden van een internationaal solidariteitsnetwerk door organisaties die strijd voeren in verschillende delen van de wereld.

De conferentie wordt vervolgd met een workshop over het onderwerp “Lokale democratie en ecologie”.

Het programma voor de derde dag van de conferentie ziet er als volgt uit:

09:30 – 11:00

Het idee van socialisme: Naar een vernieuwing

  • 21e eeuw: Het tijdperk van de vrouwenrevolutie (Vrouwen weven de toekomst)
  • Aandringen op socialisme betekent aandringen op menselijkheid (Academie voor Democratische Moderniteit)

11:30 – 15:30

De kwestie van bottom-up organisatie en internationalisme

  • Ervaring met het weven van alternatieven (Wereldwijd tapijt van alternatieven)
  • Opbouwen van volksmacht in Colombia (Congreso de los Pueblos)
  • Perspectieven van revolutionaire organisatie op de Filippijnen
    (Filippijns Nationaal Democratisch Front)
  • Verwezenlijkingen, uitdagingen en perspectieven van de Koerdische bevrijdingsstrijd

Over de Academie voor Democratische Moderniteit

De Academy of Democratic Modernity streeft naar het verspreiden van de ideeën en rijke ervaring van de Koerdische Vrijheidsbeweging en haar paradigma van Democratische Moderniteit. Haar publicatie-activiteiten zijn bedoeld om discussies op gang te brengen met activisten, academici en verschillende anti-systeem groepen en sociale bewegingen om zo verder te komen in onze zoektocht naar een radicaal alternatief voor kapitalistische moderniteit en het realiseren van een vrij leven. Door haar educatieve werk wil de academie een nieuw begrip van democratische politiek, sociale verlichting en een nieuw politiek-moreel bewustzijn creëren. Enkele dimensies van sociale kwesties die aan bod komen zijn de sociologie van de vrijheid, het verweven van lijnen van verzet, democratische autonomie, vrouwenemancipatie, autonomie voor jongeren, sociale ecologie, gemeenschappelijke economie en kunst & cultuur.

Door de ontwikkeling van platforms en netwerken wil de academie bijdragen aan de versterking van de internationale uitwisseling van ervaringen en bestaande strijd verweven, in lijn met het voorstel van World Democratic Confederalism. Om de kapitalistische moderniteit te overwinnen zijn concrete lokale en mondiale institutionele alternatieven nodig. “Als we erin slagen om democratische politiek in het dagelijks leven uit te breiden – door middel van allianties, raden, gemeenten, coöperaties, academies – zal het enorme politieke potentieel van de samenleving zich ontvouwen en gebruikt worden om sociale problemen op te lossen. In die zin zien we onze activiteiten als een bijdrage aan de ontplooiing van Democratische Moderniteit en Democratisch Socialisme”, aldus de Academie.

Bron: ANF

Conferentie van de Academie voor Democratische Moderniteit in Bazel van start