Discussie over Jineolojî in Jakarta

  • Indonesië

In de Indonesische hoofdstad Jakarta discussieerden activisten van het collectief KMP2 (Jonge Papoea’s Progressief) en de antikapitalistische organisatie ABC+ Kontrol over vrouwenemancipatie en de vrouwenwetenschap Jineolojî, die voortkwam uit de Koerdische beweging. Het evenement op 22 juni vond plaats in het kader van de wereldwijde actiedagen “Dialogen met Öcalan – Gedachten mogen niet worden opgesloten” en begon met de vertoning van video’s over het onderwerp Jineolojî. Dit werd gevolgd door een intensieve discussie over vrouwenemancipatie en de rol van vrouwen en hun strijd in de Papoea cultuur. De deelnemers bespraken ook de kapitalistische moderniteit en de invloed daarvan op de bevrijdingsstrijd in Indonesië en Papoea.

“Vanuit het gezichtspunt van de Jineolojî is er één belangrijk ding dat we moeten benadrukken: de noodzaak van democratisch bewustzijn. Zonder dit bewustzijn kan er alleen maar nieuwe onderdrukking ontstaan, zelfs als we aan de macht zijn. We zouden geen gelijke en vrije waarden kunnen hebben. Een sociaal systeem moet gebaseerd zijn op de behoeften van elke individuele groep, de staat moet georganiseerd zijn op basis van de behoeften van het volk. De rol van de staat moet gekenmerkt worden door een democratische structuur van onderaf. In Papoea was er een democratische sociale structuur waarin vrouwen een grotere rol speelden, maar de huidige kapitalistische moderniteit heeft dit vernietigd. Het echte probleem is de geconditioneerde maakbaarheid,” zei Rudy, een lid van KMP2.

Toe-eigening van de eigen geschiedenis

De discussie ging ook over het zich opnieuw toe-eigenen van Papoea’s eigen geschiedenis en een kritische kijk op koloniale vormen van kennis. “We moeten niet vergeten dat er vrouwen zijn die enkele van de bloedige genocides op de Papoea’s hebben overleefd, en ze vechten nog steeds! Onze wetenschap moet onder controle zijn, in ons voordeel, maar niet om de onderdrukkende staatsmacht te dienen. We moeten bouwen aan de volgende generatie, bouwen aan een slim en goed opgeleid vrouwenfront, onze herinneringen herschrijven. We moeten de kennis die ons wordt bijgebracht kritisch onder de loep nemen,” zei Aten, een lid van KMP2.

Vrouwen en militantie in Papoea

Een vrouwelijke activiste legde uit dat gezien de perspectieven die de Jineolojî naar voren brengen, de deelname van vrouwen aan de gewapende bevrijdingsstrijd besproken moet worden: “Ik ben verbaasd dat de Jineolojî voet aan de grond heeft gekregen. Het is uniek, het is als een levende oase, in tegenstelling tot wat we tot nu toe weten. De rol van vrouwen in de strijd is nog steeds secundair [in Papoea]. Er zijn nog steeds fysieke factoren die het vrouwen in Papoea onmogelijk maken om guerrillastrijders te worden. We moeten dit in de toekomst samen bespreken.”

Jineolojî is niet statisch

Bone, een lid van ABC+ Kontrol, sloot de discussie af met de volgende woorden: “We moeten Öcalans ideologie zien als iets dat niet dogmatisch is, maar ideeën biedt die overal ontwikkeld kunnen worden, ook in Indonesië en Papoea. Het is belangrijk, zoals hij zegt in zijn kritiek op het positivisme, dat we onze eigen waarden hebben. Jineolojî biedt ons een fundament dat duidelijker is dan eerder westers feminisme, omdat Jineolojî niet statisch is.”

Bron: ANF