Gevangenisomstandigheden Abdullah Öcalan op Turkse parlementaire agenda

  • Turkije

Meral Danış Beştaş, plaatsvervangend voorzitter van de HDP-groep ondervroeg op 2 januari de Turkse minister van Justitie Bekir Bozdağ over de beperkingen voor familie en legale bezoeken aan de leider van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), Abdullah Öcalan, die inmidels gedurende 21 maanden in absolute incommunicado wordt vastgehouden op het gevangeniseiland İmralı in de Zee van Marmara.

Beştaş wees erop dat Öcalan en de andere drie gevangenen in de İmralı-gevangenis geen enkel contact mochten hebben met de buitenwereld, inclusief brieven, boeken en tijdschriften, of zelfs maar met elkaar mochten praten, in strijd met de Turkse grondwet en verschillende internationale conventies die Turkije heeft ondertekend, met inbegrip van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ze merkte op dat Öcalan in de afgelopen 11 jaar slechts vijf legale bezoeken heeft gekregen, en dat de andere gevangenen, Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş, die in 2015 naar de İmralı-gevangenis werden overgebracht, helemaal geen toestemming kregen.

Geen van de gedetineerden heeft in die laatste periode meer dan 5 familiebezoeken gehad. En sinds maart 2021 zijn er tientallen aanvragen gedaan voor bezoek van familie en advocaten en allemaal afgewezen of volledig genegeerd.

Beştaş merkte ook op dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had geoordeeld dat de levenslange gevangenisstraf van Öcalan tot de dood een schending was van artikel 3 van het Verdrag, aangezien hij wordt beroofd van zijn recht op hoop. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens moeten gevangenen uitzicht hebben op een leven in vrijheid.

Beştaş verzocht om publicatie van gegevens over de afwijzing van herhaalde aanvragen van advocaten en familie om İmralı te bezoeken, en of het ministerie op de hoogte was van deze beslissingen. Ze vroeg de minister van Justitie of de nodige actie was ondernomen naar aanleiding van rapporten van het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) over de omstandigheden in gevangenissen. Bozdağ werd ook gevraagd welke actie er was ondernomen naar aanleiding van onder meer de termijnen die de Europese Ministerraad aan Turkije had opgelegd.

Onlangs hielden HDP-parlementsleden een mars bij het ministerie van Justitie waarin werd opgeroepen tot legale bezoeken aan Öcalan. Op hun spandoeken stonden de slogans “Pas de wet toe in İmralı” en “Isolatie is een misdaad tegen de menselijkheid”. Parlementslid Tülay Hatimoğulları veroordeelde het beleid van isolatie van alle gevangenen en riep op tot Abdullah Öcalan om onmiddellijk familiebezoek en legale bezoeken toe te staan. De mars werd geblokkeerd door de politie.

Turkije beroofd Abdullah Öcalan van “recht op hoop”