Het geweld tegen vrouwen in Turkije en Noord-Koerdistan neemt met de dag toe

Terwijl 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, nadert, neemt het geweld tegen vrouwen in Turkije en Noord-Koerdistan met de dag toe. Geweld is niet alleen fysiek, maar uit zich ook in het ontnemen van rechten. Vrouwen in de aardbevingsgebieden bevinden zich in een bijzonder moeilijke situatie.

Het Kadın Cinayetleri (Femicides) initiatief registreert en publiceert het aantal vrouwenmoorden. Volgens dit initiatief zijn er tussen 2010 en 2020 in Turkije en Noord-Koerdistan 2.534 vrouwen vermoord door mannen. Vrouwenmoorden worden echter vaak vermomd als zelfmoorden en blijven onbestraft. Als dit cijfer wordt opgeteld, waren er 4.197 gevallen tussen 2010 en 2020. Volgens de databasegegevens van het platform werden in 2021 280 vrouwen vermoord door mannen; 217 vrouwen werden dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden. In 2022 werden 334 vrouwen vermoord door mannen; 245 vrouwen werden dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Hoewel het jaarverslag voor 2023 nog niet beschikbaar is, werden in de eerste tien maanden van het jaar 253 vrouwen vermoord door mannen en 194 vrouwen dood aangetroffen onder verdachte omstandigheden.

In de meeste gevallen zijn de echtgenoten de moordenaars en is het huis de plaats delict

Volgens statistieken uit 2021 en 2022 worden vrouwen meestal vermoord door hun man of partner. De meeste moorden vinden thuis plaats.

In 2021 werden 124 vrouwen vermoord door hun man, 37 vrouwen door hun ongehuwde partner, 24 vrouwen door een kennis, 21 vrouwen door hun ex-man, 16 vrouwen door verre familieleden, 13 vrouwen door hun ex-vriend, 13 vrouwen door hun vader, 11 vrouwen door hun zoon, 6 vrouwen door hun broer, 3 vrouwen door vreemden en 1 vrouw door een stalker. Bij 11 vrouwen kon de relatie tussen de persoon en de dader niet worden vastgesteld. Van de 280 vrouwen die in 2021 door mannen werden vermoord, werden er 178 thuis vermoord. Dit betekent dat 64 procent van de vrouwen thuis werd vermoord.

Van de 334 vrouwen die in 2022 door mannen werden vermoord, werden er 154 vermoord door hun echtgenoot, 35 door hun ongehuwde partner, 27 door hun ex-vriend, 26 door verre familieleden, 19 door hun ex-man, 19 door een bekende, 17 door hun vader, 10 door hun zoon, 6 door hun broer, 4 door een onbekende, 1 door een stalker, 1 door haar patiënt, 1 door haar werkgever en 1 door haar stiefvader. Voor 13 vrouwen kon de relatie van de personen die de dood veroorzaakten niet worden vastgesteld. In 2022 werden 209 van de 334 vrouwen thuis vermoord.

Vergelijkbare conclusies kunnen worden getrokken door slechts één maand in 2023 te analyseren. Alleen al in mei werden 40 vrouwen vermoord door mannen. Van deze 40 vrouwen werden er 12 vermoord door hun man, 8 door een kennis, 7 door hun vriend, 3 door hun ex-man, 3 door hun ex-vriend, 3 door hun zonen, 2 door hun broers, 2 door hun familieleden. 30 van deze vrouwen werden thuis vermoord, 7 op straat, 1 in een auto en 1 op een verlaten plek. Bij één vrouw kon de plaats delict niet worden vastgesteld.

Catastrofale situatie van vrouwen in het aardbevingsgebied

Na de twee aardbevingen op 6 februari 2023, die 11 provincies troffen, raakten talloze mensen dakloos. Vooral vrouwen, die sindsdien in tenten of containernederzettingen leven, kregen te maken met geweld. De vrouwenorganisatie “Mor Çatı” (Paars Dak), die vijf maanden na de aardbeving twee rapporten heeft opgesteld, schrijft dat ondanks de tijd die is verstreken, zelfs niet in de basisbehoeften van de vrouwen is voorzien en dat de vrouwen in de kampen geen toegang hebben tot beschermingsmechanismen tegen geweld.

Het rapport geeft het volgende voorbeeld: “De leefomstandigheden in tentsteden maken de geweldservaringen van vrouwen nog dramatischer. Een migrantenvrouw die met haar kinderen in een tentenstad woonde en een straatverbod voor haar man had gekregen, meldde dat ze in de tent geweld bleef ondergaan door haar man. Als reactie op de mishandeling in de tent werd een nieuw straatverbod uitgevaardigd door het tentnummer in te voeren in het tentnummerlogboek en een besluit uit te vaardigen dat de man de tent niet mocht naderen. De man voldeed niet aan het straatverbod en ook de bedreigingen aan het adres van de vrouw hielden niet op. De vrouw kon geen hulp krijgen van een tolk, kon de politie niet bereiken en kon niet worden overgeplaatst vanwege haar status als migrant en het aantal kinderen dat ze had. Ze bleef in de tentenstad.”

Volgens een rapport dat de Turkse Medische Associatie (TTB) in augustus publiceerde, hadden vrouwen in de kampen geen toegang tot hun recht op gezondheidszorg en werden er alleen al in Hatay 2.000 gevallen van geweld tegen vrouwen gemeld bij het directoraat Sociale Diensten.

Oproep tot afschaffing van de wet tegen geweld

Terwijl het geweld tegen vrouwen thuis, op straat en in aardbevingsgebieden doorgaat, vonden de verkiezingen van 14 en 28 mei plaats in het kader van discussies over wet nr. 6284. Deze wet regelt de bescherming van vrouwen en de bestraffing van daders. Deze wet regelt de bescherming van vrouwen en de bestraffing van daders, waaronder een verbod op het benaderen van geweldplegers en beschermende maatregelen voor slachtoffers. Maatregelen variërend van materiële steun tot een nieuwe identiteit voor vrouwen worden gedefinieerd.

In haar coalitiebesprekingen met de AKP eiste de Yeniden Refah Partisi (YRP) de afschaffing van Wet nr. 6284 inzake de bescherming van het gezin en de preventie van geweld tegen vrouwen en sloot op deze voorwaarde een alliantie. De islamitische Hüda Partij, ook een bondgenoot van de AKP, gaf ook een publieke verklaring uit over de kwestie: “We hebben de pers al verteld dat het Verdrag van Istanbul de wortels van het gezin vernietigt en dat Wet nr. 6284, ook al heet het de Wet Bescherming Gezin, geweld niet voorkomt.” De YRP, die het debat over wet nr. 6284 opende, heeft vijf afgevaardigden en Hüda Par heeft drie afgevaardigden dankzij de Volksalliantie. Het Ministerie van Familiezaken heeft Wet 6284 herhaaldelijk beschreven als een “risico” voor het gezin en bereidt zich blijkbaar voor om de wet te wijzigen.

De AKP heeft zich ook herhaaldelijk uitgesproken tegen de Wet Bescherming tegen Geweld, die in deze zittingsperiode dreigt te worden vernietigd. De nieuwe minister van Justitie Yılmaz Tunç (AKP) wees er na de verkiezingen op dat er een grondwetsherziening aan zat te komen en dat het “burgerlijk wetboek vanaf nul herschreven zou worden”. In deze context besprak hij ook alimentatiebetalingen aan vrouwen.