HRW roept Turkije op om te stoppen met het verergeren van de acute watercrisis in Syrië

De Turkse autoriteiten verergeren een acute watercrisis die vermoedelijk de oorzaak is geweest van de dodelijke cholera-uitbraak die zich over Syrië en nabijgelegen landen verspreidt, zei Human Rights Watch (HRW) vandaag. Alle partijen bij het conflict moeten het recht op schoon water en gezondheid voor iedereen in Syrië waarborgen.

“De Turkse autoriteiten hebben niet gezorgd voor een adequate waterstroom stroomafwaarts naar het door Syrië beheerde deel van de rivier de Eufraat en voor een constante watervoorziening van het Allouk-waterstation, een kritieke waterbron in een gebied in het noorden van Syrië dat onder hun controle staat, om door Koerden geleide troepen in het noordoosten van Syrië. Discriminerende omleiding van hulp en essentiële diensten door de Syrische regering, evenals aanhoudende veiligheids- en toegangsbeperkingen in heel Syrië, belemmeren een adequate humanitaire en noodrespons in de getroffen delen van het land”, aldus HRW.

“Deze verwoestende cholera-uitbraak zal niet de laatste door water overgedragen ziekte zijn die Syriërs treft als de ernstige waterproblemen van het land niet onmiddellijk worden aangepakt, met name in het noordoosten”, zegt Adam Coogle, plaatsvervangend directeur Midden-Oosten bij Human Rights Watch. “Turkije kan en moet onmiddellijk stoppen met het verergeren van de watercrisis in Syrië.”

Het Syrische ministerie van Volksgezondheid verklaarde op 10 september 2022 een cholera-uitbraak, samen met de voormalige VN-coördinator voor humanitaire hulp, Imran Riza, en noemde het een “ernstige bedreiging voor het Syrische volk” en voor het hele Midden-Oosten. Op 1 november had de Wereldgezondheidsorganisatie 81 sterfgevallen als gevolg van cholera in Syrië en meer dan 24.000 verdachte gevallen geregistreerd. Sindsdien heeft de cholera zich verspreid naar Libanon, een land dat meerdere crises doormaakt.

HRW merkte op dat de rivier de Eufraat de belangrijkste bron van water en elektriciteit is voor het noordoosten van Syrië en andere delen van het land. Sinds februari 2021 hebben de Turkse autoriteiten de waterstroom naar het door Syrië beheerde deel van de rivier ernstig beperkt, ruim onder de 500 kubieke meter die is vastgelegd in een overeenkomst uit 1987 tussen Turkije en Syrië. Eerder, in juli 2020, verwees een UN OCHA-rapport over Syrië naar een vermindering van 65 procent van de waterstroom in het door Syrië beheerde deel van de rivier.

In het afgelopen jaar heeft Turkije de verantwoordelijkheid voor de verlaagde waterstanden ontkend en opgemerkt dat het met zijn eigen watertekorten wordt geconfronteerd. In een rapport van een internationale non-profitorganisatie staat echter dat tussen januari en mei 2021, aangezien de waterstanden in de Syrische reservoirs sterk daalden en bijna aanzienlijke schade aanrichtten aan hydro-elektrische dammen, het niveau van het Atatürk-reservoir in Turkije, een van de vele operationele dammen op de Turkse deel van de Eufraat, klommen.

In het afgelopen jaar hebben zowel Syrië als Irak, dat ook voor een groot deel van hun voedsel, water en industrie afhankelijk is van de rivier de Eufraat, de Turkse autoriteiten onder druk gezet om het waterpeil te verhogen. Irak kampt ook met een ernstige watercrisis en een cholera-uitbraak.

Hoewel landen bilaterale overeenkomsten hebben ondertekend, is er geen alomvattend of langdurig verdrag tussen Turkije, Syrië en Irak over het delen van water, zei HRW. Syrië en Irak beschuldigen Turkije er al lang van zijn hegemonie over de rivier als politiek instrument te gebruiken, terwijl Turkije af en toe heeft gesuggereerd dat zowel Syrië als Irak in feite meeliften op een Turkse hulpbron.

HRW wees erop dat “Turkije een bezettingsmacht is in delen van Noordoost-Syrië. Tijdens de invasie van 2019 namen Turkije en door Turkije gesteunde troepen de controle over het waterstation Allouk, nabij de stad Ras al-Ain (Serekaniye). Het waterstation bedient meer dan 460.000 mensen in het Hasakeh-gouvernement en de VN beschrijft het als de enige levensvatbare waterbron voor de stad Hasakeh en de omliggende gebieden.

Het pompen van water bij het station, dat voor het eerst werd beschadigd tijdens de militaire operatie van 2019 in Noord-Syrië, is sterk verminderd en herhaaldelijk onderbroken, waardoor de mensen in Hasakeh gedwongen zijn te vertrouwen op dure en onbetrouwbare particuliere tankwagens.

Human Rights Watch documenteerde het falen van Turkije om te zorgen voor voldoende watervoorziening van het Allouk-station naar Koerdische gebieden in Noordoost-Syrië in maart 2020, te midden van de COVID-19-pandemie. Destijds veroordeelden 49 Syrische groepen wat zij beschreven als Turkije’s “opzettelijke onderbreking van water” op het station.

Door Rusland bemiddelde overeenkomsten tussen Turkse troepen en door Koerden geleide autoriteiten om water via het Allouk-station te leveren aan gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn in ruil voor het leveren van elektriciteit uit gebieden onder controle van door Koerden geleide autoriteiten aan bepaalde door Turkije bezette gebieden, zijn herhaaldelijk mislukt.

Een hulpverlener zei dat naarmate Turkije dichter bij de aansluitende gebieden in Noord-Syrië komt die het bezet met zijn eigen elektriciteitsnet, het mogelijk niet langer onder betekenisvolle druk staat om door te gaan met het leveren van water van het Allouk-station naar Hasakeh.

Gezondheidscomité in het westen van Deir ez-Zor: Moeilijk om de cholera-uitbraak onder controle te houden