Jineologie Workshop op de Wereldvrouwenconferentie in Tunesië

  • Tunesië

De 3e Women’s Conference of Grassroots Women, die vrouwen uit het Midden-Oosten, Afrika en Europa samenbrengt, gaat op de 4e dag door in Tunesië. Op de conferentie werd een workshop Jineologie (Vrouwenwetenschap) gehouden. De workshop is gericht op de rol van Koerdische vrouwen bij de bevrijding van de samenleving en werd gecombineerd met de workshop getiteld “De rol van vrouwen in oorlogs- en conflictgebieden”. Deelnemers aan de workshop gingen in op de rol en positie van vrouwen in Noord- en Oost-Syrië.

‘Resultaten dankzij de filosofie van Öcalan’

Manal Mohammed, een lid van de Commissie Diplomatieke Betrekkingen van vrouwenkoepelorganisatie Kongra Star, merkte op dat vrouwen een democratische revolutie nodig hebben. Mohammed verwees naar de revoluties die zich in de wereld ontwikkelen en voegde eraan toe: “De Rojava-revolutie is erg belangrijk. We zagen hoe vrouwen zich organiseerden en een symbool werden na de revolutie. Vrouwen in Noord- en Oost-Syrië hebben dankzij de gedachten en filosofie van Öcalan talloze overwinningen en overwinningen behaald.”

Mohammed verwees naar de rol van vrouwelijke strijders in de strijd tegen ISIS, met name die van Koerdische vrouwen, en benadrukte dat vrouwen moeten worden verenigd om hun strijd uit te breiden. Over Kongra Star en vrouwenactiviteiten gesproken, zei Muhammed dat Kongra Star erin slaagde alle componenten samen te brengen en hun leven te organiseren via commissies.

Promotietafel opgesteld

Ondertussen zette een groep vrouwen aan de zijlijn van de conferentie een promotietafel voor solidariteit op om de schendingen tegen Palestijnse, Koerdische, Yazidi en Syrische vrouwen te veroordelen. Vrouwen riepen de internationale gemeenschap op om deze schendingen te stoppen en riepen leuzen voor de bevrijding van de Palestijnse en Koerdische volkeren en de vrijheid van gevangengenomen vrouwen.