Kalkan

Kalkan: 2023 was een jaar van grote strijd – DEEL TWEE

Hieronder volgt deel twee van een interview van ANF Nieuwsagentschap met Duran Kalkan, Uitvoerend Raadslid van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).  Het eerste deel van dit interview kunt u hier teruglezen.

Het interview werd gepubliceerd door ANF en luidt als volgt;

Wat kunt u ons vertellen over de laatste ontwikkelingen in de guerrillastrijd? En vooral nu er veel wordt gesproken over guerrilla’s in de nasleep van de oorlog tussen Israël en Hamas, wat is uw standpunt daarover?

We zeiden dat 2023 het jaar van de guerrilla was, en dat was het ook echt. Aan het begin van 2023 waren er glorieuze acties ondanks de moeilijkste omstandigheden. Na de aardbeving van 6 februari was er een periode van staakt-het-vuren, of beter gezegd, een periode van passiviteit. De guerrilla liet iedereen duidelijk zien hoezeer ze verbonden is met de samenleving, hoe ze een fundamenteel onderdeel is van het sociale leven, met haar besluit en houding van passiviteit. Maar veel kringen hielden hier geen rekening mee. Er waren veel kringen die eerder openlijk en in het geheim hadden gezegd dat als er geen actie werd ondernomen, als er een staakt-het-vuren was, ze hun steun zouden betuigen, “we zouden dit doen, we zouden dat doen” zeiden ze. Toen onze beweging en guerrilla’s in zo’n positie kwamen, was er geen geluid van deze partijen. We zagen geen serieuze inspanningen. Sterker nog, de fascistische AKP-MHP regering zag dit als een kans, alsof het een zwakte van ons was, en wilde haar aanvallen opvoeren en zogenaamd resultaten boeken met het doel de guerrilla te vermorzelen. Hiertegen heeft de guerrilla grote weerstand geboden in alle Medya verdedigingsgebieden [gebieden gecontroleerd door de guerrilla’s], vooral in [het zuidelijke deel] in Zap, Avaşîn, Metîna en in heel Noord Koerdistan.

In 2023 was er geen enkel guerrillagebied, geen enkele guerrilla-eenheid die niet in actie kwam of weerstand bood. Overal in Noord Koerdistan, van Serhat tot Dersim. Van Mêrdîn tot Botan, van Amed tot Xerzan, overal werd het een guerrilla-actiegebied. Niet alleen in de bergen maar ook in de steden voerden de ‘Burgerbeschermingseenheden’ (YPS) en milities grote acties uit. Er waren acties die de vijand serieus uitdaagden en fatale klappen uitdeelden aan het AKP-MHP fascisme.

Een maand geleden, kwam de guerrilla met een actie die verpletterende klappen uitdeelde aan de AKP-MHP fascistische hordes om het 45-jarig bestaan van de oprichting van de partij te begroeten en te vieren. En nu, tussen 23 en 25 december, was er een groot offensief dat verpletterende klappen uitdeelde aan het Turkse leger. Eerst in Xakurkê, daarna op de Kurojahro berg en ten westen van de Amediyê berg. Er was een offensief dat de rug van het Turkse leger brak en het verpletterde. Op de eerste dag accepteerden ze openlijk dat er zes soldaten waren gedood in Xakurkê en Metîna. Toen vervolgens de grote aanvallen op de bergen Amediyê en Kurojahro plaatsvonden, stelden ze onmiddellijk een censuur in en sloten het. De pers bericht er al een paar dagen over; ze zeggen dat de mortuaria in Hakkari vol lijken liggen. Hoeveel gewonden waren er? Wat is er met de rest van hen gebeurd in deze besneeuwde winter?

Vorig jaar, toen we de winter ingingen, maakten ze een evaluatie. Ze trokken zich terug uit sommige plaatsen. Dit jaar kwam er een zogenaamde commandant die zichzelf overschatte. Hij zei in de pers: “Ik blijf en vecht in de winter, ik sla deze slag, ik sla die slag”. Hij bleef in de gebieden waar ze zich vorig jaar uit hadden teruggetrokken. Het ‘Volksverdedigingshoofdkwartier’ (HSM) had een duidelijke boodschap voor hen: “Trek je terug,” zeiden ze, “anders zal het slecht met jullie aflopen. Als jullie je niet terugtrekken, zullen jullie verpletterd worden”. Ze luisterden niet, ze wilden het niet begrijpen. Het resultaat was de bevestiging van wat HSM zei. Nu zijn ze [de vijand] in paniek, ze zijn ellendig. De commandanten zijn allemaal aan de grens en proberen hun soldaten op te vrolijken. De commandanten van het zogenaamde Ministerie van Defensie proberen de situatie te redden.

In Turkije vraagt men zich ook af waarom dit is gebeurd. Waarom zijn deze troepen deze gebieden binnengegaan?Waarom worden ze midden in de winter zo vastgehouden? Dat is waar. In feite moet Turkije meer bespreken. Wat doen deze fascistische hordes betaalde knokploegen die soldaten worden genoemd in Zap? Toen werd er gezegd dat de guerrilla’s, dat de PKK hen neerschoot. Natuurlijk heeft de PKK op jullie geschoten, omdat jullie het land bezetten. Jullie willen onze mensen komen doden. Wie wil schieten, moet klaar zijn om neergeschoten te worden. Jullie komen naar ons thuisland. Wat doen jullie daar?  Wat heeft Zap, Metîna, Kurojahro, Rojava [Zuid-Koerdistan/Noord- en Oost-Syrië] met jullie te maken? Zullen de mensen dit niet in vraag stellen? Maar ik denk dat de speer niet meer in de zak past.

Ze zijn verpletterd en als ze nog langer volhouden, is het duidelijk wat het einde zal zijn. Wie is verantwoordelijk voor dit alles? Het huidige AKP-MHP beleid, het beleid van de regering Tayyip Erdoğan. Maar hij blijft volhouden. Hij zegt: “We geven de oorlogsbaronnen en terreurbaronnen geen kans.” Maar ik wil hem vragen: Wie bedrijft er meer terreur dan jullie? Wie voert er meer oorlog dan u? Wie staat er voor honderdduizenden mensen en zegt: “Weet je hoeveel een kogel kost?” of “Weet je hoeveel dat geweer kost?”. Ze misleiden de Turkse samenleving dat ze binnenlands en nationaal zijn. Geen van deze oorlogen zijn van hun kant binnenlands of nationaal. Hun strijdkrachten worden allemaal hier en daar gekocht en samengesteld. Laat mensen onderzoeken en onderzoeken, ze zullen zich realiseren dat dit de waarheid is.

Er werd zoveel reclame gemaakt voor de fascistische regering. Waarom? Om Koerden te doden. Er bestaat zo’n fascistische, kolonialistische, genocidale mentaliteit die zich enkel heeft toegespitst op Koerdische vijandschap, Koerdisch bloedbad en genocide. De huidige Tayyip Erdoğan en hun zogenaamde ‘Volksalliantie’ zijn hiervoor verantwoordelijk. Onze HSM heeft duidelijk gezegd: “Als ze zich hier niet terugtrekken, zullen ze sterven, wij zijn niet verantwoordelijk voor hun dood.” Nu zijn wij niet verantwoordelijk voor hun dood, dat is de regering van Tayyip Erdoğan. Wie in Turkije een democraat is, wie patriottisch is, wie van zijn volk houdt, zijn jongeren, laat hen weten dat Tayyip Erdoğan en Devlet Bahçeli de schuldigen zijn.

Ze gebruiken ook begrafenissen om verkiezingen te winnen. Ze hebben begrafenisceremonies veranderd in bijeenkomsten om verkiezingen te winnen. Ze sturen de zonen van de samenleving, vermoorden ze en maken verkiezingspropaganda over hun lijken. Ze zijn zo hypocriet en uit eigenbelang. Ze gebruiken alles voor hun eigen belangen, zelfs de doden. En ze noemen hen martelaren. Is dat hoe je een martelaar benadert? Is een martelaar je verkiezingspropaganda?

In het 40e jaar van het bestaan van het verzet van 15 augustus blijven de guerrillastrijders verpletterende slagen toebrengen aan de vijand door zich te vernieuwen op basis van dat verzet. Het zet zijn strijd voor vrijheid op het meest geavanceerde niveau voort. De guerrillastrijders zijn de sterkste deelnemer en de grootste kracht in onze vrijheidscampagne. Deze acties hebben de vijand overweldigd, de hoop van de revolutionaire democratische krachten gewekt en hen getroost. Laat degenen die op zoek zijn naar guerrillakenmerken in Hamas een kijkje nemen op Zap, laat ze de echte guerrilla zien, laat ze kijken en leren wat echte guerrilla-acties zijn.

Ik bedoel, mensen moeten het niet ergens anders zoeken. Dit is een vergissing. Wat zijn de echte kenmerken van een guerrilla? Hoe strijden guerrilla’s, wat is hun stijl van aanvallen, wat zijn hun doelen; de guerrilla’s van Koerdistan kunnen geanalyseerd worden. De huidige acties hebben dit onthuld, ze hebben het duidelijk laten zien.

Sterker nog, de guerrillastrijders hebben het eindpunt opnieuw in 2023 gelegd. Ze hebben laten zien dat alles in hun handen ligt. Ze hebben nu het initiatief in deze zaak. We zeiden al dat het tot nu toe op slot zat. Nu begint een nieuwe oplossing. Dit is het proces van het wegvagen van de bezetter. Het is het proces van het bevrijden van bezette plaatsen. De huidige guerrilla-actie op dit niveau is een actie van verpletteren, een actie van schoonvegen. Iedereen moet dit zien en begrijpen. Dus, zoals het gezegde luidt, de komst van donderdag is duidelijk vanaf woensdag; laten we zeggen dat de komst van 2024 duidelijk is vanaf 2023. Het was de Koerdische vrijheidsguerilla die dit op de beste en duidelijkste manier aantoonde. Op deze basis groet ik in naam van het centraal comité van de PKK iedereen die heeft deelgenomen en bijgedragen aan deze acties, alle commandanten en strijders van de ‘Volksverdedigingseenheden’ (HPG) en de ‘Vrije Vrouwen Eenheden’ (YJA-Star). Ik feliciteer hen met hun grote succes, dat iedereen opwinding en hoop geeft, hoop op de overwinning. Ik wens hen nog meer succes in 2024. Ik ben ervan overtuigd dat ze zullen slagen.

Laat iedereen overtuigd zijn, laat onze mensen overtuigd zijn, laat onze internationale vrienden overtuigd zijn. Zoals een zanger ooit zei: “vertrouw op de liefde van je bergen”. Iedereen moet vertrouwen op de liefde van de guerrilla. Ze zijn dit vertrouwen tot het einde toe waard. Daarom moeten mensen niets van elders verwachten. Op deze basis feliciteer ik al onze guerrillatroepen nogmaals. Ik wens ze succes in het nieuwe jaar.

Bron: ANF