Kalkan: De democratisering van Turkije kan niet gerealiseerd worden zonder de Koerdische strijd

Als lid van het uitvoerend comité van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) sprak Duran Kalkan over actuele onderwerpen in een speciaal programma op Medya Haber TV. Kalkan zei dat de krachten die de strijd tegen AKP-MHP fascisme zullen voeren zichzelf moeten voorbereiden en riep iedereen op om hun plaats in te nemen in het anti-fascistische, democratische verzet. hieronder volgt het tweede deel van het gesprek. Het eerste deel leest u hier terug.

De discussies over de verkiezingsresultaten in Turkije en Noord-Koerdistan gaan door. Hoe evalueert u de resultaten?

De verkiezingen van 14 mei vonden plaats te midden van een grote strijd. Deze strijd was gebaseerd op de guerrillaresistentie. We voerden deze strijd op basis van de strategie van de revolutionaire volksoorlog en de vijand voerde een totale vernietigingsaanval uit. De verkiezingen vonden daarom plaats als een nieuwe methode van strijd in de context van zo’n meedogenloze oorlog. Deze methode van politieke strijd was belangrijk. Omdat het verbonden was met deze strijd en bepaalde resultaten kon opleveren in deze context, kon het eigenlijk de toekomstige koers van de strijd bepalen. Het was niet verkeerd om zoveel belang te hechten aan de verkiezingen. In feite is er een belangrijk resultaat naar voren gekomen. Nu is er duidelijkheid. Net zoals de verkiezingen zelf, is hun resultaat ook belangrijk. Als AKP-MHP fascisme een electorale nederlaag had geleden, als het fascisme het proces van instorting was ingegaan, dan zou de weg zijn vrijgemaakt voor de democratisering van Turkije op basis van Turks-Koerdische vrijheid. De strijd zou op die basis worden voortgezet. Dit zou een nieuwe strijd zijn met zijn eigen manieren en methoden. Maar wat gebeurt er nu? Waar staan Tayyip Erdoğan en deVolksalliantie voor? De fascistische regering heeft zichzelf vernieuwd. Ongeacht in welke vorm het zich nu bevindt, deze regering is versterkt. Op een bepaalde manier zal het natuurlijk op dezelfde manier doorgaan. De inspanningen om het fascisme en de dictatuur te institutionaliseren zullen doorgaan. Maar op andere manieren zal het niet hetzelfde zijn als voorheen. Het zal proberen aan te vallen met nieuwe methoden. Tayyip Erdoğan zei dat ze zowel in Turkije als in het buitenland militaire aanvallen zullen intensiveren en dat ze hun diplomatieke aanvallen ook zullen intensiveren. Er zullen daarom nieuwe strijdmethoden worden ontwikkeld. De strijd tussen de fascistische dictatuur en de democratie, Koerdische vrijheid en democratie in Turkije is zo een nieuwe periode ingegaan.

Er zijn nu discussies en belangrijke evaluaties binnen dit kader. Maar sommige evaluaties zijn te oppervlakkig, te formeel en te onbeduidend. We moeten dit duidelijk zeggen. Bijvoorbeeld, er is een zeer extreme benadering die het probleem reduceert tot individuen. Bovendien werden veel kringen binnen en buiten het land al volgers van Erdogan voordat bekend werd gemaakt dat hij had gewonnen. Dit gebeurt al geruime tijd. Degenen die voor de verkiezingen dit-en-dat tegen Kilicdaroglu zeiden, proberen nu advies te geven aan de nieuwe regering alsof ze die woorden nooit hebben gezegd. Ze proberen een plaats te vinden in deze regering. Er zijn momenteel zulke onethische benaderingen en houdingen.

Het belangrijke punt hier is dat veel evaluaties zich niet volledig richten op de centrale aspecten van de verkiezingsresultaten. Wat zijn de centrale aspecten? We hebben een maand geleden, direct na de verkiezingen, een evaluatie gemaakt, direct na 14 mei. En we handhaven nog steeds grotendeels de posities waar we toen over spraken. We hebben bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op wat de AKP in alliantie met de MHP in Turkije heeft gecreëerd en wat ze nu willen doen in Koerdistan in alliantie met de KDP, in alliantie met deze contra-kracht. Dit was een belangrijk punt. Veel kringen zien dit niet. Ze praten veel over hoe Erdogan heeft vals gespeeld, hoe hij stemmen heeft gestolen en hoe hij zo heeft gewonnen. Ja, hij heeft misschien niet echt gewonnen. Kilicdaroglu zou de verkiezingen hebben gewonnen. Er is veel bedrog geweest. Maar iedereen wist dat hij dat zou doen. Dit is één aspect, een technisch aspect. Het gaat niet alleen om vals spelen. Oké, Kilicdaroglu is geen president geworden. Maar zelfs als hij dat wel was geworden, heeft Tayyip Erdogan nog steeds dit aantal stemmen.

Niet al deze stemmen waren vervalst. Nu zijn deze stemmen belangrijk. Wat laat dit zien? Fascisme heeft een massabasis. Dit is duidelijk geworden. Leider Apo [Andullah Ocalan, red.] heeft gesproken over hoe de natiestaat de mensen tot een kudde maakt door sociocide te plegen. Dit is wat er in Turkije gebeurt. Turkije heeft zijn samenleving aan de MHP gebonden. Nu wil het de Koerden in Hezbollah-leden veranderen. Dit is de grootste misdaad en zonde van Tayyip Erdogan’s AKP. Dit is niet zomaar een eenvoudige massa kiezers. Via kunst, propaganda en onderwijs worden mensen gehersenspoeld en wordt er een nieuwe mentaliteit en nieuwe emoties gevormd.

Aan de andere kant wordt niet alleen een mentaliteit aan deze mensen gegeven, maar worden ze ook georganiseerd. Fascistische bendes worden georganiseerd. Net zoals er bendes zijn van ISIS, al-Qaeda en de Moslimbroederschap, zijn er nu ook MHP- en Hezbollah-bendes onder de AKP-aanhangers. Dit zijn organisaties die wapens hebben opgenomen. Ze hebben op de verkiezingsnacht een lid van de IYI-partij gedood. Als ze echt hadden willen vechten of als iemand had gezegd dat Tayyip Erdogan had verloren, weet niemand wat er op straat zou zijn gebeurd.

Ekrem İmamoğlu kon geen bijeenkomst houden. Toen ze stenen naar hem gooiden in Erzurum, rende hij helemaal terug naar Istanbul. Kılıçdaroğlu kon dit gebied helemaal niet betreden. Als Kılıçdaroğlu president was geworden, zou er een president zijn geweest die geen bijeenkomst had kunnen houden in Erzurum. Niemand behalve de MHP, AKP en Hezbollah kan naar de plaatsen gaan waar Tayyip Erdoğan stemmen heeft gekregen. Er is een georganiseerde en gewapende bende. Dit is een groot gevaar. Dit is niet alleen een gevaar voor de politiek van vandaag. Het is een gevaar voor de toekomst van Turkije. Dit is een gevaar niet alleen voor Turkije en de Koerden, maar voor de volkeren van het Midden-Oosten en voor de hele mensheid. Sommige politieke kringen in het Midden-Oosten zien dit niet en de beroemde democratie van Europa slaat deze ontwikkeling over. Ze richtten zich onmiddellijk op samenwerking met Tayyip omwille van hun eigen belangen. De president van Frankrijk was een van degenen die de overwinning van Tayyip Erdogan verklaarde, nog voordat de resultaten van de verkiezingen bekend waren gemaakt. Dit is onaanvaardbaar. Maar toen hij te maken kreeg met ISIS, waren zijn handen gebonden. ISIS-strijders worden georganiseerd in Turkije. Hier wordt niet over gesproken. Dit is een zeer belangrijk feit en een groot gevaar dat door de verkiezingsresultaten is benadrukt. Het is noodzakelijk om hiertegen te vechten. En het is niet alleen de taak van de Koerden om een standpunt in te nemen en hiertegen te vechten.

Nu deze macht de Koerden aanvalt, vergissen anderen zich als ze zeggen dat ze niet aangevallen zullen worden. Tayyip Erdoğan heeft iedereen bedreigd met zijn bendes. Morgen is het hun beurt. Dit is een gevaar voor iedereen. Toch wordt hier niet over gesproken. Sommige kringen hebben hierop geen enkele reactie getoond, alsof dit een normale situatie was. De alliantie van AKP, MHP, Hezbollah en Hüda-Par wordt gezien als een normale alliantie, een politieke alliantie. En de sectoren van de samenleving die zij organiseren en waaruit zij hun stemmen krijgen, worden als normaal beschouwd. Dit is een grote fout.

Hoe kijkt u naar de verkiezingsprestaties van de CHP en de Nationale Alliantie?

De CHP heeft een paar keer soortgelijke dingen gedaan. Muharrem Ince stond in 2018 aan kop. Plotseling verdween hij na middernacht. Een paar uur later zei Tayyip Erdoğan dat hij had gewonnen. En Muharrem Ince accepteerde het simpelweg. Bij de recente verkiezing spraken de burgemeesters [van Istanbul en Ankara] meerdere keren voor de pers tot ongeveer middernacht. Ze zeiden dat ze voorop liepen. Maar daarna werd er niets meer van hen gehoord. Daarna werd gezegd dat de Volkspartij de meerderheid had behaald en dat Tayyip Erdoğan had gewonnen.

Kılıçdaroğlu heeft gezegd dat de verkiezingen niet legitiem waren en dat er gesjoemeld is. Maar waarom heb je dan niet gevochten? Op de verkiezingsnacht sprak de CHP tot middernacht, maar toen trok ze zich simpelweg terug. Zo gaf ze de verkiezing over aan Tayyip Erdoğan en zorgde ervoor dat hij won. Zo regeert Kemal Kılıçdaroğlu.

De Nationale Alliantie moet evalueren waarom ze de verkiezing niet hebben gewonnen. Maar hier wordt niet over gediscussieerd. De Nationale Alliantie heeft geen alternatief naar voren gebracht. Met betrekking tot democratisering hebben ze alleen een versterkt parlementair systeem voorgesteld in plaats van een presidentieel systeem. Er was al een parlementair systeem vóór het huidige presidentiële systeem. Hun voorstel was dus geen voorstel voor verandering, maar voor een stap terug. Ze spraken over verandering, maar konden geen enkele verandering teweegbrengen. In feite konden ze hun vinger niet op de fundamentele problemen van Turkije leggen. Er is het Koerdische probleem, de problemen van vrouwen, de problemen van werknemers en arbeiders. Ze konden geen grip krijgen op de problemen van oorlog en buitenlandse betrekkingen. Ze liepen achter alles aan wat Tayyip Erdoğan zei. Tayyip Erdoğan stuurde hen allemaal aan. Ze gebruikten Tayyip Erdoğans taal tegen de PKK. En wat was het resultaat? Praten over de PKK betekent praten over het Koerdische probleem. Als je niets anders kunt bieden met betrekking tot het Koerdische probleem, zeg je niets anders dan Tayyip Erdoğan. Want het meest fundamentele probleem van Turkije is het Koerdische probleem.

Kemal Kılıçdaroğlu is misschien een bescheiden en gevoelig persoon. Hij kan een succesvolle bureaucraat zijn. Maar hij is geen goede politicus. Hij is geen vechter. Hij belemmert de samenleving. Op het meest kritieke punt leidde hij Tayyip Erdoğan en AKP-MHP naar de overwinning. Hij leek te strijden, maar misschien maakt hij de strijd nutteloos. In die zin is hij geen goede politicus of vechter. Hij was niet in staat om een democratieprogramma naar voren te brengen. Nu zeggen sommigen dat de CHP moet veranderen. Dat is allemaal goed en wel, maar waar praten degenen die verandering eisen eigenlijk over? Moet Kılıçdaroğlu veranderen of moet het begrip, programma en de politiek van de CHP veranderen? Als dit zou moeten veranderen, wat heeft de politiek van de CHP te bieden dat nieuw is met betrekking tot de fundamentele problemen van Turkije? Zal Kılıçdaroğlu veranderen of niet? Hier wordt nu over gediscussieerd. Dit zal nergens toe leiden. We moeten het bewustzijn onder de CHP-aanhangers over dit probleem vergroten. Een vastgelopen CHP zal nooit de macht overnemen. Kılıçdaroğlu wordt verondersteld de meest linkse te zijn. Hij won over degenen die afbraken van de AKP en de Welvaartspartij. Hij nam zijn eeuwige tegenstander DP mee. Wat gaat hij nu doen? Gaan ze echt een democratieprogramma naar voren brengen, of gaan ze de resterende CHP veranderen in een AKP? Zullen ze de CHP meer naar rechts trekken? Dit moet worden besproken. Maar de huidige discussies zijn niet op dit niveau. De huidige evaluaties hebben dit soort inhoud niet, ze zijn erg goedkoop. We hebben gezien dat vooral bepaalde intellectuelen, journalisten en schrijvers op een zeer laag niveau opereren. Ik kan dit duidelijk zeggen. Ze gebruiken zulke oppervlakkige woorden. Dit is meer bedrog. Hiermee komen we nergens. Daarom moet er ja verandering zijn in de CHP. De CHP-aanhangers moeten alle beleidslijnen echt goed kunnen bespreken en bevragen.

De Groene Linkse Partij en andere democratische krachten in Turkije hebben ook de verkiezingsresultaten besproken. Wat vindt u van hoe deze discussies tot nu toe zijn verlopen?

Er is momenteel een intensief debat gaande binnen de democratische krachten. Ze noemen dit een proces van zelfkritiek. Hier hechten we veel waarde aan. Dit moet tot een zeer positieve conclusie worden gebracht. Er is een nieuw proces van strijd ontstaan. Om succesvol aan de eisen ervan te voldoen, moeten we de lessen uit het verleden leren. We moeten het verleden onderwerpen aan een kritische, zelfkritische analyse. Alleen zo kunnen we het nieuwe proces correct begrijpen en toekomstige taken en verantwoordelijkheden succesvol vervullen. Dit is wat we allemaal doen. Er kan geen andere benadering zijn voor dit probleem. Zonder zelfkritiek en zonder het leren van de lessen uit het vorige proces, kun je niet succesvol zijn in de nieuwe toekomst. Want zonder dit kun je niet vernieuwen.

Om de samenleving te veranderen, moet je jezelf veranderen. Om innovatie in de samenleving en in de politiek te creëren, moet je jezelf vernieuwen. Dit betekent dat je jezelf corrigeert door de fouten en tekortkomingen uit het verleden te elimineren. Dit is het proces van zelfkritiek. Op basis hiervan bevinden we ons inderdaad in zo’n vraagproces. Allereerst zouden alle revolutionaire organisaties zo’n onderzoek moeten doen. Er mag geen benadering zijn in revolutionaire organisaties die zich onthoudt van zelfkritiek en simpelweg overweegt wat er is gedaan als correct en voldoende. Aan de andere kant mogen er geen goedkope of pijnlijke vormen van kritiek zijn. Er moet aandacht worden besteed aan stijl, taal en inhoud. Bijvoorbeeld, men mag niet eenvoudigweg over de Koerden praten en hen het doelwit maken van collectieve kritiek. En de ander mag niet eenvoudigweg praten over de Turkse linkerzijde of de Turken. Fouten kunnen worden gemaakt. Kritiek kan ook geuit worden. Het is belangrijk om de weg te wijzen en een winnaar te zijn. Waarom? Omdat leider Apo heeft gezegd dat de Turken niet zonder de Koerden kunnen en de Koerden niet zonder de Turken kunnen. De Koerdische vrijheidsstrijd kan niet slagen zonder het ontwikkelen van de strijd voor democratie in Turkije. De democratisering van Turkije kan niet worden gerealiseerd zonder de Koerdische strijd. Dit zijn strategische geallieerde krachten die nauw met elkaar verweven zijn. Er is zo’n strategische eenheid en alliantie. Zelfs als er hier fouten zijn, zelfs als er tekortkomingen en gebreken zijn en zelfs als er verschillen zijn, moeten we ons altijd richten op het creëren van eenheid. We moeten altijd streven naar kameraadschap. We mogen niet verdeeld raken en uiteenvallen door scheidingen te creëren. We mogen geen taal gebruiken die deze strategische bondgenoten, hun relatie en alliantie zal verzwakken. Aanvankelijk sprak men over zelfkritiek, maar de laatste tijd is er voornamelijk kritiek in de pers. Dit is onacceptabel. Er zijn mensen die alles bekritiseren en mensen die in het algemeen kritiek hebben. Dit is niet juist. Vooral wat betreft revolutionaire eenheid, hechten wij als de PKK veel belang aan de Revolutionaire Beweging van de Verenigde Volkeren [HBDH]. We zeggen duidelijk dat de rol van de HBDH nog niet voorbij is. Integendeel, de meest succesvolle rol zal worden gespeeld in de komende periode. Omdat de HBDH werd opgericht om een revolutionair alternatief te creëren en revolutionair verzet te ontwikkelen tegen de alliantie van AKP, MHP en hun ‘Vernietigingsplan’ dat gericht was op het verpletteren van het Koerdische volk, de Vrijheidsbeweging. Dit gebeurde op een moment dat fascistische aanvallen in volle gang waren. Dit is sinds het voorjaar van 2016 de logica geweest achter de oprichting van HBDH. Nu gaat dit proces door en intensiveert het zich. Daarom gaat de rol, missie en functie van de HBDH door. Dit is onze mening als de PKK.

Zijn er fouten en tekortkomingen geweest? Natuurlijk wel. We moeten dit probleem zelfkritisch benaderen. We moeten kritiek op elkaar uitoefenen op een kameraadschappelijke manier. Maar we moeten de HBDH absoluut blijven voortzetten en versterken. Eigenlijk moesten we een sterkere praktijk ontwikkelen, maar er waren tekortkomingen. We hadden weerstand moeten bieden door de oorlog naar alle gebieden te verspreiden, de weerstand naar de steden te verspreiden, het naar de vlaktes te brengen, het onder de massa’s te verspreiden en alle doelwitten van het fascisme te raken. Maar dat hebben we slechts in beperkte mate gedaan.

Maar dit betekent niet dat er geen behoefte is aan de HBDH. In het recente verleden was de HBDH de meest resistente organisatie. Nu is het nodig om deze verder te ontwikkelen, zelfs te vergroten. Ik roep daarom alle revolutionairen op om zich te verenigen in een organisatie zoals de HBDH om een ​​revolutionaire eenheid te vormen. Dit is nu nodig. Iedereen moet dit weten. Als de PKK zijn we volledig voorstander van zo’n ontwikkeling en zullen we eraan deelnemen. We willen revolutionaire eenheid met iedereen die een actieve revolutionaire strijd wil voeren. We kunnen bepaalde verschillen hebben. Maar we zien ze zeker niet als obstakels voor onze eenheid en gemeenschappelijke strijd. Er zijn dingen gebeurd en die hebben ook invloed op ons gehad. Er zijn verschillende discussies geweest. We zien dit allemaal als oplosbaar. We zien het niet als onherstelbaar. We nodigen al onze vrienden uit om meer sensitief, voorzichtig en volgens de eisen van vandaag te handelen. Dat is heel belangrijk. Revolutionaire eenheid is belangrijk. Zonder dit kunnen andere ontwikkelingen niet plaatsvinden. We moeten niet te veel vertrouwen op politiek. We mogen niet alleen tevreden zijn met het juridische domein en de juridische politiek. De ontwikkelingen van de laatste fase hebben eigenlijk plaatsgevonden omdat er een revolutionaire eenheid en alliantie zoals de HBDH achter stond. Ja, we hadden moeilijkheden. We maakten verschillende fouten, maar het was zeker die alliantie die deze strijd mogelijk heeft gemaakt.

Op basis hiervan nodigen we de HBDH uit om een alliantie te worden waarin alle revolutionairen zich verenigen, en dit zonder vertraging te doen. We zijn bereid onze plicht en verantwoordelijkheid op ons te nemen en ons deel te doen bij het creëren van zo’n revolutionaire alliantie. Als de PKK zullen we, ongeacht hoeveel moeilijkheden en obstakels we hebben, deze overwinnen en dit doen.

Wat betreft het domein van de democratische politiek: daar is ook discussie over. De belangrijkste zelfkritiek kwam in eerste instantie van hen. Direct na de verkiezing zeiden ze dat ze de situatie zouden evalueren. Dit was heel belangrijk. We vonden dit waardevol, betekenisvol en belangrijk. En ze gaan hiermee door wat goed is. Maar ze moeten voorzichtiger zijn en ook niet te laat handelen. We moeten goed gebruik maken van de tijd. Het tempo van de andere kant is hoog, het fascisme gaat op hoge snelheid door. Dus de democratiebeweging moet hetzelfde doen. Het moet zich kunnen voorbereiden volgens de behoeften van de fase. Zeer pijnlijke dingen moeten worden vermeden. Het is belangrijk om zelfkritisch te zijn in plaats van kritisch. Tot nu toe zijn er echter slechts enkele zelfkritische benaderingen naar voren gekomen. Ze zijn goed, maar er zijn ook kritieken die geen goede stijl hebben, kritieken die geen goede taal gebruiken. Dit is niet acceptabel. Er zullen waarschijnlijk meer vragen en correcties komen met betrekking tot fundamentele kwesties. We vinden dit heel belangrijk.

Om de maatschappij te veranderen, moet je eerst jezelf veranderen. Dit is belangrijk, maar de manier waarop je verandert is ook van belang. Natuurlijk mogen we geen fouten maken in dit opzicht. Bijvoorbeeld, sommige mensen hebben geschreven dat de HDP, de Groene Linkse Partij een Koerdische partij is. Dit is niet waar. Dit is een partij van heel Turkije. Er zijn verschillende groepen binnen deze partij en het is noodzakelijk om al deze groepen tot partners te maken. Niemand zou dergelijke foutieve dingen moeten schrijven. Het is goed wanneer al deze verschillende groepen deelnemen aan dit proces.

Een andere juiste beoordeling in deze context is dat hun politiek te veel gericht is op de staat. Ze voeren politiek uit volgens de staat. Er zijn tekortkomingen als het gaat om het bereiken van de samenleving, zowel wat betreft organisatie, het luisteren naar de samenleving als het samenwerken met de samenleving. Er zijn problemen om vrouwen, jongeren en arbeiders te bereiken. Dergelijke kwesties worden ook door de samenleving naar voren gebracht. Dit is heel belangrijk. De Koerdische samenleving is een bewuste samenleving.

Ze hebben de politiek te veel verschoven richting de staat en werden te veel gericht op verkiezingen. Sommige organisaties speelden geen rol. Bijvoorbeeld, de HDK en de DTK. Dit is eigenlijk een indicatie van een loskoppeling van de massa’s. Deze organisaties waren niet functioneel. Er zijn organisaties die disfunctioneel zijn en daarom nu bekritiseerd worden. Bijvoorbeeld, de Democratische Regio’s Partij [DBP] heeft wel een naam maar geen rol. Toen het werd opgericht had het echter een duidelijke missie. De missie was om Koerdische allianties te ontwikkelen.

De Koerdische alliantie kan levendiger worden gemaakt. Maar er mag geen verzwakking zijn en geen rolontvreemding van elkaar. Het is niet alsof de rol van sommige mensen naar de achtergrond moet worden gedegradeerd. Het is belangrijk om het project volledig uit te voeren. Elke essentie creëert zijn eigen vorm en komt zo tot leven. Het komt niet tot leven in een vorm die niet bij hem past. Dus als we zeggen dat de ‘Politiek van de Derde Weg’ democratische politiek betekent en de democratie van de volkeren, dan zullen we vormen ontwikkelen die in lijn zijn met deze geest.

In de meest recente fase was de HDP de kracht die overal organiseerde. De rol van zowel de HDK als de DBP is verminderd. Aan de andere kant hebben we ook het probleem van allianties genoemd. Waarschijnlijk zullen ze de Arbeids- en Vrijheidsalliantie opnemen in dit proces. Dat is ook heel belangrijk. Het is zeer belangrijk om een gemeenschappelijke strijd te creëren van alle volkeren van Turkije en Koerdistan op het gebied van democratische politiek. Het is nodig om zo’n alliantie te bereiken, niet alleen in de vorm van een links-democratische alliantie, maar als de breedst mogelijke democratische alliantie.

De situatie van de CHP is duidelijk. Er is geen oppositie die een alternatief kan zijn voor het fascisme van Tayyip Erdoğan’s People’s Alliance. De CHP heeft een bepaald aantal parlementsleden. Maar dit moet niet te veel worden overdreven. Wat echt belangrijk is, is de democratische oppositie die zich vormt langs de lijnen van de ‘Politiek van de Derde Weg’. Dit is de democratiebeweging. Onlangs is deze beweging ontstaan in de vorm van de Arbeids- en Vrijheidsalliantie. Deze alliantie moet in staat zijn om bredere segmenten te omvatten, alle jongeren, werknemers, arbeiders, alle religieuze tendensen, inclusief democratisch Islam. Niet alleen een alliantie van partijen, maar een alliantie van alle georganiseerde sectoren van de samenleving moet worden opgebouwd. En niet alleen dat. Het is nodig om ook de ongeorganiseerde delen van de samenleving op te voeden en te organiseren als onderdeel van die alliantie. Het is belangrijk dat de politiek van zo’n alliantie nauwkeuriger en sterker wordt behandeld en dat het zich ontwikkelt als een alternatief voor het huidige fascistische systeem, als een democratisch systeem. Het concrete systeem kan later worden gevormd. We moeten er niet op staan dit meteen te bereiken. Mensen zeggen dat ontwikkeling leidt tot succes. Alleen door een systeem te ontwikkelen in een vorm die geschikt is voor zijn eigen essentie, kan er succes zijn en kan dit succes permanent worden. We hopen dat de zaken zich op deze basis zullen ontwikkelen. Op basis hiervan willen we iedereen succes wensen.

Wat vindt u van de nieuwe regering van Turkije? Welk beleid zal het voeren?

De andere zijde heeft zijn eigen systeem opgezet als een machine. Het had zich duidelijk van tevoren voorbereid. Het heeft zijn eigen systeem opgezet en begint nu zijn aanvallen. Het fascisme zal aanvallen. Het zal toenemen in snelheid. Ongetwijfeld zal het eerst en vooral de PKK aanvallen. Het zal de guerrilla’s aanvallen en het Koerdische volk, hun jeugd en vrouwen aanvallen. De Koerden zijn het doelwit. Maar niet alleen hen. Samen met hen zal het alle krachten in Turkije aanvallen die vechten voor vrijheid en democratie. Zij zijn ook doelwitten. Daarom moeten we zien dat het fascisme intensere aanvallen zal uitvoeren. Het zal invasieaanvallen uitvoeren tegen andere delen van Koerdistan. Het zal aanvallen van onderdrukking, vervolging, arrestaties, het verpletteren van democratische krachten uitvoeren en tegen de Koerden. Het zal meer aanvallen op vrouwen en jongeren uitvoeren. Het zal deze aanvallen militair uitvoeren. En het zal deze aanvallen uitvoeren met de politie, economisch, politiek en het belangrijkste ideologisch. Het zal kunst, propaganda en onderwijs hiervoor gebruiken. Onder de AKP-MHP-alliantie bestaat de Kemalistische Turkse Republiek niet meer. Het is vervangen en er is een nieuwe staat opgericht. Vandaag de dag is er een AKP-MHP-staat. En nu wordt er een contra-kracht toegevoegd aan deze alliantie in Koerdistan. Ze voeren de grootste ideologische aanval uit. Ze hebben veel nepartiesten en propagandisten gecreëerd. Ze hebben honderden en duizenden televisiekanalen. Ze plegen dus sociocide. Via de media doen ze er alles aan om mensen hun mentaliteit te veranderen, te breken en te hersenspoelen en die racistische, fascistische en Turanistische mentaliteit in ieders geest te implanteren, deze MHP-ideologie. Zo zijn hun supporters gecreëerd.

Dit is hoe het fascisme zich verspreidt. Ze zullen al deze aanvallen uitvoeren. Zo gaan ze dit doen. Ze zullen proberen het fascistische systeem te institutionaliseren. Met deze aanvallen zullen ze hun tegenstanders volledig proberen te vernietigen. Ze zullen elk middel gebruiken voor hun aanvallen. In de diplomatie bijvoorbeeld, gebruiken ze water als wapen. Nu gebruiken ze het water van Koerdistan om te onderhandelen met Syrië en Irak over de Koerdische genocide. En ze zullen dit nog meer doen in Irak.

Erdoğan gebruikt de toetreding van Zweden tot de NAVO als een breekijzer. Hij wil de toetreding van Zweden tot de NAVO gebruiken om de NAVO en Europa naar zijn eigen lijn te trekken. De AKP wil van de EU een regime maken dat het fascisme en de bendes van de MHP accepteert. Dit is heel duidelijk en niemand mag hierin fout zijn. Sommige mensen zeggen dat Erdoğan deze regering heeft gevormd om zijn relaties met Europa en het Westen te verbeteren. Als we naar de huidige regering kijken, is het echt een regering die de relaties met het Westen verbetert. Zo moeten we het zien. Maar terwijl de relaties met het Westen worden verbeterd, onderdruk niet de Koerden, vrouwen, jongeren, linksen, socialisten en democraten! Voor zover de regering hen neerslaat, zal ze in staat zijn om een alliantie met het Westen aan te gaan en haar relaties te verbeteren. De nieuwe ministers zijn al bekend. Het hoofd van de Nationale Inlichtingenorganisatie is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En de Chef van de Generale Staf is de nieuwe minister van Defensie. Alles wat nodig is om zelfkritische vernieuwing te waarborgen en om een anti-fascistische democratische weerstand te bieden, zal worden gedaan. Niets anders is mogelijk. Dit is een strijd. Er zal meer verzet en strijd zijn. Dit is wat nodig is. We zullen weerstand bieden. Ze zullen aanvallen om ons als beweging en als volk te vernietigen. Als onderdeel van dit verzet zullen we ook onze ideologische strijd vergroten.

Om de verspreiding van het fascisme door de AKP en de versterking van Hezbollah onder de Koerden te verslaan, zullen we de mentaliteit, kunst, literatuur en propaganda strijd vergroten. We zullen de oorlog ontwikkelen met nieuwe methoden en nieuwe doelen. We zullen de politieke strijd op elk gebied ontwikkelen. Er is geen andere optie. We zullen dit samen met onze vrienden en bondgenoten doen. Natuurlijk zullen we het doen als onderdeel van een alliantie. We zullen dit in de vorm van een revolutionaire strijd doen. Het veld van de democratische politiek zal ook deelnemen. Het zal niet zoals voorheen zijn. We bespreken momenteel ook veel verschillende dingen. Met name het veld van de democratische politiek moet de gegeven situatie beter evalueren. Ze kunnen te maken krijgen met nieuwe situaties. Ze moeten erop voorbereid zijn. Nu hebben we eerst besproken hoe het verzet resultaten zal opleveren. De verkiezingen kwamen voort uit de strijd en versterkten deze in het proces. Ja, er is een verspreiding van het fascisme, maar meer dan de helft van de samenleving in Turkije is hiertegen. Alle Koerden zijn hiertegen. Bijna iedereen is tegen behalve een handvol contras. Behalve de verraders van de KDP en Hezbollah sympathisanten. Het is duidelijk geworden dat er ook in Turkije grote oppositie is. Dit moeten we erkennen. Ja, de verkiezing heeft geleid tot een nieuwe regering. Ze vormen snel een nieuwe regering. Met de middelen die tot haar beschikking staan, zal deze regering mobiliseren en aanvallen. Maar als we er zo naar kijken, lijkt het alsof de AKP en MHP sterker worden. Maar dit is niet echt het geval. Niemand zou dit moeten geloven. Ze zijn vandaag de dag zwakker. De verkiezing heeft bepaalde dingen aan het licht gebracht, maar heeft ook laten zien dat er een grote massa tegen het fascisme is. Het heeft ook aangetoond dat er een grote massabasis is voor het verzet tegen het fascisme. Dit is heel belangrijk.

De AKP-MHP of de volksalliantie-regering zal zeker haar aanvallen willen voortzetten. Maar ze hebben veel zwaktes. Er is inderdaad een aanzienlijk sociaal segment waar revolutionair democratische krachten zich kunnen organiseren en leiden om te weerstaan. Aan de andere kant kan deze regering niet uit de bestaande crisis komen. Ze hebben zoveel onderling verdeeld en de Volksalliantie verbreed. De dieven, zakkenrollers, profiteurs, plunderaars en rovers onder hen zijn vermenigvuldigd. Naarmate ze de uitbuiting en beroving vergroten, zal de samenleving dit natuurlijk niet kunnen verdragen. De crisis zal toenemen. Ze zullen oorlog opleggen om het te stoppen. Maar oorlog zal de crisis nog meer verdiepen. Daarom zullen ze niet in staat zijn om zich te ontdoen van de economische en militaire crisis. Oorlog verdiept de economische crisis. Deze regering kan dit niet overwinnen. Daarom zullen haar interne tegenstellingen diep en intens blijven. Er is een situatie bovenop een eenvoudige crisis, een situatie van chaos. In de komende fase kan er een chaosniveau-turbulentie ontstaan.

Aan de andere kant praten ze over diplomatieke activiteiten. Maar ze willen mogelijk grote druk uitoefenen op Syrië en Irak. Nu heeft de Arabische Liga zich gemengd. Irak en Syrië kunnen daarom tegen Turkije opstaan. Ze zullen een alliantie vormen omwille van sommige belangen, maar deze regering kan de relaties met het Westen niet verbeteren en haar tegenstellingen oplossen, zoals de liberale kringen en AKP-aanhangers beweren. De tegenstellingen zullen in verschillende vormen doorgaan. Ze zullen ook doorgaan met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Kortom, tegenstellingen zullen op regionale en mondiale schaal voortduren. Maar het belangrijkste is de situatie van interne tegenstellingen, de situatie van crisis, de situatie van chaos. Vanwege dit alles zal de nieuwe regering haar fascistische onderdrukking, terreur, massamoorden verhogen en de oorlog intensiveren.

Wat voor gevaren zal dit beleid van de nieuwe regering van Turkije met zich meebrengen?

We hebben dit eerder gezegd, maar ik moet dit nogmaals benadrukken: voordat de verkiezingen plaatsvonden, zeiden we dat als de AKP en MHP opnieuw aan de macht zouden komen, dit Turkije in een burgeroorlog zou leiden. Nu is er een ernstig risico op een burgeroorlog. De CHP probeert deze situatie te verzachten, maar de crisis en chaotische situatie zullen hier niet door worden beïnvloed. De massa’s zullen actiever worden. Om dit te verminderen, zal de nieuwe regering de oorlog in Koerdistan en buiten Turkije intensiveren, maar deze keer zal de oorlog Turkije bereiken. Met zijn huidige beleid heeft Tayyip Erdoğan Turkije al aan de MHP overgelaten en Koerdistan aan Hezbollah. Dit zal Turkije naar een burgeroorlog leiden. Om zichzelf aan de macht te houden, zal hij Turkije in een veel complexere en gevaarlijkere situatie leiden, met interne en externe conflicten met verschillende machten. Dit gevaar bestaat. Iedereen moet dit erkennen. Dus wanneer mensen zich verzetten tegen de AKP-MHP, moeten ze dat op deze basis doen.

We moeten ons als revolutionairen, democraten, vrouwen, jongeren, werknemers en arbeiders en als de kracht die de strijd zal leiden, opstellen. Iedereen moet zeker deelnemen aan het antifascistische, democratische verzet. Met name de jeugd moet haar zelfverdedigingsweerstandsoorlog organiseren in elk veld tegen deze fascistische aanvallen. De jeugd moet de activisten en militanten van het antifascistische verzet en de oorlog zijn. Jongeren moeten zich zo ontwikkelen. Iedereen moet zo zijn. De strijd zal radicaler worden. We moeten ons dienovereenkomstig voorbereiden. Laat niemand fouten maken. Laat niemand iets anders verwachten van de AKP-MHP of de huidige alliantie. Degenen die dat doen, zullen het mis hebben. Iedereen moet de ontwikkelingen correct begrijpen, zich goed voorbereiden en zich organiseren. Laten we verzet bieden. We zullen zeker winnen. Als de AKP was verslagen bij de verkiezingen, zou er een nieuw en lang politiek proces zijn begonnen. Nu, met de nieuwe AKP-regering, zijn de kansen groter dat er een meer radicale antifascistische, democratische revolutie zal ontstaan en slagen. Het belangrijke is om hiervoor te pleiten. We zullen ons inspannen om dit te realiseren. En we nodigen al onze vrienden uit om zich samen met ons te verenigen en te strijden.