KCDK-E mobiliseert voor de veiligheid en gezondheid van Öcalan

Al 20 maanden is er geen teken van leven van de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan, die totaal geïsoleerd is op het gevangeniseiland Imrali. Zelfs een bezoek van het Europees Comité ter voorkoming van foltering (CPT) bracht geen zekerheid over de toestand en situatie van Öcalan. Zoals gerapporteerd door het Asrin Advocatenkantoor, heeft de CPT geen ontmoeting gehad met Öcalan op Imrali. De grootste Koerdische overkoepelende organisatie van Europa, KCDK-E, roept daarom op tot mobilisatie en actie op 3 december.

“Er was geen ontmoeting van de CPT met Öcalan”

De KCDK-E-verklaring zei: “De bezorgdheid van het Koerdische volk over de gezondheid en veiligheid van Rêber Apo [Abdullah Öcalan] is geëscaleerd naar het hoogste niveau met de verklaring van het Asrin Advocatenkantoor op 29 november. Het advocatenkantoor had verklaard dat Öcalan niet deelnam aan een gesprek tijdens het bezoek van de CPT aan Imrali in september 2022.

Gedurende 20 maanden is de toestand van Rêber Apo, Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar en Veysi Aktaş, die volledig zijn afgesloten van de buitenwereld en gevangen zitten in een absoluut isolement, onbekend.

Alle verzoeken van zijn advocaten aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties en haar commissies tegen foltering bleven onbeantwoord.

“Geen informatie over de situatie van Öcalan”

De CPT heeft tijdens haar bezoek aan Turkije van 20 tot 29 september 2022 geen rapport gepubliceerd over de Imrali-gevangenis en heeft evenmin informatie verstrekt over de situatie van Rêber Apo. In een face-to-face ontmoeting met de CPT op 13 oktober 2022 heeft het geen informatie verstrekt over de situatie van Rêber Apo aan de advocaten van het Asrin Advocatenkantoor. In de verklaring van het advocatenkantoor stond dat het feit dat Abdullah Öcalan geen vergadering bijwoonde toen de CPT het eiland Imrali in september 2022 bezocht, haar zorgen alleen maar groter maakte.

We hebben uit betrouwbare bronnen vernomen dat de CPT ook geen informatie heeft over de gezondheid en veiligheid van de Koerdische vertegenwoordiger Abdullah Öcalan.

Het Koerdische volk en hun vrienden maken zich grote zorgen over de gezondheid en veiligheid van Rêber Apo. We weten dat de Turkse staat, die resultaten wil boeken met zijn anti-Koerdische beleid, Rêber Apo een totaal isolement heeft opgelegd. Door zijn werk niet te doen, handelt de CPT niet alleen niet in overeenstemming met het internationaal recht, maar maakt het met deze bevooroordeelde houding ook de weg vrij voor een massamoord op het Koerdische volk door de Turkse staat.

Als Koerdisch volk kunnen we onze zorgen over de gezondheid en veiligheid van de Koerdische vertegenwoordiger Abdullah Öcalan alleen wegnemen als zijn advocaten hem persoonlijk ontmoeten.

Onze eisen zijn de volgende: De Koerdische vertegenwoordiger moet onmiddellijk zijn advocaten kunnen ontmoeten. Internationale organisaties, met name het CPT en de Raad van Europa, moeten dringend ingrijpen en ervoor zorgen dat er bezoeken kunnen plaatsvinden.

“Doe mee met de acties op 3 december”

Als KCDK-E roepen we het Koerdische volk en hun vrienden op om met ononderbroken acties op te komen voor de veiligheid en gezondheid van Rêber Apo totdat deze eisen worden geaccepteerd. Daarom roepen we onze mensen en onze vrienden op om actief deel te nemen aan de acties die op 3 december zullen plaatsvinden in alle Europese landen, evenals in Canada en Australië.”