KCK roept op tot actie tegen Turks bloedbad onder burgers in Irak

De Uitvoerende Raad van de KCK (Unie van Koerdische Gemeenschappen) heeft een verklaring vrijgegeven waarin het Koerdische volk en hun internationale vrienden worden opgeroepen om overal te reageren en te protesteren tegen het stilzwijgen van staten en internationale instellingen ten aanzien van de aanvallen en slachtpartijen van de Turkse staat en te laten zien dat dit onaanvaardbaar is.

In de verklaring die zondag werd vrijgegeven staat onder andere het volgende:

Met het heroveren van de macht door de AKP-MHP zijn de aanvallen van de genocidale kolonialistische Turkse staat tegen het Koerdische volk en de krachten van de Koerdische Vrijheidsbeweging toegenomen. In de afgelopen weken stierven veel van onze mensen de martelaarsdood,  zowel in Rojava [West-Koerdistan] als in Zuid-Koerdistan. Wij veroordelen deze aanvallen en slachtingen door de genocidale kolonialistische Turkse staat ten zeerste. We willen onze deelneming betuigen aan de families van de martelaren die hun leven hebben verloren in deze aanvallen en onze deelneming aan de bevolking van Koerdistan.

Sommige patriotten en democratische organisaties reageren op deze aanvallen en bloedbaden uitgevoerd door de Turkse staat. Maar de staten en internationale organisaties, vooral degenen die verantwoordelijk zijn, zwijgen. Deze houding van de staten en hun verantwoordelijke instellingen is onaanvaardbaar. De genocidale kolonialistische Turkse staat heeft overal aanvallen en bloedbaden uitgevoerd zonder grenzen te kennen, zonder de wet te respecteren en met het motief van vijandschap tegen de Koerden. Alleen in de afgelopen week zijn er opnieuw mensen afgeslacht in Zuid-Koerdistan door middel van drone-aanvallen. Noch de regering van Zuid-Koerdistan, noch de Iraakse staat heeft hiertegen echter enige reactie getoond. Beiden moeten op deze aanvallen reageren en ze in de toekomst voorkomen. Het gebrek aan enige reactie op de omstandigheden betekent een partner zijn van de aanvallen en slachtpartijen van de Turkse staat. Dit geldt vooral voor de regering en de politiek van Koerdistan. Hoe kunnen zij die niet reageren op het afslachten en vermoorden van Koerden beweren dat ze Koerden zijn en het Koerdische volk vertegenwoordigen? Dit is een onaanvaardbare houding. Koerdische organisaties en partijen en de regering van Zuid-Koerdistan zijn verantwoordelijk voor deze situatie. Ze moeten actie ondernemen en een standpunt innemen.

Zoals eerder aangegeven, tonen buitenlandse staten en internationale organisaties geen enkele reactie tegen deze aanvallen van de Turkse bezettingsstaat. Terwijl de genocidale kolonialistische Turkse staat overal aanvalt, vooral in Rojava en Zuid-Koerdistan, en elke dag Koerden afslacht, gaan deze staten meedogenloos allerlei politieke en economische belangenrelaties aan met de Turkse staat. Het is niet mogelijk om het Koerdische volk aan zo’n behandeling te onderwerpen en te hopen dat ze het in stilte zullen aanvaarden. We doen nogmaals een beroep op de staten en internationale organisaties om deze houding, die het bestaan en de waarden van het Koerdische volk ontkent, op te geven. Wees niet langer een partner in de aanvallen en slachtpartijen van de Turkse staat. Kom hiertegen in opstand.

Sommigen hebben de neiging om te suggereren dat de aanvallen van de genocidale kolonialistische Turkse staat aanvallen tegen de PKK zijn. Dit is een opzettelijke poging om de feiten te verdraaien. De recente aanvallen in Zuid-Koerdistan hebben eens te meer aangetoond dat de Turkse staat het gemunt heeft op alle Koerden en dat het zijn doel is om hun bestaan uit te roeien. Patriotten, democratische instellingen, intellectuelen en kunstenaars moeten hiertegen krachtig stelling nemen en politieke druk uitoefenen op de verantwoordelijken en hen ter verantwoording roepen. Het Koerdische volk en hun internationale vrienden moeten ook overal reageren en protesteren tegen het stilzwijgen van staten en internationale instellingen tegenover de aanvallen en slachtpartijen van de Turkse staat en laten zien dat dit onaanvaardbaar is.”