Koerdische moeders roepen op tot een einde van Turkse aanvallen tijdens staakt-het-vuren van Koerdische zijde

  • Noord-Koerdistan

Ondanks een passiviteit aangekondigd door de Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) in navolking van de aarbevingen zet Turkije zijn aanvallen voort op de door de guerrilla bezette Medya-verdedigingszones in het zuiden van Koerdistan (Noord-Irak). Het besluit van de KCK is genomen na de verwoestende aardbeving in het Turks-Syrische grensgebied op 6 februari. De Koerdische guerrillastrijders, waaronder de HPG en de YJA Star (Vrije Vrouwenbeweging), voeren de oproep uit om alle vijandelijkheden te staken en bevinden zich in een defensieve positie.

In een verklaring van 9 februari riep de KCK, een overkoepelende organisatie van de Koerdische vrijheidsbeweging waarvan ook de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) lid is, op tot stopzetting van militaire acties in Turkije, in metropolen en steden. “Het is noodzakelijk om te voorkomen dat de mensen nog meer leed ervaren in deze ramspoed”, zei Cemil Bayık, covoorzitter van de Uitvoerende Raad van de KCK.

Het Centrale Hoofdkwartier van de Volksverdedigingskrachten (HSM) sprak zijn steun uit voor de oproep van de KCK en zei op 11 februari dat de guerrilla’s bereid waren hun steentje bij te dragen om het lijden van mensen te verlichten.

Op 27 maart kondigde Besê Hozat, covoorzitter van de Uitvoerende Raad van de KCK, aan dat het eenzijdige staakt-het-vuren van kracht zal blijven tot na de verkiezingen die op 14 mei in Turkije worden gehouden.

In een bericht aan zijn commandanten en strijders op 23 maart verklaarde het Centrale Hoofdkwartier van de Volksverdedigingskrachten (HSM) dat de AKP-MHP-regering haar aanvallen mogelijk zou escaleren voor de aanstaande verkiezingen op 14 mei. “Zoals iedereen weet, heeft onze beweging verklaard de wapens neer te leggen na de aardbevingen in Koerdistan, Turkije en Syrië. Ook ons Centrale Hoofdkwartier bevestigde deze beslissing. Het fascistische AKP-MHP-regime sluit echter de ogen voor deze buitengewone situatie en zet zijn aanvallen op onze troepen voort. Deze fascistische staat respecteert geen enkel geweten. Het wil zijn macht behouden en het regime in leven houden ondanks de dood van ons volk. We hebben verklaard geen acties uit te voeren, echter wordt dit verstoord door de vijand. Onze mensen en het publiek zijn al op de hoogte van de situatie en zien hoe humaan, populair en sociaal onze houding is, en hoe gewetenloos de bezettende Turkse staat is.”

HSM wees erop dat “de houding van onze beweging juist is, maar de vijand luistert er niet naar. Integendeel, het voert zijn aanvallen op en consolideert de chauvinistische, racistische golf in de samenleving van Turkije. Het wil voor de verkiezingen een oorlog beginnen. Hiervoor zal het aanvallen uitvoeren. Wij allemaal, alle vrienden, moeten op zo’n situatie voorbereid zijn. Niemand mag de voorzichtigheid in de steek laten. Integendeel, iedereen moet kracht ontwikkelen. In deze kritieke en delicate periode moeten zowel de strijdkrachten als de politieke en sociale krachten zeer voorzichtig zijn en voorbereid zijn op alle mogelijke ontwikkelingen. Er is vandaag meer aandacht en voorzichtigheid nodig dan ooit tevoren.”

‘Besluit van KCK wordt over het hoofd gezien’

In een gesprek met het Mezopotamya Agency (MA) reageerden moeders in het Cizre-district van de provincie Sirnak op de aanhoudende aanvallen van Turkije en riepen ze op tot stopzetting van de aanvallen aan Turkse zijde.

Een van de moeders, Nafiye Küçük (57), zei dat de passiviteit van de KCK erg belangrijk was. “De PKK voert geen enkele aanval uit, maar Turkije valt dagelijks aan. Het besluit van de PKK om niets te doen is belangrijk vanwege de aardbeving. We willen dat niemand sterft en we pleiten voor een oplossing. Internationale mogendheden negeren ook het besluit van de KCK en de aanvallen van Turkije over het hoofd zien. Turkije moet zijn aanvallen stoppen.”

‘Turkije moet zijn aanvallen ook stoppen’

Zeynep Yılmaz (58) zei: “Als Turkije voor vrede is, moet het reageren op de passiviteit van de KCK. We willen niet dat er nog iemand sterft. Turkije moet ook zijn aanvallen staken en een staakt-het-vuren afkondigen. Talloze mensen stierven door de aardbevingen, maar Turkije stopte zijn aanvallen nog steeds niet.”

‘Erdoğan moet zijn aanvallen staken’

Fatma Akça (68) zei: “Erdoğan moet een geweten hebben. We willen dat die kinderen naar hun huizen terugkeren. Erdoğan doet waar hij zin in heeft. Hij moet stoppen.”

Zeynep Ergen (69) riep beide partijen op om de oorlog te stoppen en zei: “Wij, Koerden, willen niets anders dan vrede. Er is geen gerechtigheid, geen wet in het land. Turkije zou ook zijn aanvallen moeten staken, aangezien de PKK dat al heeft gedaan.”