Lezing 8 van Rojava serie over Ecologie en Jineoloji nu online

Lezing 8 van de Rojava serie over Ecologie en Jineoloji gepromoot door Global University for Sustainability, het Civil Diplomacy Center in Noordoost Syrië, Synergia Co-operative Institute is nu online.

De docent is Zehriban Hussein, lid van de Jineoloji Academie in Noord- en Oost-Syrië, spreker Eleanora Gea Piccardi is promovenda bij Centro de Estudos Sociais, Portugal.

Zehriban Hussein begint haar lezing door te stellen dat de natuur geen levenloze zaak is, het is levend. Onze behandeling van de natuur als louter materie gebeurt in naam van industrialisatie en heeft catastrofale gevolgen gehad. Jineoloji is de wetenschap van vrouwen en ecologie – een sociale wetenschap. Vrouwen zijn degenen die leven in de wereld brengen. Dit is een wetenschap die probeert het leven, de natuur en vrouwen te begrijpen en de manieren waarop ze elkaar kruisen en coëxisteren. Het woord voor vrouw en leven komen voort uit dezelfde wortel – jin. Dus, Jineoloji gaat ook over het vinden van oplossingen voor de kwesties en problemen waarmee het leven en vrouwen worden geconfronteerd in de context van patriarchaat en de materialisatie en onderwerping van natuur en vrouwen.

Dit is de realiteit die moet worden erkend en aangepakt, omdat er een integrale verbinding en gelijkenis is tussen de aard en rol van vrouwen en de aard van de wereld om ons heen. Abdulah Ocalan leerde dat door vrouwen te bevrijden, we ook de natuur kunnen bevrijden. Jineoloji zoekt een alternatief voor dit patroon dat ook de realiteit om ons heen weerspiegelt. Het doel van wetenschap is om te voorzien in de behoeften van de samenleving. Echter, wetenschap heeft in plaats daarvan gediend om de natuur te vernietigen en de menselijke samenleving te ondermijnen. De bevrijding van vrouwen is een reactie tegen seksisme. Door de aard van vrouwen te begrijpen, kunnen we ook de vaste rollen veranderen die seksisme in stand houden. Dus Jineoloji gaat ook over het bevrijden van de samenleving van seksisme. Het paradigma van democratisch confederalisme baseert zich op democratie, ecologie en de vrijheid van vrouwen. Dit zijn de drie pijlers van de democratische natie.

Democratisch confederalisme probeert methoden te ontwikkelen die deze principes van jineoloji kunnen realiseren. Onderwijs staat centraal in dit project en de focus ligt op mensen leren hoe ze moeten denken, evenals de behandeling van politiek als een proces voor hoe we ons leven en dat van de samenleving organiseren. Ethiek en morele waarden zijn essentieel voor deze benadering van politiek. De economie is ook essentieel voor dit transformerende project. Wat voor soort economie integreert deze principes? Democratisch confederalisme streeft naar de creatie van een sociale economie – niet de replicatie van een kapitalistische industriële economie en de vernietiging van het milieu.

Op deze manier is ecologie nauw verbonden met deze vragen. Ecologie moet nu radicale stappen ondernemen om de natuur te beschermen, en dit is buitengewoon moeilijk te doen in een kapitalistische wereld. Maar om oplossingen te vinden, moeten we eerst begrijpen hoe de vernietiging en exploitatie van de natuur begon. Als de samenleving wil overleven, moeten we ons respect voor de natuur herstellen. Ecologie en ideologie moeten op één lijn liggen.

Ons leven hangt ervan af. Eleanora Gea Piccardi begint haar opmerkingen door de moord op Nagihan Akarsel en andere Koerdische vrouwen die hebben gepleit voor vrouwenrechten te herdenken. Dit geweld weerspiegelt een voortdurende en systematische aanval op niet alleen vrouwen, maar ook op het milieu en de poging om alternatieven voor het kapitalisme te vinden. Jineoloji is een belangrijke reactie op de kapitalistische en patriarchale aanval van de staat op het leven. Jineoloji richt onze aandacht op Mesopotamië en de vroege opkomst van de staat en hiërarchische systemen in deze regio. In oude matriarchale samenlevingen, die ook in de regio bestonden, was de logica van de menselijke samenleving niet gebaseerd op de dualistische vormen die later zouden opkomen met hiërarchische systemen.

De opkomst van hiërarchie was de omkering van traditionele levensbevestigende waarden naar die van macht, exploitatie en rijkdomsaccumulatie. Maar jineoloji is niet lineair – noch is de geschiedenis dat. Het is een spiraalvormig proces, en we keren terug naar een erkenning van vormen die aanwezig waren in matriarchale neolithische tijden. Jineoloji en de kennis die het terugvordert, richt onze aandacht op dit proces en de omkering van hiërarchische en anti-ecologische machtssystemen die de wereld vernietigen.