Nieuw verbod van drie maanden op bezoeken opgelegd aan Abdullah Öcalan en andere gevangenen in Imrali

  • Turkije

Advocaten hebben een nieuwe aanvraag ingediend om hun cliënten, Abdullah Öcalan, die sinds 1998 in eenzame opsluiting zitten, en de andere gevangenen in İmralı, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım en Veysi Aktaş te zien, nadat het vorige bezoekverbod was geëindigd.

Op 3 februari 2022 kregen gevangenen in İmralı opnieuw een verbod op familiebezoek van 3 maanden als disciplinaire straf.

Na het einde van deze straf wendden de advocaten zich tot de verantwoordelijke gevangenisrechtbank in Bursa en vroegen om een familiebezoek.

In de aanvraag die op 7 juni werd ingediend, eisten advocaten “zo snel mogelijk een persoonlijk bezoek met hun cliënten te brengen om te onderzoeken of er een nieuw verbod op familiebezoek is dat eerder door de Tuchtraad voor de familie en advocaten verborgen werd gehouden en om de redenen voor deze sancties, indien van toepassing, aan over te dragen aan de partijen.”

In een reactie op het verzoek op 8 juni wees de rechter het verzoek af met de mededeling dat “disciplinaire straffen nog steeds lopen”.

De advocaten gingen vervolgens op 15 juni in beroep.

Deze aanvraag is op 23 juni beantwoord. De rechtbank verwierp het bezwaar en verklaarde dat het voorzitterschap van de tuchtraad van Imrali op 31 mei een nieuwe disciplinaire sanctie van drie maanden oplegde aan Abdullah Öcalan en andere gevangenen.

De advocaten van het Asrın Advocatenkantoor zeiden dat het “onwettig” is om hen niet op de hoogte te stellen van deze disciplinaire sancties die zijn opgelegd door de Tuchtraad.

De advocaten, die al 15 maanden niets van hun cliënten kunnen horen, stellen dat er wordt geprobeerd bezoeken aan Imrali te voorkomen door dergelijke sancties te blijven opleggen.

Advocaten benadrukten dat ze hun juridische aanvragen zullen blijven indienen.