Ramazan Demir: Raad van Europa knijpt een oogje dicht voor Turkije

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft uitspraak gedaan in de rechtszaak die is aangespannen door voormalig HDP-co-leider Figen Yüksekdağ en 13 andere HDP-parlementsleden. Het EHRM oordeelde dat de arrestatie van Yüksekdağ en haar collega’s op 4 november 2016 in strijd was met fundamentele rechten zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht om actief te zijn en te stemmen. Net als in het arrest van Selahattin Demirtaş oordeelde het EHRM dat haar arrestatie politiek gemotiveerd was en in strijd was met artikel 18 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De rechtbank veroordeelde Turkije tot het betalen van 184.600 euro schadevergoeding.

De volgende HDP-parlementsleden hadden Turkije aangeklaagd: Figen Yüksekdağ, Idris Baluken, Besime Konca, Abdullah Zeydan, Nihat Akdoğan, Selma Irmak, Ferhat Encü, Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan, Çağlar Demirel, Burcula Birgenelik, HDP na zijn arrestatie.

Een van de advocaten van het Europees Parlement, Ramazan Demir, gaf in een gesprek met ANF Nieuwsagentschap commentaar op de uitspraak van het EHRM.

Advocaat Ramazan Demir

“Volgens artikel 90 van de Turkse grondwet heeft Turkije al in 1988/89 vastgesteld dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het land bindend zijn. Dat staat buiten kijf. Turkije voert tenslotte ook dagelijks andere vonnissen uit die tegen het land zijn uitgesproken”, zei Demir.

Het vonnis kan ook worden overgedragen aan andere HDP-parlementsleden

De advocaat legt uit dat de politieke motivatie voor de arrestatie, bevestigd in punt 18 van de EHRM-beslissing, erg belangrijk is: “De uitspraak is een beslissing die zowel de operatie van 4 november 2016 blootlegt als teniet doet. Het EHRM heeft zijn principes al duidelijk gemaakt in de uitspraak over de rechtszaak van Selahattin Demirtaş. Hij heeft nu zijn mening over deze kwestie aan andere parlementsleden overgebracht.”

De uitspraak is bindend, maar wordt niet uitgevoerd

Demir herinnert eraan dat Turkije om politieke redenen drie arresten van het EHRM op dit gebied niet ten uitvoer heeft gelegd: “Er zijn drie arresten die Turkije tot op heden niet heeft uitgevoerd. Een daarvan is het besluit Xenides Aretis, dat betrekking heeft op de Grieks-Cyprioten. De andere beslissingen hebben betrekking op de vorderingen van Selahattin Demirtaş en Osman Kavala. Alle drie zijn politieke zaken. Turkije gebruikt de vrijheid die het geniet in de Raad van Europa om de vrijlating van deze mensen te voorkomen. Om precies te zijn, het maakt in zekere zin gebruik van de traagheid van de mechanismen van de Raad. Uiteindelijk zal zij deze uitspraken echter moeten uitvoeren.

Het huidige vonnis en de vonnissen voor Demirtaş en Kavala hebben het volgende gemeenschappelijk kenmerk: Turkije heeft als staat de plicht om de situatie te herstellen die bestond voordat de schending van rechten door de rechtbank werd vastgesteld. Volgens artikel 46 van het EVRM is Turkije hiertoe verplicht. Er is geen discussie over de vraag of het vonnis bindend is of niet. Het echte debat draait om de vraag of de arresten al dan niet worden uitgevoerd. Turkije beweert dat het de uitspraken van de rechtbank in zowel de Demirtaş- als de Kavala-zaken al heeft uitgevoerd, nadat het de arrestatiebevelen op de eerste aanklachten al had ingetrokken. Het EHRM zegt echter, net als in het vonnis van Demirtaş, nee, ze hebben hem voor de tweede keer gearresteerd met hetzelfde bewijsmateriaal.”

Ook de Raad van Europa knijpt een oogje dicht

Turkije komt steeds met dezelfde argumenten en de Raad van Europa doet daar niets aan, legt Demir uit: “De regering draait hier rondjes. Ze zegt steeds weer hetzelfde. Dit kan ertoe leiden dat Turkije zijn status en rechten in de Raad van Europa verliest of dat zijn lidmaatschap wordt opgeschort. Turkije is lid van de Raad van Europa. Het EHRM is een orgaan van de Raad. Turkije houdt zich niet aan de uitspraken van het EHRM en zegt dat openlijk. Dan heeft het geen plaats in de Raad van Europa. Helaas is de Raad van Europa zelf erg zwak op dit punt. Het kan niet echt hard op tafel slaan, want het is tenslotte maar een politieke structuur.”

Het vonnis is hier in te zien: https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-220958

EHRM oordeelt dat arrestatie van 13 HDP-afgevaardigden ‘politiek gemotiveerd’ was