Verbodsprocedure gaat door zonder HDP-hoorzitting

  • Turkije

Zoals reeds aangekondigd, nam de Democratische Volkspartij (HDP) vandaag niet deel aan de hoorzitting voor het Turkse Grondwettelijk Hof. De datum was door de rechtbank bepaald voor de mondelinge verdediging in de verbodsprocedure tegen de HDP.

In de gerechtelijke procedure, die begon na de aanvaarding van de aanklacht opgesteld door de procureur-generaal van het Hof van Cassatie om de partij op 21 juni 2021 te sluiten, was aanvankelijk besloten dat de HDP-leiders op 14 maart 2023 mondeling hun verdediging zouden houden. Op verzoek van de partij kreeg ze uitstel van de deadline en werd de datum verschoven naar 11 april. Het verzoek om de procedure op te schorten tot na de verkiezingen van 14 mei werd echter afgewezen.

De HDP diende vervolgens op 6 april een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof, waarin het haar besluit toelichtte om vandaag niet mondeling te pleiten. De rechtbank heeft de beslissing besproken en vastgelegd. De rapporteur van het grondwettelijk hof zal nu een verklaring opstellen over de aantijgingen tegen de HDP.

Procedure tegen de HDP

Het Hof van Cassatie opende op 2 maart 2021 een onderzoek tegen de HDP en de procureur-generaal van het Hof van Cassatie, Bekir Şahin, diende op 17 maart 2021 een verzoek in bij het Grondwettelijk Hof om de HDP te sluiten en honderden van haar leden te verbannen uit politieke activiteiten.

Voor een partijverbod is een tweederde meerderheid vereist, tien van de 15 leden van het grondwettelijk hof moeten ervoor stemmen. Hetzelfde geldt voor andere sancties zoals het geheel of gedeeltelijk intrekken van overheidssubsidies. Politici aan wie een werkingsverbod is opgelegd, mogen gedurende vijf jaar geen andere politieke partij oprichten, leiden of er toezicht op houden.

Politiek gemotiveerd juridisch labyrint

De HDP, de op twee na grootste partij in het Turkse parlement, wordt verhinderd deel te nemen aan de verkiezingen door het politiek gemotiveerde verbodsproces van het Erdogan-regime. Om dit politiek gemotiveerde juridische doolhof en het risico van sluiting te vermijden, besloot de HDP om de Groen Linkse Partij (YSP) te steunen bij de verkiezingen van 14 mei.

Op 13 maart riep de Europese vertegenwoordiging van de HDP op tot een internationale solidariteitsverklaring tegen het verbodsproces, waaraan tientallen partijen en honderden parlementariërs uit meer dan 22 landen deelnamen.

HDP weigert mondeling verweer te voeren voor het Turkse Grondwettelijk Hof