Vrouweneenheden van Shengal groeten het 30-jarig bestaan van de Zapatista Opstand

  • Zuid-Koerdistan

In Chiapas, Mexico werd een algemene conferentie georganiseerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Zapatistische Opstand. Chiapas is een van de armste regio’s van Mexico. 30 jaar geleden kwam de bevolking van Chiapas in opstand tegen de staat. Ze vormden hun eigen strijdkrachten en vrouwen namen deel aan het militaire veld. Het volk kwam in opstand tegen de invloed van het kapitalisme op de regio en tegen de bezetting van het land van het volk door de Mexicaanse regering.

De conferentie begon op 1 januari en duurde een week. De conferentie werd georganiseerd door de Zapatistische gemeenschapsorganisatie en haar militaire instelling, het Zapatistisch Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN), en er namen deelnemers uit 20 landen aan deel. Tijdens de conferentie werd de opstand herdacht en de noodzaak om een vrij systeem te creëren werd benadrukt.

De Vrouweneenheden van Shengal (YJŞ) gaven een verklaring uit waarin ze de conferentie begroetten en verklaarden dat ze de Zapatista conferentie als waardevol en belangrijk beschouwden. “We eren en vieren de volkeren die strijden voor het bestaan en de vrijheid van hun land”, aldus de verklaring van YJŞ:

“Ten eerste bieden we onze groeten aan en brengen we hulde aan al diegenen die heldhaftig hun leven hebben opgeofferd in de Zapatistische Opstand.

‘Wij groeten de Zapatistas’

Als de Verdedigingseenheden van Shengal beschouwen we uw conferentie als waardevol. Wij beschouwen de volkeren die strijden voor hun land en land als eervol. Om de strijd tot resultaten te laten leiden, is het belangrijk om je te organiseren en je te verdedigen. We weten dat het Zapatistische volk en de Zapatistische vrouwen 40 jaar geleden hun krachten opbouwden om zich te verdedigen tegen de aanvallen die tegen hen gericht waren en 30 jaar geleden richtten ze de Zapatistische organisatie op. Wij herdenken deze historische dag en brengen hulde aan de Zapatistas.

Vrouwen zijn altijd het eerste doelwit

Bij alle aanvallen zijn vrouwen het eerste doelwit. Als Yazidi-vrouwen hebben we dit aan den lijve ondervonden. In 2014, toen ISIS-bendes Shengal aanvielen, wilden ze de Yazidi-gemeenschap vernietigen in de persoon van Yazidi-vrouwen. Duizenden vrouwen en Yazidi’s werden gevangen genomen door ISIS bendes in het 74ste decreet op 3 augustus 2014. Tot op heden is het lot van velen van hen onbekend. Ten tijde van de aanval was de Yazidi-gemeenschap niet georganiseerd en niet bereid om zichzelf te verdedigen. Maar na de aanval riepen Yazidi vrouwen en mensen hun eigen verdediging op, de YJŞ-YBŞ.

De oplossing ligt in de ideeën van leider Apo’

Yazidi vrouwen en mensen organiseerden zich met de ideeën en gedachten van de Koerdische Volksleider Abdullah Öcalan en richtten hun verdedigingstroepen op. We zagen onze vrijheid in de ideeën en filosofie van Leider Apo en maakten van zijn ideeën de basis om ons te organiseren. Op deze basis hebben we ons tot nu toe georganiseerd. We vechten voor de rechten van vrouwen en volkeren voor een rechtvaardig en gemeenschappelijk leven tegen indringers, aanvallen, vernietiging van de natuur, staat en mannelijk geweld.

Wij geloven dat met de filosofie van ‘Jin, Jiyan, Azadi’ (Vrouwen, Leven, Vrijheid) een einde zal komen aan de patriarchale mentaliteit en een democratisch en vrij leven gerealiseerd zal worden. Nogmaals, wij groeten uw conferentie met respect en wensen u succes.

‘Leve de eenheid der volkeren’, ‘Jin, Jiyan, Azadi’, ‘El pueblo unîdo xamas zera vensido’.”

¡Viva el Común! – Op het 30-jarig bestaan van de Zapatistische opstand