Kalkan: 2023 was een jaar van grote strijd – DEEL VIER

Hieronder volgt deel vier van een interview van ANF Nieuwsagentschap met Duran Kalkan, Uitvoerend Raadslid van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

Klik op de link voor deel een, twee en drie van dit interview.

Hoe kunnen de wereldwijde geopolitieke ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden beoordeeld – vooral met het oog op de aanhoudende gewapende conflicten? Met name de nieuwe afstemming van energieroutes wordt momenteel veel besproken en lijkt fel te worden aangevochten.

Er is een conflict ontstaan door de interne tegenstellingen binnen het systeem van kapitalistische moderniteit.
Het begon in de vroege jaren 90 met de Golfoorlog. Nadat de VS Afghanistan en Irak aanvielen (na de bomaanslagen op de twin towers), en sinds 2010 met de zogenaamde Arabische Lente. Na de terugtrekking uit Afghanistan begon de oorlog in Oekraïne. Het is deze oorlog die zijn stempel op de geschiedenis heeft gedrukt. De interne verhoudingen, tegenstellingen en conflicten van het systeem blijven bestaan. Er is geen verandering in dit opzicht. Maar wat is het bepalende aspect van 2023 in deze omgeving van tegenstellingen en conflicten? De Oekraïense oorlog is nog niet afgelopen. Er zijn daar nieuwe dingen gebeurd. Het werd een oorlog tussen Oekraïne en Rusland genoemd, maar het bleek een oorlog tussen de VS en Rusland over Oekraïne te zijn. De VS hebben de NAVO bij deze oorlog betrokken. Rusland probeerde ook oorlogssteun te krijgen van zijn bondgenoten. Als gevolg daarvan leed Rusland in veel opzichten. Het kon niet volledig bereiken wat het wilde, in tegenstelling tot Amerika dat belangrijke resultaten boekte. Met de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO en het verhinderen van Europese handel met Rusland, vergrootte de VS zijn economische en militaire invloed op Europa, waardoor ze afhankelijk werden van Amerika. Het bracht Europa in een positie van zwakke wil. Ik kan dit duidelijk stellen, Amerika is nooit eerder in staat geweest om dit niveau van invloed te verwerven. Deze invloed had zich ontwikkeld tijdens de zogenaamde Koude Oorlog, maar het had nooit dit niveau bereikt.

Rusland probeerde op zijn eigen manier zijn eigen overschotten weg te werken met deze oorlog. Net zoals de Oekraïense oorlog bedoeld was om te garanderen, werden sommige partijen gezuiverd. Wat gebeurde er? De poging van de Russisch-Chinese alliantie om een energieroute naar Europa te openen via Oekraïne werd gesaboteerd en gefrustreerd. De NAVO hervormde zichzelf op deze basis en er ontstonden nieuwe conflicten. Na de G20-top in India werd aangekondigd dat er een overeenkomst was bereikt over de energieroute tussen India, de Golf, Israël, Cyprus en Griekenland. Wat was de reactie van de regering Tayyip Erdoğan? Ten eerste de oorlog in Karabach. Vermoedelijk zou Azerbeidzjan Karabach innemen, waarna ze de Straat van Zengi zouden nemen en een snelweg naar Turkije zouden aanleggen. Ze waren dus van plan om Centraal-Azië via Turkije met Europa te verbinden. De Armeense gemeenschap werd afgeslacht in Karabach, er werd een genocide gepleegd. Maar Iran noch Israël stonden toe dat dit verder ging. Het plan van Turkije werd gedwarsboomd. Vervolgens werd de Gaza-oorlog op de agenda gezet om de weg te saboteren die men onder leiding van de VS wilde inslaan. In feite wilden de tegenstanders het saboteren door er een oorlogsgebied van te maken. En degenen die de routes wilden openen, wilden krachten zoals Hamas elimineren die een bedreiging vormden. Met andere woorden, de belangen van beide partijen kwamen in deze oorlog samen. Er ontstond een oorlogssituatie die werd geïnitieerd door Hamas onder leiding van Tayyip Erdoğan en die de VS en Israël verwachtten en wilden. Met andere woorden, de Gaza-oorlog markeerde het einde van het jaar. Israël brandde Gaza tot de grond toe af en verwachtte meer dan 20.000 burgerdoden. Van tijd tot tijd wordt er een staakt-het-vuren overeengekomen en zogenaamd wordt dit gedaan voor gevangenen. De dood van 20.000 mensen veroorzaken om 50 gevangenen vrij te krijgen is onbegrijpelijk en onverklaarbaar. Er zijn mensen die dit als een succes zien. Dit is niet het geval. Daarom herdenk ik bij deze gelegenheid met respect de slachtoffers van deze oorlog, de burgerslachtoffers. Ik deel de pijn van het Palestijnse volk. Ik deel ook de pijn van de Joodse burgerbevolking. Er woedt een oorlog over het ontruimen van terreinen voor de aanleg van een energieroute. Beide partijen vechten heimelijk om de route. Op basis hiervan is deze oorlog op de agenda gezet.

Wat zal het resultaat zijn? Aan de ene kant staat Hamas en Tayyip Erdoğan… sub-rosa, het is eigenlijk Turkije dat de oorlog voert. Turkije is meer betrokken bij de Gaza-oorlog dan Hamas. De Turkse pers voert de oorlog al voor een groot deel. Het is duidelijk en de bedoelingen zijn duidelijk. De regering Tayyip heeft al een ontmoeting gehad met Irak om hen een partij te maken in de alternatieve route. Het mondiale kapitaalsysteem zal dit niet toestaan. Het Joodse kapitaal is de dominante macht binnen het mondiale kapitaal. Zal Israël ooit accepteren dat het wordt uitgesloten van een dergelijke route? Ze gebruikten Tayyip Erdoğan in dit kader. In feite liet deze situatie ons zien waarom ze Tayyip Erdoğan opnieuw aan de macht hielden tijdens de verkiezingen in mei. Al die tijd was het plan om hem hier te gebruiken omdat niemand anders dan Tayyip Erdoğan Hamas tot zo’n aanval had kunnen leiden. Vroeger waren de jihadistische bendes op weg naar Damascus toen Tayyip Erdoğan ze terugdraaide om Kobane aan te vallen. Tayyip Erdoğan’s relatie met zulke organisaties is gebaseerd op belangen en het wereldwijde kapitaalsysteem maakt gebruik van deze relatie. Ze gebruiken Tayyip Erdoğan dus eigenlijk. Ze hebben hem hiervoor ingehuurd. Als een provocateur. In feite houden ze hem aan de macht zonder dat hij het beseft, maar anderen gebruiken hem ook voor hun eigen belangen.

De regering Tayyip heeft geen tegenstelling of conflict met het Amerikaanse systeem, het wereldwijde kapitalistische systeem van moderniteit en imperialisme. Woorden die iets anders suggereren zijn allemaal leugens die worden gebruikt om het volk van Turkije en sommige buitenlandse kringen te misleiden, vooral de dogmatische linksmensen. Links is er in sommige gebieden zelfs ingetrapt. Ze zijn bijna zo ver gegaan dat ze Tayyip Erdoğan als anti-imperialistisch beschouwen. Degenen die Tayyip Erdoğan anti-imperialistisch noemen, zouden naar Koerdistan moeten komen en de waarheid moeten zien. Daarom weten we heel goed wie wat is. We weten ook wat deze oorlogen betekenen. Niemand kan het lijden van het Palestijnse volk beter begrijpen dan de Koerden. Geen enkel volk kan een relatie van empathie meer delen dan de volkeren van Palestina en Koerdistan. Dit is bewezen door hun ervaringen en gezamenlijke strijd. Zo was het gisteren en zo is het vandaag.

Wat is nu het resultaat? Met andere woorden, Tayyip Erdoğan en Hamas beweren dat ze Israël zullen verslaan. Ze zeggen dat ze een tegenstelling creëren tussen de staat Israël en de VS, en ze propageren dit bij de mensen in Turkije. Dit heeft niets met de werkelijkheid te maken. Net zoals de VS tijdens de oorlog in 1990 controle kregen over de Golf door troepen te laten landen in Saoedi-Arabië, hebben ze nu hun oorlogsschepen naar de oostelijke Middellandse Zee gebracht en controle gekregen over de route. Ze proberen Hamas te neutraliseren. Dat is hun doel. Ze voeren deze oorlog om het gebied vrij te maken van bedreigingen. Daarna zullen ze waarschijnlijk een route creëren door Libanon, Syrië en Cyprus. China spreekt dit niet tegen, het is alsof ze het met elkaar eens zijn. Het lijkt erop dat China had ingestemd met deze route door de VS toen er nog geen Oekraïens pad was.

Iran is er ook bij betrokken, evaluaties over het conflict tussen de VS en Iran zijn in het niets gevallen. Daarom moet men niet uit het hoofd spreken. Theorie betekent niet dat je dingen uit je hoofd herhaalt. Linkse mensen die herhalen wat ze in hun jeugd hebben geleerd, zullen “Lenin” blijven zeggen tot hun dood. Zo’n soort linksmens moet je niet zijn. Met andere woorden, het is noodzakelijk om ontwikkelingen te kunnen zien en begrijpen, om verandering te zien, om een verandering van denken te ervaren. In dit opzicht is er geen antagonisme met Iran zoals voorheen. Integendeel, er is sprake van partnerschap en harmonie. Daarom zijn er niet veel problemen met betrekking tot de route over Libanon.

We weten niet of er een conflict komt met Rusland in Syrië. Rusland heeft niet veel gereageerd met betrekking tot Israël. Rusland is er ook bij betrokken. Als dat wordt overwonnen, zijn Cyprus en Turkije aan de beurt. Turkije zal opnieuw in botsing komen met het systeem van kapitalistische moderniteit waarvan het deel uitmaakt, op een manier die vergelijkbaar is met de wereldoorlog honderd jaar geleden. Dat lijkt vrijwel zeker. Het zal een afstraffend effect hebben op Turkije.

Welk effect heeft dit op het beleid van de Turkse staat?

De Zijderoute is een grote handelsroute die duizenden jaren oud is. Vroeger liep de route door Anatolië, Mesopotamië, Iran en China, maar die route werd afgesneden. De lijn Berlijn, Bagdad, Basra (meer precies de handelsroute Europa, India) werd in het begin van 1900 aangelegd. Na de Eerste Wereldoorlog werd op deze weg gevochten – de route werd verstoord en afgesneden. Die route liep door Turkije. In de Tweede Wereldoorlog zocht fascist Hitler een manier om Turkije buiten de oorlog te houden voor deze route. Turkse politici zeggen dat de geniale Turkse regering en machthebbers de situatie politiek hebben beheerd, waardoor Turkije buiten de oorlog kon blijven. Dit heeft niets met de werkelijkheid te maken. Turkije had het geprobeerd, maar het mislukte. De regering Hitler wilde het niet opnieuw proberen en het risico lopen de route te verliezen. Ze faalden in het verleden en ze falen opnieuw in het heden. Nu hebben ze de weg van Turkije naar Oekraïne gefrustreerd. De route die Turkije wilde ontwikkelen met Azerbeidzjan is mislukt. In de huidige situatie wilden ze deze weg eigenlijk door Noord-Syrië laten lopen. Turkije saboteerde en verzette zich ertegen. De VS lieten Turkije Jarablus houden, ze plaatsten troepen in Afrin, ze verklaarden Syrië officieel de oorlog en trokken officieel Irak binnen. Toen deze plek een oorlogsgebied werd, vond het kapitaal het niet stabiel om te investeren. Als gevolg daarvan sloten de kapitalistische kringen een alliantie op de huidige weg en hebben ze Turkije uitgesloten. Natuurlijk sluit het ook Koerdistan op een bepaalde manier uit. Maar Koerden hebben andere kanalen. Het belangrijkste was de uitsluiting van Turkije. Tot nu toe was Turkije een brug tussen Azië en Europa. Turkije werd een strategische positie genoemd. Op basis hiervan creëerden ze Turkije, de Turkse staat, om het Midden-Oosten binnen het systeem van de kapitalistische moderniteit te houden, het systeem van de natiestaten. Nu zijn al deze functies verdwenen. De Koerdische vijandigheid heeft hiertoe geleid.

Met andere woorden, Tayyip Erdoğan won en bleef aan de macht, maar Turkije verloor daardoor. Turkije werd uitgesloten van het systeem. Waarom werd het uitgesloten? Waarom kon deze route niet plaatsvinden? Vanwege de oorlog. Vanwege de anti-Koerdische fascistische, kolonialistische, genocidale mentaliteit en politiek die het AKP-MHP fascisme en de Turkse staat in het algemeen de afgelopen honderd jaar hebben gevoerd. De regering van Tayyip Erdoğan heeft Turkije uitgesloten van het systeem. Ze heeft Turkije frontaal tegenover het systeem geplaatst. Het heeft geleid tot het verlies van zijn voordelen binnen het systeem. In ruil voor wat? In ruil voor het feit dat hij aan de macht blijft. Daarom zijn de belangen van Tayyip Erdoğan en Turkije niet hetzelfde. De Turkse samenleving, revolutionaire democraten, iedereen zou dit goed moeten zien.

Onze bondgenoten in de Verenigde Revolutionaire Beweging van Volkeren (HBDH) hebben dit niet goed begrepen, en ze zouden het beter moeten uitleggen. Ze moeten het publiek uitleggen en laten zien hoe Tayyip Erdoğan Turkije naar een ramp leidt, hoe zijn hulpbronnen opdrogen. Turkije bevindt zich nu in deze situatie, wat zal er gebeuren?Ofwel neemt het genoegen met wat het heeft. Of het neemt genoegen met uitsluiting en een zwakke positie. Als ze met elkaar in conflict raken, kan dit Turkije in een intern conflict storten. Jaren geleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, hoe vaak heeft Rêber Apo [Abdullah Öcalan] niet geëvalueerd en gebeld. Hij zei: doe het niet. Als je dit doet, zal het tot een ramp leiden. Ze zullen je naar desintegratie brengen. Ze zullen je alles afnemen en je uitbuiten.

We konden de Turkse samenleving niet tot inzicht brengen en de huidige regering geloofde hier niet in en deed het tegenovergestelde. Zij zag haar eigen belang in het uitvoeren van het tegenovergestelde. In feite worden de evaluaties van Rêber Apo nu bevestigd. Het is niet langer mogelijk voor Turkije om effectief te worden in het systeem en om een strategische positie te hebben met zijn positie als bezettingsstrijder in Koerdistan. Daarom kan een zich ontwikkelend Turkije enkel een democratisch Turkije zijn als het het Koerdische probleem oplost en de Koerdische vrijheid erkent. Dit is vandaag duidelijk onthuld en gezien. We hebben hier zoveel moeite voor gedaan, sterker nog, we hebben gestreden. We hebben allianties gevormd voor de democratisering van Turkije, voor de oplossing van het Koerdische vraagstuk op het gebied van democratische politiek, op het gebied van revolutionaire strijd.

In feite hebben wij als HBDH hier ook een zeer belangrijke strijd tegen gevoerd. Om te voorkomen dat het AKP-MHP fascisme Turkije in zo’n staat van uitsluiting zou brengen en haar eigen middelen zou verbruiken in oorlog. Maar als we goed opletten, heeft het geen resultaat opgeleverd. Onze inspanningen waren te weinig. We moeten meer strijd leveren, we moeten het beter begrijpen. Met andere woorden, we moeten zien wat de anti-Koerdische, fascistische, genocidale mentaliteit en politiek van de Tayyip Erdoğan mentaliteit heeft gebracht in Turkije, hoe het zo’n crisis heeft veroorzaakt in Turkije, en we moeten Turkije redden van deze mentaliteit en politiek. Het is absoluut noodzakelijk om Turkije te redden van de regering Tayyip Erdoğan. Anders heeft deze regering Turkije niets anders te bieden dan onderdrukking, uitbuiting, uitsluiting en rampspoed. Als dit zo doorgaat, zullen de gevolgen nog erger zijn. Iedereen moet tot bezinning komen. De waarschuwingen van Rêber Apo waren erg belangrijk. We zien en begrijpen ze nu heel goed. Daarom moeten degenen die van Turkije houden dit inzien en zich er absoluut tegen verzetten.

In 2023 was er niet zo’n aanpak dat alles zou worden opgelost met de verkiezingen. Maar de verkiezingen waren ook een belangrijke kans voor antifascistische strijd. Deze kans werd gedeeltelijk benut. In feite werd het goed geëvalueerd in termen van begrip, het werd naar voren gebracht, het werd gezien. Door een nieuwe strijdmethode te ontwikkelen – of juist door de huidige methoden te verbreden – werd de antifascistische strijd versterkt. We deden dit door de strijd te ontwikkelen in revolutionaire allianties en guerrillaoorlogsvoering. Democratische politiek probeerde dit te doen. Vrouwen- en jongerenstrijd probeerden dit te doen. Over het geheel genomen werd er een belangrijke strijd gevoerd. Het belang van de verkiezingen werd ook gezien. Maar er was ook dit. Ik bedoel, hoe zullen we het zeggen, waren de verkiezingen altijd verkeerd? Niet precies zo, eigenlijk. In hoeverre de verkiezingen verkiezingen waren, is discutabel. Er bestaan geen eerlijke, gelijke verkiezingen. Het is zelfs discutabel of er verkiezingen waren, want degenen die Tayyip Erdoğan hebben aangewezen om de internationale samenzwering te leiden, willen Tayyip Erdoğan nog steeds gebruiken. Dat is duidelijk gemaakt. De oppositie probeerde enkele alternatieven te creëren en ze creëerden ook enige hoop met Kemal Kılıçdaroğlu’s “tafel van zes”, maar het was het AKP-MHP fascisme dat het beste de Koerdische oorlog kon voeren. Het was de regering van Tayyip Erdoğan en Devlet Bahçeli die inspeelde op de behoeften van het systeem ten nadele van Turkije. Daarom wilden interne en externe belangengroepen Tayyip Erdoğan en de AKP-MHP alliantie aan de macht houden en hen nog wat langer gebruiken. Zoals het gezegde luidt: als je een brug oversteekt, wissel je niet van paard. Ze wilden niet van paard wisselen. Ze vonden het onhandig en schadelijk voor zichzelf. Daarom was het einde van de verkiezingen van tevoren gepland.

Hoe eerlijk waren de verkiezingen? Of er echt gestemd is, is een punt van discussie. Niemand weet het. Er zijn veel mensen die zeggen dat het niet zo was. En dat is terecht. Maar de uitkomst is belangrijk. Wat hebben ze daarna gedaan? Ze gebruikten Turkije in Karabach, in de Centraal-Azië-Turkije-lijn en in de Gaza-oorlog. Ze gebruikten de regering van Tayyip Erdoğan volgens hun eigen wensen, ze werden werktuigen. Tayyip Erdoğan spreekt zich tegen hen uit. En iedereen gelooft hem. Het is niet onthuld hoe groot de ruzie is die hij met hen heeft. Zelfs tijdens de Gaza-oorlog is Turkije het land met de meeste handelsbetrekkingen met Israël. En de kinderen van Tayyip Erdoğan en degenen in de AKP-regering doen dit. Dit is publiekelijk bekendgemaakt en ontmaskerd. Iedereen moet dit zien. De waarheid is dus dat Tayyip Erdoğan wordt gebruikt. Het is niet erg duidelijk waar ze Tayyip Erdoğan nog meer zullen gebruiken en wat er zal gebeuren. De verkiezingen en het proces na de verkiezingen hebben dit aangetoond. Tayyip Erdoğan won de verkiezingen. De zogenaamde levensduur van de regering was verlengd, maar Turkije werd gemarginaliseerd, het verloor zijn strategische positie. Turkije heeft hierdoor veel dingen verloren. Nogmaals, niemand mag de regering van Tayyip Erdoğan en de belangen van Turkije als dezelfde zien, ze zijn tegengesteld. Als Tayyip Erdoğan wint, verliest Turkije. Turkije zal alleen winnen als Tayyip Erdoğan verliest. Het postelectorale proces heeft dit heel duidelijk aangetoond.

Dus wat gaat er gebeuren en waar zal deze situatie toe leiden? We kunnen zeggen dat het aftellen voor Tayyip Erdoğan al is begonnen. Er is nu een proces van ineenstorting. Zullen ze hem gebruiken voor interne of externe belangen, we weten het niet. Is er echt nog enige waarde om te gebruiken? Het lijkt niet veel. In die zin heeft de regering van Tayyip Erdoğan geen toekomst meer, ze loopt ten einde. Er is een proces van ontbinding en ineenstorting. Iedereen moet dit zien. Degenen die zeggen dat ze vooruitgang zullen boeken, zaken zullen doen en winst zullen boeken op basis van de huidige Turkse regering, AKP en MHP fascisme hebben het mis. Ze zullen geen vooruitgang meer kunnen boeken. Het vuil en de roest wordt al elke dag zichtbaar. Het wordt onthuld hoeveel crisis en chaos deze regering heeft gecreëerd, hoeveel vuil werk ze heeft verricht, van allerlei soorten marihuana en heroïnehandel tot zwart geld en ineenstorting. Economische crisis, politieke crisis, sociale ineenstorting en verval ontwikkelen zich onder deze regering. Deze zijn heel duidelijk. In dat opzicht is het einde van de weg in zicht. Dat kunnen we wel zeggen. We weten niet precies wanneer en wat er zal gebeuren. We hopen dat 2024 het jaar wordt van de totale ineenstorting van deze regering. Het zal het jaar zijn van de ineenstorting en de nederlaag van het fascisme. Dat is onze hoop en wens. Onze strijd zal op deze basis zijn. Als de Koerdische vrijheidsbeweging, als de Democratische Krachten van Turkije en als revolutionaire democratische krachten, zullen we altijd op deze basis strijden. Ik kan het volgende uitdrukken. Als het niet is om deze vernietiging te versnellen, om het dichterbij te brengen, om het te realiseren indien mogelijk, dat wil zeggen, het andere proces lijkt meer op handen te zijn. Want er zijn verkiezingen in 2024. De uitslag daarvan zal veel laten zien. Het is duidelijk hoe moeilijk de huidige situatie is voor de AKP-regering.

Het lijkt erop dat de algemene verkiezingen verloren zullen gaan, er zijn ook lokale verkiezingen maar het is niet gemakkelijk om dezelfde mate van effectiviteit te bereiken als in het verleden. Aan de andere kant zijn er ook verkiezingen elders. Het jaar 2024 is ook een verkiezingsjaar voor de VS in termen van veel dingen. Vanaf nu is het niet duidelijk of zo’n energieroute alles zal betekenen voor het kapitalisme en of hij überhaupt zal worden aangelegd. Als het wordt aangelegd, is het dan echt bestand tegen de Derde Wereldoorlog? Of zal het de crisis en chaos verlichten?

Integendeel, het fascisme is in opkomst in Europa en Amerika, waar rechtse neofascistische bewegingen steeds prominenter worden en aan de macht komen. Ze zijn kandidaat voor de macht, maar ze kunnen geen oplossing voor de problemen worden. Integendeel, ze zullen de tegenstellingen en conflicten verdiepen. Is het mogelijk dat er een oplossing uit het fascisme voortkomt? Democratisering zou alleen dat kunnen doen. Wat zal er werkelijk gebeuren? Het ziet ernaar uit dat 2024 met enige voorbereiding voorbij zal gaan, maar de nasleep brengt belangrijke veranderingen met zich mee. Er kunnen zeker zeer ernstige politieke ontwikkelingen en veranderingen plaatsvinden in de wereld en in Turkije in het komende jaar en daarna. Natuurlijk zullen we met al onze kracht vechten om dit in Turkije in 2024 te realiseren. We willen dat iedereen dit ziet en gelooft. Vooral de samenleving, intellectuelen, politici, kunstenaars, revolutionaire democratische krachten in Turkije moeten dit echt zien, zich bewust worden, zich organiseren en op deze basis een gemeenschappelijke antifascistische strijd ontwikkelen. Als we het op deze manier doen, zullen we zeker zegevieren. Iedereen moet hierin geloven. We kunnen van 2024 het jaar van de overwinning van de antifascistische democratische revolutie in Turkije maken. Dit is ons doel. We zullen hiervoor strijden. We roepen iedereen op om met dit geloof en deze houding te strijden.

Het huidige bestuurssysteem in Turkije moet niet worden gezien als een politiek systeem of een politieke verandering. Rêber Apo zei: “Het coupmechanisme werkt”. Alles gebeurt op basis van staatsgrepen en provocaties. Vooral de huidige AKP-MHP fascistische alliantie, Tayyip Erdoğan en de ‘Volksalliantie’ administratie gebruiken dit op vele manieren. Ze gebruiken alles. Ze proberen de lokale verkiezingen te winnen met het bloed van de mensen in Gaza. Ze hebben er verkiezingspropaganda van gemaakt. Ze hebben geen steun voor het Palestijnse volk of de bevolking van Gaza. Ja, ze proberen Hamas te redden. Want een van de leiders van Hamas is Tayyip Erdoğan. De AKP en Hamas zitten in de problemen. Ze werden verslagen in andere gebieden. Nu wordt Hamas verpletterd. Daarna is de AKP aan de beurt. Tayyip Erdoğan vecht nu al voor zijn leven. Kijk naar zijn houding, het is de houding van iemand die worstelt tussen leven en dood. Met een provocatie werden 21 duizend Gazanen gedood. Om Hamas in leven te houden of voor Tayyip Erdoğan om herverkiezingen te winnen, hebben ze zoveel jonge mensen de grenzen van Turkije uitgejaagd. Tayyip Erdoğan heeft die mensen gekocht alsof ze te huur zijn, met het geld van anderen. Ze drijven die mensen tegen de Koerden en guerrilla’s op, om ze te vernietigen. Als een van hen in de winter hier in de sneeuw sterft, proberen ze daar verkiezingspropaganda van te maken. Je hebt gezien wat er in Amasya is gebeurd. Wat hebben ze gedaan met het CHP-bestuur? Ik bedoel, ik heb het al eerder gezegd, is dit de manier om de situatie te benaderen? Als ze echt geloofden dat die mensen martelaren waren, zouden ze dan van een martelaar een instrument voor verkiezingspropaganda hebben gemaakt? Maar dit is wat de regering Tayyip Erdoğan, de AKP en de MHP regering zijn geworden.

De kwestie Sheikh Said is ook een provocatie. Sommige mensen zeggen uit het niets dat Hezbollah, de nieuwe bondgenoot van de AKP, dit wil. Vermoedelijk voert de AKP-beheerder van Amed [Tr. Diyarbakır, -red.]  dit uit. Dus ze doen het zelf. Iemand vloekt, iemand bevestigt. Er is zo’n provocatie. Een zeer schaamteloze provocatie. De AKP staat aan de ene kant en Hezbollah aan de andere. De menigte die Hüda-Par heet, is een contra. Iedereen zou dit moeten zien. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn. Iedereen moet voorzichtig zijn. Vooral het Koerdische volk en patriottische kringen moeten heel voorzichtig zijn. Ze zullen alles doen voor hun eigen belangen. Ze kunnen er een instrument van maken, ze kunnen het gebruiken als een instrument. Sinds ze een historische figuur als sjeik Said hebben gebruikt, zullen ze zeker alles gebruiken.

In dit verband moeten vooral de naaste kringen van Sjeik Said, de familiekringen, degenen die van Sjeik Said houden heel voorzichtig zijn. Iemand heeft hen beledigd. Ze deden een verachtelijke aanval. Sommige mensen proberen munt te slaan uit de belediging. Zogenaamd zullen ze stemmen krijgen uit Diyarbakir of van degenen die van hem houden, ze zullen lokale verkiezingen winnen. Deze groep genaamd Hezbollah doet dit ook. Deze kringen moeten heel voorzichtig zijn. We moeten hier zeker geen instrument in zijn. Laten we Sjeik Said niet vergeten, een historische figuur. Hij is een van de vaten van het Koerdische nationale verzet. Hij mag niet gebruikt worden voor zulke dingen, dat is een verachtelijke houding. Alle Koerden, patriotten, zij die van Sjeik Said houden, moeten een standpunt innemen, ze moeten zich verantwoorden in de verkiezingen. De leiders van het Koerdische nationale verzet, hun bloedlijnen kunnen niet op zo’n manier gebruikt worden. Ze blijven leven door de strijd voor vrijheid, ze leven in het verzet van de guerrilla, ze leven in de strijd van ons volk en de Koerdische vrijheidsbeweging. Zij vormen haar historische basis. Noch deze manipulatie door de collaborateurs, noch de verachtelijke aanvallen van de fascistische genocide verminderen het belang van deze historische figuren. Dat hebben we tot nu toe niet toegestaan en dat zullen we ook in de toekomst niet toestaan. We hopen dat degenen die van Sjeik Said houden en hem bewonderen ook zo’n houding zullen aannemen. Degenen die hiervan proberen te profiteren, zullen tijdens dit verkiezingsproces de hardste les krijgen.

Bron: ANF