Achter de sluier: telefoongegevens van buitenlandse ISIS-vrouwen blootgelegd

Buitenlandse ISIS-vrouwen worden vaak afgeschilderd als naïeve vrouwen die hun man zijn gevolgd naar Syrië. Ze spelen echter een cruciale rol binnen de zogenaamde Islamitische Staat. In detentiekampen in Noordoost-Syrië voeden velen hun kinderen op om het “kalifaat” in leven te houden.

Het Informatie- en Documentatiebureau van de Vrouwen Verdedigingseenheden (YPJ) publiceerde beelden van illegaal in bezit genomen telefoons van gedetineerde buitenlandse ISIS-vrouwen in kampen in Noord- en Oost-Syrië.

De beelden gaan vergezeld van een verklaring van YPJ waarin wordt gewaarschuwd dat ISIS niet voorbij is alleen omdat hun grondgebied is verslagen en dat de dreiging tegen de hele mensheid voortduurt zolang hun ideologie wordt verspreid en doorgegeven aan de volgende generatie.

“De strijd tegen groepen als ISIS is niet alleen een militaire, maar ook een ideologische strijd”, aldus de verklaring van YPJ, waarin onder andere het volgende staat:

“Als onderdeel van de militaire alliantie van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben wij als YPJ een cruciale rol gespeeld in de nederlaag van het zogenaamde ISIS “kalifaat”. Sinds de laatste strijd tegen het door ISIS bezette gebied in de stad Baghouz in maart 2019, zijn er meer dan 10.000 ISIS-militanten in onze gebieden vastgehouden. Onder de gedetineerden bevindt zich een enorm aantal buitenlanders, die vanuit meer dan 50 verschillende landen naar Syrië zijn gekomen om zich bij ISIS aan te sluiten. De moeders en kinderen van deze buitenlandse ISIS-leden worden vastgehouden in kampen, waarvan kamp al-Hol het grootste is met 50.000 mensen. Ongeveer 2.000 van de ISIS families komen uit westerse landen, terwijl anderen uit de Kaukasus, Noord-Afrika en het Midden- en Verre Oosten komen.

Het kamp al-Hol werd een broedplaats voor een nieuwe generatie zeer fanatieke islamisten die niet alleen wraak willen nemen voor hun verloren “kalifaat”, maar er alles aan willen doen om het voortbestaan van de organisatie te garanderen en het kalifaat levend te houden. Moorden en onthoofdingen komen regelmatig voor in het kamp en verborgen sharia-rechtbanken straffen vrouwen die weigeren te gehoorzamen aan de extremistische ideologie van de ISIS-organisatie. Moeders hebben kinderen geïndoctrineerd in de ideologie van de terreurgroep en ze een militaire lichamelijke opvoeding gegeven. Om een nieuwe generatie ISIS-militanten te creëren, worden jongens in het kamp systematisch blootgesteld aan verkrachting en worden geselecteerde vrouwen zwanger gemaakt. Kinderen achterlaten in een omgeving waar ze worden blootgesteld aan een extreem gewelddadige ideologie, seksueel misbruik en indoctrinatie is in strijd met de Kinderwet nr. 7 (2022) van de AANES die voorschrijft dat kinderen moeten worden beschermd tegen gevaarlijke omgevingen.

Buitenlandse ISIS-vrouwen spelen een cruciale rol in het waarborgen van de ideologische continuïteit van de organisatie. Deze vrouwen worden vaak afgeschilderd als naïeve vrouwen die simpelweg hun man volgden naar Syrië. Om dit valse verhaal aan te tonen, tonen we inhoud van telefoons die in het geheim en illegaal in bezit zijn van ISIS-vrouwen in het kamp. Telefoons zijn verboden om coördinatie te voorkomen met slaacellen van ISIS die de ontsnapping proberen te organiseren van mensen die in het kamp vastzitten. Illegaal in bezit zijnde telefoons worden daarom in beslag genomen en doorzocht. Alle beelden die gebruikt zijn in de video zijn gevonden op in beslag genomen telefoons van buitenlandse ISIS vrouwen, of van opnames in het al-Hol kamp zelf.

Het Autonome Bestuur van Noord- en Oost-Syrië (AANES) en de SDF hebben de internationale gemeenschap herhaaldelijk opgeroepen om de situatie van vreemdelingen op te lossen door hen te repatriëren en te berechten voor de rechtbanken van hun respectieve landen. Deze oproepen blijven meestal ongehoord en de bevolking van Noord- en Oost-Syrië, ondanks het feit dat zij het meest hebben geleden onder het barbaarse geweld van ISIS, blijft alleen achter met de last van het bieden van ondersteuning en veilige detentie voor de ISIS-leden, evenals preventie- en de-radicaliseringsprojecten voor de kinderen van de ISIS-leden. Daarom kondigde de AANES in juni 2023 aan dat ze ter plaatse zouden beginnen met het opsporen van gedetineerde buitenlandse ISIS-leden, op het land waar hun organisatie haar gruwelijkste misdaden heeft gepleegd.

Als YPJ weten we dat ISIS niet voorbij is, alleen omdat hun grondgebied verslagen is. Zolang hun ideologie wordt verspreid en doorgegeven aan de volgende generatie, gaat de dreiging tegen de hele mensheid door. De strijd tegen groepen als ISIS is niet alleen militair, maar ook ideologisch. Tegen de vrouwenhatende, wrede ideologie van ISIS, die angst zaait en tot slavernij en genocide leidt, zetten wij ons in voor de verspreiding van het project van Democratisch Confederalisme – een systeem waarin de samenleving is georganiseerd in gemeenschappen en raden met deelname van alle religieuze groepen en etniciteiten, waarbij de bevrijding van vrouwen en ecologie centraal staan. Veel van onze geliefde strijders hebben hun leven gegeven om ons volk en de wereld te beschermen tegen de barbarij van ISIS. Tegen de afschuwelijke wreedheid die ISIS heeft begaan tegen vrouwen en de volkeren van het Midden-Oosten, ontwikkelen en beschermen wij als YPJ een vrouwenrevolutie waarin vrouwen zichzelf werkelijk kunnen bevrijden en zo de weg vrijmaken voor de bevrijding van hun samenlevingen en voor een werkelijk democratisch Midden-Oosten.”