Duitsland tolereert pro-Erdogan ultranationalistische groeperingen

  • Duitsland

Duitsland was getuige van demonstraties door pro-AKP-MHP groepen nadat Erdogan de presidentsverkiezingen in mei had gewonnen. Naar aanleiding van de demonstraties, waarin gewelddadige incidenten werden gemeld, bracht plaatsvervangend lid van de Linkse Partij Clara Bünger het onderwerp ter sprake in het federale parlement (Bundestag). Bünger diende een parlementaire vraag in bij de federale regering onder leiding van Olaf Scholz, waarin ze vroeg of de regering een verbod zou opleggen aan Turkse fascistische groeperingen die in Duitsland de Koerden, minderheden en tegenstanders van het Erdogan-regime bedreigen, zoals in Frankrijk.

Een bedreiging voor de veiligheid van het leven

In antwoord op Büngers parlementaire vraag op 7 juni beweerde het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er geen bedreiging was voor de veiligheid van het leven van de Koerden en Turkse oppositiegroepen die in Duitsland wonen. Het ministerie betoogde dat de veiligheidsdiensten extremisme op geen enkele manier tolereerden. Het merkte op dat degenen die betrokken waren bij dergelijke misdrijven zouden worden gestraft binnen het kader van wettelijke normen, en voegde eraan toe dat hoewel zich enkele geïsoleerde incidenten hebben voorgedaan, de regering niet van plan is een verbod op te leggen.

Bünger: Wat moet er nog meer gebeuren?

Plaatsvervangend lid van de linkse partij Die Linke, Bünger, reageerde op de verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zei dat het onaanvaardbaar was dat de regering niet van plan was een verbod op te leggen aan pro-Erdogan ultra-nationalistische groeperingen, ondanks hun betrokkenheid bij geweld. Ze bekritiseerde het feit dat de regering geen beslissing nam om de Koerden en andere oppositiegroepen te beschermen, om Erdogan niet boos te maken. Bünger zei: “Wat moet er nog meer gebeuren voordat de ultranationalistische ‘Grijze Wolven’ worden verboden? De Grijze Wolven zijn nog steeds de grootste extreemrechtse groep in Duitsland en zijn net zo gevaarlijk als de neo-nazi’s.”

Bünger wees erop dat de Duitse regering de Koerdische Vrijheidsbeweging strafbaar stelde in plaats van Turkse nationalistische groeperingen te verbieden die de Koerden, Armeniërs en andere linkse/oppositiegroepen bedreigen en hun leven in gevaar brengen. Ze benadrukte dat haar partij dit niet accepteerde. Bünger herinnerde eraan dat alleen in mei drie Koerdische activisten langdurige gevangenisstraffen kregen en Koerdische politicus Kenan Ayaz werd gedeporteerd van Cyprus om berecht te worden in Duitse rechtbanken. Ze zei: “Door Ayaz naar Duitsland te brengen, bewees de Duitse regering opnieuw dat het Erdogan’s belangen diende.”

Inlichtingen: Een bedreiging voor de interne veiligheid

Ondertussen vormen Turkse fascistische groeperingen volgens het Federale Bureau voor de Bescherming van de Grondwet wel degelijk een “bedreiging voor de interne veiligheid”. In een rapport over racistische en nationalistische Turkse groepen dat in januari werd vrijgegeven, herhaalde de binnenlandse veiligheidsdienst dat Turkse ultra-nationalisten een gevaar vormden voor de Koerden, Armeniërs, Grieken, Joden en Alevieten in Duitsland.

Het ministerie voldoet niet aan de beslissing van het parlement

Naar aanleiding van de aanvallen van Turkse fascistische groepen op Armeniërs in Dijon, Frankrijk op 29 oktober 2020, besloot de Franse regering om deze groepen te verbieden. Een wetsvoorstel dat door de regerende partijen en de oppositie in Duitsland was opgesteld om de Grijze Wolven-groep te verbieden, werd op 18 november 2020 goedgekeurd in het Bundestag. Er is echter bijna twee en een half jaar verstreken sinds de invoering van het wetsvoorstel, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geen poging ondernomen om de activiteiten van deze groepen te voorkomen of te verbieden, of om de invloed van Turks racisme in Duitsland te verminderen.