Het Iraakse leger heeft zich teruggetrokken uit Maxmur

  • Zuid-Koerdistan

De Democratische Volksvergadering van Maxmur heeft verklaard dat als gevolg van de bereikte overeenkomst, het Iraakse leger zich heeft teruggetrokken uit de omgeving van het kamp en de burgerwacht van het volk tot een einde is gekomen.

Medevoorzitter Yusuf Kara van het Democratisch Volkscongres zei het volgende: “Ons volk heeft zich 16 dagen verzet tegen de belegering door het Iraakse leger. Deze belegering was niets nieuws. In 2021 wilden ze ons kamp omringen met prikkeldraadhekken. De aanvallen in kwestie worden ontwikkeld onder druk van de Turkse staat en de Barzani-familie. De KDP en de Turkse staat willen het Maxmur-kamp evacueren. De mensen die in het kamp wonen hebben tot nu toe geen Iraakse wetten overtreden. In onze vergaderingen met Irak hebben we hen er voortdurend aan herinnerd dat ze niet moeten handelen in overeenstemming met de wensen van de Turkse staat en de KDP.

Op 20 mei wilde het Iraakse leger Maxmur opnieuw belegeren. Ons volk ontwikkelde echter verzet tegen deze belegering.”

Kara voegde toe: “We hebben veel vergaderingen gehad. We hielden onze laatste vergadering in Bagdad. Als gevolg van de onderhandelingen zijn we overeengekomen om de problemen op te lossen door middel van dialoog. Het Iraakse leger heeft zijn troepen teruggetrokken. Om deze reden hebben we onze acties beëindigd. Het moet echter bekend zijn dat telkens wanneer er een aanval is en de wil van het volk van Maxmur zich moet overgeven, dit volksverzet zal worden ontmoet. Als het volk van Maxmur willen we alle instellingen, partijen en individuen bedanken die ons hebben gesteund en voor ons zijn opgekomen.”

Achtergrond

Het volk van Maxmur heeft zich 16 dagen verzet tegen de blokkade die op 20 mei door het Iraakse leger op het kamp werd ingesteld. De Grote Democratische Volksvergadering en het Diplomatiecomité hebben vele vergaderingen gehouden met Iraakse functionarissen om het Iraakse leger te laten stoppen met de blokkade.

Het verzet van het Maxmur-volk tegen de Iraakse belegering gaat door op dag 16