Koerdische Vrijheidsguerrilla: Architect van een nieuw leven in Koerdistan

De Unie van Koerdische Gemeenschappen (KCK) ziet de guerrillastrijders als architecten van een nieuw leven in Koerdistan. Een verklaring die maandag in Behdînan werd uitgegeven door de covoorzitters van de uitvoerende raad van de KCK over het begin van de gewapende strijd op 15 augustus 1984 werd gepubliceerd door ANF Nieuwsagentschap en luidt als volgt:

We hebben het 39e jaar van het ‘verzet van 15 augustus’ bereikt. Het markeert een keerpunt in de geschiedenis van onze strijd en is een mijlpaal voor het volk van Koerdistan. Ter gelegenheid van deze grote historische stap willen we het hele volk van Koerdistan feliciteren, in het bijzonder Rêber Apo [Abullah Ocalan] en de grote commandant van het verzet, kameraad Egîd, alle kameraden van de partij, het gevangenisverzet, de volkeren van het Midden-Oosten en de onderdrukte volkeren van de hele wereld, de vrouwen en allen die strijden voor vrijheid en democratie. Wij willen onze dankbaarheid, groeten en respect betuigen aan allen die zowel intellectueel als praktisch hebben bijgedragen aan de verwezenlijking van dit historische verzet.

Het verzet van 15 augustus heeft een heel speciale betekenis voor de guerrillastrijders. Er werd een strategie ontwikkeld waarbij de guerrillastrijders een historische verantwoordelijkheid op zich namen door dit verzet te leiden en de architect te worden van het nieuwe leven dat zich in Koerdistan ontwikkelde. Ongetwijfeld werd dit leiderschap bereikt met grote heldenmoed, opoffering, toewijding en tegen een hoge prijs. We feliciteren de guerrilla voor dit verzet van 15 augustus. Het heeft een grote prijs betaald voor deze historische verantwoordelijkheid en handelt er tot op de dag van vandaag naar. Wij willen eerbiedig hulde brengen aan het historische verzet en eerbiedig alle martelaren van de revolutie en de democratie herdenken in de persoon van de grote guerrillacommandant Egîd en hulde brengen aan hun nagedachtenis. Wij buigen eerbiedig ons hoofd. We herbevestigen onze belofte aan de martelaren dat we hun nagedachtenis zullen eren door hun strijd naar de overwinning te leiden.

Het verzet van 15 augustus is het resultaat van diepe historische meditatie, bewustzijn en wilskracht. Het was een revolutionaire interventie in de geschiedenis die haar loop veranderde en de weg vrijmaakte voor een nieuwe historische ontwikkeling in Koerdistan. Dit betekent dat het Koerdische volk een nationaal en sociaal bewustzijn kreeg en aan zijn wederopstanding begon. Terwijl het genocidale kolonialisme het Koerdische volk uitroeiing oplegde, vond er met het historische verzet van 15 augustus een revolutionaire interventie in de geschiedenis plaats.  De geschiedenis werd op zijn kop gezet en het Koerdische volk herschiep zichzelf uit zijn as.

Het is heel belangrijk voor het Koerdische volk om het verzet van 15 augustus te begrijpen. Het staat symbool voor het bestaan van de Koerden en hun strijd tegen genocide en heeft niets van zijn betekenis verloren voor het Koerdische volk. Integendeel, vergeleken met het verleden is het begrijpen en verdiepen van dit historische proces zelfs nog belangrijker geworden.

Het kolonialisme in Koerdistan en de genocide op de Koerden zijn gebaseerd op twee dimensies. De eerste is het anti-Koerdische karakter van de Turkse staat. Zoals bekend werd Koerdistan na de Eerste Wereldoorlog verdeeld tussen vier natiestaten in het belang van de krachten van de kapitalistische moderniteit in het Midden-Oosten. Deze natiestaten, die soevereiniteit vestigden in Koerdistan, onderwierpen het Koerdische volk aan het proces van uitroeiing door hen te beroven van hun nationale, sociale en historische identiteit. De belangrijkste kracht die deze genocidale koloniale mentaliteit ontwikkelde en in stand hield was de Turkse staat. De anti-Koerdische mentaliteit in de Turkse staat is zo diep geworteld dat zijn bestaan gebaseerd is op de uitroeiing van het Koerdische volk en geen middel onbeproefd heeft gelaten om dit doel te bereiken. De honderdjarige erfenis van bloedbaden en genocide heeft dit feit bewezen.

De tweede reden is de steun van de hegemoniale staten aan het genocidale beleid van de Turkse staat. Zoals bekend werd het Verdrag van Lausanne, dat voorzag in de genocide op de Koerden, ondertekend door de Turkse staat en de hegemoniale staten van die tijd. Hoewel het anti-Koerdische, fascistische karakter van de Turkse staat bekend was bij de hegemonische mogendheden van die tijd, vooral Groot-Brittannië en Frankrijk, werd het Verdrag van Lausanne met hen ondertekend. Zo werd de verdeling van Koerdistan en de genocide op het Koerdische volk goedgekeurd door deze mogendheden. Niet alleen gaven zij hun goedkeuring, ook de krachten van de kapitalistische moderniteit steunden voortdurend het genocidale beleid van de Turkse staat. Vooral de VS, de Europese staten en de NAVO voeren dit beleid. De orde die in het Midden-Oosten is gecreëerd, is ook ontwikkeld op basis van de genocide op de Koerden. Dit alles heeft het extreem moeilijk gemaakt om deze genocide te doorbreken. Verandering betekent deze koers wijzigen. Dit toont het historische belang dat wordt toegekend aan het verzet van 15 augustus.

Het verschijnen van de PKK op het toneel van de geschiedenis was een zeer belangrijke stap in de richting van het beëindigen van de genocide op het Koerdische volk. Rêber Apo heeft dit historische proces vanaf het begin in gang gezet door een juiste analyse te maken van het karakter van de Turkse staat en de fundamenten waarop de genocide was gebaseerd. Met de fascistische militaire staatsgreep van 12 september 1980 wilde de Turkse staat dit historische proces, dat net begonnen was, stoppen. De Koerdische vrijheidsbeweging verhinderde dit echter en slaagde erin het verzet en de strijd op twee fronten naar een hoger niveau te tillen.

Het eerste is de strijd die zich ontwikkelde in de gevangenissen en culmineerde in het verzet van de [hongerstaking] van 14 juli [1982]. Met dit historisch verzet werden de ketenen van overgave en verraad verbroken en werd het beleid van de vijand om de Koerdische revolutie te liquideren doorbroken. De gevangenissen werden verslagen. Het tweede is het verzet van 15 augustus. Door het uitvoeren van dit verzet, tilde de guerrilla het gevangenisverzet van 14 juli naar een hoger niveau en veranderde de geschiedenis van het Koerdische volk. Alle verdere ontwikkelingen in Koerdistan waren het resultaat van deze historische stap.

Het verzet van 15 augustus is sinds zijn ontstaan op vele manieren geëvalueerd en er zijn pogingen gedaan om de resultaten ervan te begrijpen. Aangezien dit het bestaan betekent voor het Koerdische volk, is het gepast erover te praten, te discussiëren en te proberen de betekenis en de resultaten ervan te begrijpen. Eén van deze resultaten is dat er een patriottische manier van denken ontstond in Koerdistan en dat de verraderlijke manier van denken van de collaborateurs aan het licht kwam. De verraderlijke praktijk van de collaborateurs werd opzettelijk ontwikkeld in Koerdistan in het kader van de genocide. De vijanden van de Koerden hebben de genocide altijd ontwikkeld op basis van bepaalde klassen en families die hun volk en hun land verraadden voor hun eigen persoonlijke belangen en verrijking. Toen het verzet van 15 augustus het bewustzijn van vrijheid, strijd en Koerdisch patriottisme openbaarde, probeerden de meest samenwerkende verradersgroepen deze historische ontwikkeling te verhinderen. Zelfs vandaag steunen ze het concept van genocide en liquidatie van de guerrillastrijders en het Koerdische volk.

In dit opzicht is het heel belangrijk om het ware gezicht van deze collaborateurs en verraders bloot te leggen, die zich soms proberen voor te doen als deel van het Koerdische volk en hun strijd. Met het oog op de huidige situatie is het noodzakelijk om twee belangrijke kenmerken van dit historisch proces correct en vakkundig te begrijpen. Ten eerste, het verzet van 15 augustus is geen stap die al gebeurd en beëindigd is, maar een lopend proces. Het Koerdische volk zit nog steeds in de klauwen van de genocide, en zolang de genocidale aanvallen voortduren, is de verdieping en voortzetting van het verzet de enige manier om het Koerdische bestaan te beschermen en de Koerdische vrijheid te verzekeren.

Ten tweede zijn alle ontwikkelingen in Koerdistan het resultaat van verzet. 15 augustus betekende strijd voor het Koerdische volk en legde de basis voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Zoals vaak is benadrukt, is verzet niet alleen een militaire actie, maar de strijd van het Koerdische volk voor bestaan en vrijheid tegen het genocidale kolonialisme. Daarom is, vandaag en gisteren, ontwikkeling in Koerdistan niet mogelijk zonder strijd. In dit verband is het zeer belangrijk dat alle metgezellen, patriottische mensen, intellectuelen en internationale vrienden deze waarheid benadrukken en het bewustzijn van de samenleving op de juiste basis verhogen tegen de aanvallen van AKP/MHP fascisme en hun speciale oorlogsvoering.

We willen opnieuw het historische verzet van 15 augustus vieren. Het volk van Koerdistan en de vrijheidsguerrilla’s hebben laten zien dat ze in het 40ste jaar van deze strijd grotere resultaten zullen bereiken door ononderbroken verzet te bieden tegen de bezetting en genocidale aanvallen overal. De effectieve acties van de guerrillastrijders in alle gebieden, inclusief de Medya verdedigingsgebieden, bewijzen dit feit. Bij deze gelegenheid willen we de succesvolle acties in het Zap-gebergte feliciteren en alle kameraden groeten die zich overal verzetten en strijden, in de persoon van de strijders en commandanten die deze acties hebben uitgevoerd.