Wereldwijde zelfverdediging tegen het dodelijke patriarchale systeem

Het is nu vijf jaar geleden dat de 22-jarige transactiviste Hande Kader dood werd gevonden in Istanbul. Ze werd vermoord nadat ze het meest gruwelijke geweld had ondergaan. Ze stond in de homogemeenschap bekend om haar verzet tegen politiegeweld tijdens de Istanbul Pride in 2015. Drie jaar later pleegde haar vriend Didem Akay zelfmoord.

Twee vrienden werden uit hun leven gerukt vanwege het patriarchale, anti-vrouwen- en anti-trans-systeem. Want zowel de moord op Hande Kader als de omstandigheden die Didem Akay tot zelfmoord dreven, zijn politieke en geen geïsoleerde gevallen. Ze zijn niet alleen te wijten aan de anti-vrouwen- en anti-queermentaliteit in de samenleving, maar ook aan een bewust overheidsbeleid dat deze blijvend versterkt. Een regering die haar patriarchale en misantropische gezicht steeds meer openlijk presenteert, niet alleen binnen het land, maar ook aan de buitengrenzen.

Op 1 juli Turkije heeft zich officieel teruggetrokken uit het internationale ‘Verdrag inzake het voorkomen en voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld’ van de Raad van Europa. De terugtrekking werd slechts een paar maanden eerder van de ene op de andere dag aangekondigd, onder meer op grond van het feit dat de conventie dient om “homoseksualiteit te normaliseren” en zo de “gezins- en sociale waarden” van Turkije in gevaar zou brengen. Deze stap bewees eens te meer dat de AKP-MHP-regering een expliciet anti-vrouwen- en anti-queerbeleid voert dat niet alleen patriarchaal geweld bagatelliseert en tolereert, maar ook actief versterkt en aanwakkert. In een land waar dagelijks vrouwen worden vermoord, dood aangetroffen, vermist of onderworpen aan fysiek en seksueel geweld, mag worden aangenomen dat daders in de toekomst nog minder gevolgen zullen ondervinden dan voorheen.

Het Verdrag van Istanbul verplicht de ondertekenende staten niet alleen om voortgaande ondersteunings- en adviesdiensten voor het ontwikkelen, maar ook om alle vormen van psychisch, fysiek en seksueel geweld, stalking, huwelijken, genitale verminking en seksuele intimidatie actief te bestrijden en te bestraffen. In de praktijk zag het er echter in Turkije toch heel anders uit.

Mannen worden beschermd, vrouwen beschuldigd

Alleen al in de eerste helft van 2021 registreerde het platform “Kadın cinayetlerini durduracağız” (“We zullen de femicide stoppen”) meer dan 130 vrouwenmoorden in Turkije. Daarnaast werden ongeveer 100 andere vrouwen onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. De afgelopen jaren zijn in Turkije ook elk jaar honderden vrouwen vermoord door mannen. Het aantal niet-gemelde gevallen is waarschijnlijk veel hoger. Zoals zo vaak waren de daders meestal (ex-)partners, echtgenoten of kennissen van de vermoorde vrouwen. Vaak worden ze gewoon vrijgelaten en vrijgesproken. In de rechtszaal, met vragen als ‘Wat deed ze daar? Wat droeg ze?” worden regelmatig pogingen gedaan om de schuld bij het slachtoffer te leggen. Terwijl nabestaanden hun zussen, vriendinnen, kameraden, dochters of moeders moeten begraven, lopen moordenaars en verkrachters vrijuit en hoeven zij niet te leven met de gevolgen, zoals de hoofdverdachte in de moordzaak van studente Aleyna Çakır, die landelijk opschudding veroorzaakte afgelopen jaar. Aleyna was eerder systematisch misbruikt door haar toenmalige partner, Ümitcan Uygun, en, zoals videobeelden lieten zien, bewusteloos geslagen. Uygun werd enkele maanden gearresteerd, niet voor de moord maar voor drugsgebruik. Nu zou hij begin augustus van dit jaar een andere vrouw genaamd Esra Hankulu hebben vermoord in haar appartement in Ankara. Hoe de staat en de patriarchale rechterlijke macht slachtoffers in de steek laten, blijkt ook uit het geval van Melek Ipek, een echtgenote en moeder die, ondanks systematisch seksueel en fysiek geweld van de kant van haar echtgenoot, tot het uiterste moest gaan en hem in januari van dit jaar uit zelfverdediging doodschoot om zichzelf en haar kinderen te beschermen. Terwijl moordenaars als Uygun vrij rondlopen, werd Melek Ipek onmiddellijk beschuldigd van moord met voorbedachten rade. Ze zat maanden in detentie na haar traumatische ervaringen voordat ze uiteindelijk werd vrijgelaten. Zulk optreden van justitie geeft niet alleen aan de individuele slachtoffers, maar tegelijkertijd aan alle vrouwen keer op keer aan dat zij in dit land niet worden beschermd, niet serieus worden genomen en zelfs zelf de schuld krijgen als zij slachtoffer worden van geweld.

Femicide politiek over de grenzen heen

Zoals in het begin aangegeven, is het belangrijk om op dit punt niet alleen te spreken van individuele gevallen of van “falen van de autoriteiten”, “falen van de rechterlijke macht” of iets dergelijks, maar van een opzettelijk patriarchaal en femicide beleid van de rechts- vleugel AKP-MHP-regering, die niet alleen haar vrouwenhaat in de binnenlandse politiek onthult, maar zich al lang buiten de nationale grenzen van Turkije heeft verspreid. Terwijl het geweld binnen de toch al patriarchale en seksistische samenleving blijft aanwakkeren en versterken, wordt er ook een oorlog gevoerd aan de buitengrenzen van Turkije om de macht van islamistische patriarchale krachten te consolideren. Vooral het voorbeeld van Efrîn in West-Koerdistan/Noord-Syrië laat zien hoe ingrijpend dit de situatie van vrouwen beïnvloedt. Efrîn was een van de drie zelfbesturende kantons van Rojava en een symbool van de bevrijding van vrouwen en het vreedzaam samenleven van volkeren voordat het in 2018 werd aangevallen en bezet door het Turkse leger en zijn islamitische huurlingen. Het resultaat was niet alleen systematische vernietiging, plundering, en de ontheemding van een groot deel van de overwegend Koerdische bevolking daar, maar ook, op de lange termijn, een gericht beleid van hervestiging, assimilatie en islamisering dat alevieten, Êzîdis en christenen in het bijzonder heeft gedwongen te vluchten. De bezetting van Efrîn (Afrin) maakte deel uit van het doel van de Turkse staat om het zelfbestuur onder de voorhoede van de vrouwenbeweging te vernietigen en zo elke hoop op permanente vrede in de regio te elimineren. Het feit dat vooral vrouwen daarbij werden en worden aangevallen is geen toeval, maar een bewuste strategie om het verzet te breken van de vrouwen die de Rojava-revolutie hebben geleid en mogelijk hebben gemaakt. Volgens mensenrechtenorganisaties in Efrîn is er na de Turkse bezetting van Efrîn een drastische toename van vrouwenmoorden, verkrachtingen, ontvoeringen en gedwongen huwelijken van (minderjarige) vrouwen.

Zelfs buiten Efrîn werden honderden vrouwen het slachtoffer van de talrijke agressieoorlogen in Turkije. De campagne “100 redenen” rapporteerde over honderd vrouwen die werden vermoord vanwege het femicide en anti-Koerdische beleid van Erdoğan – in Noord-Koerdistan, in Zuid-Koerdistan, in Rojava, in Europa. Op straat, in de bergen, in hun huizen. Taybet Inan, Hevrîn Xelef, Dilek Doğan en Deniz Poyraz. Sakine Cansız, Leyla Şaylemez en Fidan Doğan. Sevê Demir, Pakize Nayır en Fatma Uyar. Dit zijn slechts enkele van de namen van talloze vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van dit patriarchale en anti-Koerdische beleid.

Internationaal organiseren, netwerken, zelfverdediging

In deze context moet het duidelijk zijn dat een dergelijke diepe vrouwenhaat niet alleen kan worden aangepakt door staatsoptreden. Bepaalde verplichtingen via verdragen zoals het Verdrag van Istanbul zijn belangrijk, net zoals het belangrijk was om te mobiliseren en te demonstreren tegen de terugtrekking van Turkije. Maar vooral in het licht van de mogelijkheid dat andere staten, zoals Polen, zouden volgen, blijft de belangrijkste vraag die feministische bewegingen en vrouwenbewegingen intensiever moeten en moeten aanpakken, hoe verder te gaan na de terugtrekking en welke niet-statelijke en niet-institutionele benaderingen en zelfverdedigingsmechanismen moeten worden ontwikkeld. Dit maakt uiteindelijk de strijd tegen vrouwenmoord en tegen patriarchaal geweld tot een wereldwijde zaak die internationale netwerken, allianties en zelfverdediging vereist. Alleen door wereldwijde feministische, antikapitalistische, antiracistische en ecologische strijd met elkaar te verbinden en te radicaliseren, kunnen we erin slagen collectieve woede te organiseren, te reageren op patriarchaal- en staatsgeweld en samen te werken om politieke en sociale modellen te ontwikkelen die vrouwen en alle volkeren in staat stellen hun leven vrij van geweld, macht en oorlog te leven.

 

Auteur: Hêlîn Asî